Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
03-10-2008  

Donkere fasen in het leven

 

Soms moet je op zoek naar het licht. Je leven zit dan zo in zwaar weer dat je er toe gedwongen wordt. Nee, het heeft niets met de herfst te maken. Ook niet met depressiviteit maar gewoon naar? Laten we het gerechtigheid noemen in plaats van zonneschijn. Mensen overkomen soms iets waar je niet mee uit de voeten kunt.

Sommige mensen schijnen er alle belang bij te hebben je op alle mogelijke manieren te dwarsbomen. Niets gaat dan te ver. Zelfs je leven loopt dan gevaar. En dat alleen maar omdat je een klein succes hebt. Want succes is een reden iemand naar het hiernamaals te sturen. Ik heb het dan nog niet eens over de oorzaak die hier aan ten grondslag ligt. Dit is denk ook niet belangrijk. Voor mij is belangrijk om eerst uit een donkere tunnel te komen die door deze mensen is gecreëerd. Deze tunnel is er één met hindernissen. Ook door deze mensen opgeworpen.

Hoe dit kan? Vertrouwen op mensen die ondanks dat je er voor gewaarschuwd bent toch wilt vertrouwen. Eigen schuld, dikke bult? Wel is zeker dat het een grote impact heeft op je leven, ook privé. Gelukkig zijn er mensen om je heen die je dan steunen en die je helpen om tot een oplossing te komen. Het vrijwilligerswerk kan dan gewoon door gaan, zonder mij.

Almelo Nieuws heeft me bijna vier jaar zeven dagen in de week in beslag genomen. Gewoon om er een succes van te maken en mijn ziek zijn te vergeten. Ik heb een hekel aan geraniums. Dit werd me een paar weken geleden bijna noodlottig. Een bedreiging met geweld die me in die tunnel deed belanden. Een scherp voorwerp op je keel terwijl je nergens heen kunt blijft je niet onberoerd. Er lagen al drie aangiftes wegen bedreiging bij de politie die het afdeed met de woorden, Almeloers zijn een dom volk die niets durven. Intussen weet ik wel anders. Daarom ben ik nu op zoek naar dat licht wat, dat hoop ik, zich op het eind van die moeilijke tunnel zal bevinden. Misschien schijnt dan weer de zon.

Het ga u goed.

Dick Dooren

 
27-10-2008  

Wie is werkelijk de baas in de gemeente Almelo?


Het project van RABO Vastgoed dat in de ijskast is gezet.
 

Wanneer gaat de gemeenteraad zich echt bemoeien met het bestuur?

ALMELO - In Almelo lijkt de gemeenteraad zich het 'air' aan te meten van horen, zien en zwijgen. Kijk naar de vragen die de partijen die het volk vertegenwoordigen over het college van B&W uitstorten. Geen enkele is lastig laat staan serieus te nemen. Het in opdracht van het college van B&W opgestelde 'Feitenrelaas' over de affaire "De Rechter" komt niet op de agenda van de gemeenteraad hoewel de berichtgeving, lopende procedures, schorsen van dwangsom en het toevoegen van het 'Feitenrelaas' aan het dossier in de binnenkort startende strafzaak over de gijzeling voldoende aanleiding zijn.
Kijk naar het herhaalde advies van de bezwarencommissie in de zaak 'Dolle Pret' om het bedrijf en activiteiten op het Noordbroek te legaliseren.
Kijk ook naar de gang van zaken rondom wijkcentrum 'De Schelf' en de 'klungelige' vergunningaanvragen van het college van B&W bij de provincie voor 'De Schelf' en tal van andere wijkcentra. B&W vraagt die vergunningen op eigen naam aan, maar de Drank & Horecawet is duidelijk. Een horecavergunning is persoonsgebonden en kan niet gemandateerd worden. Weet het college niet beter of wil het de regels naar eigen hand zetten?
Hoe zit het met de vergunningen of ontbreken daarvan bij wijkcentra en horecabedrijven? Passen ze wel of niet binnen de geldende bestemmingsplannen? Voldoen die bedrijven wel aan alle inrichtingseisen die de Drank & Horecawet voorschrijven? Hoe zit het precies na 1 november a.s. wanneer de brandveiligheidseisen via landelijke wetgeving geüniformeerd zijn?
Hebt u de Almelose politieke partijen daarover gehoord?

Wordt het geen tijd dat de gemeenteraad zich met dit soort zaken bemoeid?
Vindt de gemeenteraad werkelijk dat Dolle Pret/Aylin niet op het Noordbroek thuis hoort en eigenlijk in de binnenstad dient te zitten of is men de discussie over het Poppodium vergeten waarbij werd uitgesproken dat dergelijke grootschalige horeca-activiteiten niet passen in de binnenstad en in de periferie moeten plaatsvinden?
Wie bepaalt dat eigenlijk, de gemeenteraad of de ambtelijke begeleidingsgroep van het Masterplan met buitenstaander Rein Geurtsen voorop, waar het college volgens de 'stukken' voortdurend achteraan hobbelt?
Hebben de dames en heren raadsleden van de Almelose gemeenteraad nog wel iets te vertellen vraag je je af wanneer je deze ontwikkelingen volgt? Of ligt de macht bij een consortium dat groots wil investeren en het college van B&W in allerlei bochten wringt om maar te doen wat zij willen?

In het kader van het Masterplan is al voor een slordige 150 miljoen euro aangekocht. De bouwvertraging in Almelo Noord kost de gemeente aan renteverlies al vele tonnen blijkt uit het begrotingsvoorstel van B&W. RABO Vastgoed BV mag niet bouwen aan de Hofstraat en wil vanwege de financiële risico's voorlopig niet bouwen op het voormalige Almelineterrein. Deze 'package deal' kan nog wel eens een schadeclaim opleveren!

Nee, de raad stelt liever vragen over zaken waarvan men antwoord meestal al kent, zoals wel of geen Almelo's spaargeld op buitenlandse banken?
Mag je met je Engelse gasten nu wel of niet buiten de stad eten?
Kan het college van B&W geen jongerenproject initiëren om de tunnel bij NS Centraal wat op te fleuren in het kader van een bruisende stad?
Moeten er werkelijk vier lantaarnpalen op het vernieuwde Amaliaplein, vraagt de PvdA zich af en neuzelt verder over lichthinder. Wat wilt ze da.. op zijn Almelo's, geen licht en wel klachten over te weinig licht op een uitgaansplein? Ruziemakers die handentastend elkaar het 'smoeltje' vertimmeren?

Hou toch eens op PvdA en collega-raadsleden, ga aan het werk, controleer het college, kijk eens kritisch naar welke mandaten u uit handen hebt gegeven, gun een of andere wethouder een motie van wantrouwen, zet ze terug in het hok en bepaal zelf weer eens de koers!

PrikPen

Archief
Terug naar vorige pagina