Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
05-10-2015  

Over de balk


Castellolaan Almelo: Nieuwe riolering, opnieuw bestraat met blauwe zone die mogelijk over een paar maanden nutteloos is!
 

Over geld over de balk smijten door lokale overheden, heeft een ieder wel voorbeelden en anders kijkt u maar eens naar het TV-programma ‘Kan niet waar zijn’ waar dit soort verspilling van gemeenschapsgeld met enige regelmaat wordt getoond.

De gemeente Almelo zou in een landelijke Top 10 hoog scoren, zo weten de Almeloërs. Voor honderden miljoenen werd landbouwgrond aangekocht voor de ‘broodnodige’ stadsuitbreiding Waterrijk om mensen met een dikkere knip naar de stad te lokken. Nu wordt het weer landbouwgrond en de burgers dragen de kosten.

In de binnenstad moest een super woontoren Fortezza worden gerealiseerd. Vele plannen later staat er nu een nieuw stadhuis. De weggepoetste 17 miljoen euro verlies, zoals een raadslid al eens uitrekende, zal nog wat hoger gaan uitvallen omdat de projectontwikkelaar intussen failliet is en de gemeente nog een miljoentje schuldig blijft.

Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan met tal van projecten die ‘Himmelhoch jauchend’ werden gepresenteerd maar waarbij projectontwikkelaars afhaakten of schadeloos gesteld moesten worden door wispelturig beleid.

Zo kost ook het bijna twee jaar geleden gestarte nieuwe parkeerbeleid in de binnenstad, de burgers weer extra geld. Overal werden blauwe zones ingericht (op advies van verkeersdeskundigen) maar volgens de jongste ontwikkeling worden die blauwe zones per 2016 weer opgeheven, tenminste als het college van B&W haar zin krijgt. Betaald parkeren is het nieuwe credo en wel met een fikse verhoging van 1,50 euro naar 2,50 euro per uur (voor de eerste twee uur). En dan ook nog 24 uur per dag en zeven dagen per week. Om de middenstand te paaien, worden 10 koopzondagen vrijgesteld. Voor de andere 355 dagen is het dus kassa!
Het voorstel staat in de begroting 2016 met een taakstelling van 1,2 miljoen euro extra gemeentelijk inkomsten. Weg met de blauwe zones over een maand of drie, maar tegelijkertijd worden er vlak voor de besluitvorming nog wel blauwe zones aangelegd.

U gelooft het niet?

Ga kijken in de Castellolaan en de buurstraten!      

'Fijnslijper'

 
09-10-2015  

Bieb in de sportkantine

 

Na flinke bezuinigingen op het budget van de openbare bibliotheek in Almelo, gingen de filialen Schelfhorst en Heraclesstadion dicht. Sindsdien werd gezocht naar alternatieven zoals uitgiftepunten bij scholen en dergelijke.
De voetbalclubs ON en PH, hockeyclub MHC en de zorginstellingen Het Weggeler en Friso springen nu in het ‘gat in de markt’ en gaan boekenkasten inrichten waar de 'verstokte lezer' zijn geleende boeken kan inleveren en afhalen. U moet dan wel eerst boeken online bestellen bij de centrale showroombibliotheek in de binnenstad. Bieb-directeur Sweep noemt de oplossing in de clubhuizen ideaal omdat er veel sociaal verkeer is.

Hoezo ideaal? “Hé oma hej de brille wa bie oe?”

‘Fijnslijper’

 
17-10-2015  

Wat doet Wierden voor vluchtelingen?

 

De gemeente Wierden is de enige WT4 gemeente aan de westflank van Twente die nog niets doet aan opvang van vluchtelingen. Twenterand vangt 174 vluchtelingen op in sporthal De Stamper, Hellendoorn richtte sporthal De Voordam in en Rijssen/Holten deed hetzelfde in sporthal De Stroekerd, maar het Wierdense college van B&W beraadt zich nog steeds tot ergernis van PPW-voorman Klaas die de gemeenteraad unaniem achter zich kreeg dat ook Wierden haar steentje moet bijdragen. Burgemeester Robben heeft slechts een makkelijk excuus dat de sporthallen in Wierden druk bezet zijn, maar hij komt ook nog niet met alternatieven. Robben wil naar eigen zeggen eerst draagvlak onder de bevolking creëren maar heeft ook nog geen initiatieven in die richting geuit. In dat opzicht schiet bestuurlijk Wierden dus schromelijk tekort en laat het de buurgemeenten opknappen!

‘Fijnslijper’

 
20-10-2015  

ErdoganĀ“s tentakels

 

In de afgelopen week kregen Turken in Europese landen een stemadvies van Erdogan’s AK-partij om bij de komende Turkse parlementsverkiezing (21 t/m 25 oktober) toch maar vooral op de partij te stemmen.
Bij veel Turkse medelanders viel dat stemadvies rauw op de mat en men vraagt zich af hoe de AK-partij aan al die adresgegevens komt. Veel Turken vinden namelijk ook dat het in Turkije met de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting maar matig tot slecht gesteld is. De maatschappelijke onrust, gepaard met bomaanslagen, neemt toe in Turkije waar tal van journalisten in d cel zijn beland omdat zij niet berichten volgens de wens van Erdogan.

Deze Turkse potentaat wil de absolute politieke meerderheid in Turkije maar heeft nog niet in de gaten dat dan de toetreding tot de Europese Unie een utopie dreigt te worden. Te vaak en teveel bemoeit Erdogan zich met Turken in het buitenland. Bovendien kan een Turk zijn Turkse nationaliteit niet opgeven indien hij/zij dat wenst. Zo blijft men dus grijpbaar voor de 'tentakels' van de AK-partij en dat zal in Europa niet goed vallen.
Daar komt bij dat Erdogan de politieke troefkaart vluchtelingen uitbuit. Meebetalen en herstart van de bespreking tot toetreding van de Europese Unie is zijn dictaat aan Angela Merkel die publiekelijk opvallend welwillig was maar nog nergens een handtekening onder heeft gezet.

Het is goed dat het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) nu onderzoekt of de Turkse AK-partij de wet op privacy heeft overtreden met het versturen van een brief met daarin een stemadvies. "Je mag gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan waarvoor je ze verzameld hebt. Ik moet aannemen dat deze gegevens niet direct door de AK-partij zijn verzameld", zei voorzitter Kohnstamm van het CBP tegen de NOS.
Dat onderzoek komt te laat voor de Turkse parlementsverkiezing van nu. Er rest dus niets anders dan een stemadvies aan de Turken die dezer dagen naar Deventer moeten om hun stem uit te brengen.
Blijf thuis en tart Erdogan, dan komt zijn ware aard mogelijk tot uiting!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina