Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
12-09-2013  

Wat te doen met het stadhuis?

 

Het huidige stadhuis van Almelo heeft zijn langste tijd gehad. Decennia werd het gebouw door de gemeente in allerlei gemeentelijk foldermateriaal en geschriften geprezen vanwege het ontwerp van architect J.J.P. Oud, een pionier op het gebied van beton-skeletbouw en wereldwijd geroemd. (Oud was bijvoorbeeld ook de ontwerper van het Witte Dorp in Rotterdam, het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam en het Monument op het ereveld op de Grebbeberg.)

Je kunt bij het Almelose stadhuis er dus alle wanden uitslopen zodat een geraamte blijft staan, waarna je de wanden opnieuw vorm kunt geven en herschikken. Ontworpen is het stadhuis ook voor een kantoorfunctie en dat beperkt het aantal mogelijkheden betreffende hergebruik omdat er geen dilatatievoegen in de vloeren zitten.
Voor hergebruik als appartementengebouw is dat een bezwaar vanwege geluidstrillingen die kunnen optreden en ook is het lastig en vooral kostbaar om per appartement zogenoemde natte ruimtes en keukens aan te leggen.

Tot die conclusie kwam zorginstelling TMZ onlangs maar dat argument was al bekend in 2001 toen de discussie over de bouw van een nieuw stadhuis begon. Het was destijds de opmaat voor ‘gescheiden geesten’ in de gemeenteraad. Een deel wilde nieuwbouw en het andere deel opteerde voor grootscheepse renovatie omdat dat goedkoper is, want fundering en skelet zijn al aanwezig. (D66 was toen bijvoorbeeld absoluut voor nieuwbouw maar ‘verketterde’ vorig jaar nieuwbouw op de plek van Fortezza.)

“Het stadhuis is te klein en wij willen alle ambtenaren onder één dak”, riep toenmalig wethouder van stadsvernieuwing en personeelszaken Anthon Sjoers. Ondergetekende kwam daarop in 2003 met het idee om dan naast renovatie een uitbreiding aan de Boddenstraat te realiseren. Een schets (zie afbeelding) werd aangeleverd en wonderwel waren er bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht ‘supporters’ voor die suggestie. Het restaurantje op het ‘eiland’ aan de Boddenstraat werd kort daarop door de gemeente aangekocht en gesloopt, mocht het plan toch die kant opgaan.

Het kwam er niet van, want collegeleden willen iets ‘neerzetten’ om later aan hun kindskinderen te kunnen vertellen dat opa toch wel iets gepresteerd heeft. Nieuwbouw bleef dus de weg die opeenvolgende colleges van B&W bewandelden en toen het financiële miljoenendebacle van het opportunistische plan Fortezza moest worden weggepoets*, deed zich de mogelijkheid voor dat te ‘verpakken’ in de bouw van een nieuw stadhuis op de plek waar eerst Fortezza was voorzien. De plek aan de markt was voordien al gesneuveld en ook daar is grof geld bij verloren.

Nu de bouw van een nieuw stadhuis vordert en qua m2 kleiner dan het huidige, dan de vraag wat te doen met het leegkomend stadhuis. Sloop lijkt de voorkeur te krijgen want de kantorenmarkt zit op slot. Er is al teveel gebouwd voor leegstand.

TMZ wil feitelijk de helft van de grond kopen voor nieuwbouw. De grond opdelen betekent echter minder opbrengst, omdat er meer publieke ruimte rest. Mogelijk dat TMZ ook kan bouwen aan de Boddenstraat, zodat er nog wat tijd rest om te bezien hoe met de ‘erfenis’ van architect Oud kan worden omgegaan, want een ‘schone grond verklaring’ zit er niet in, omdat destijds bij de bouw in de jaren '70 de verontreinigde grond alleen werd afgegraven tot de benodigde diepte. De chemische sporen van textielreiniger en ververij Palthe, dat in 1968 door brand grotendeels werd vernield, zitten ter plekke echter veel dieper!

M.H.

* Er loopt nog steeds een proces met projectontwikkelaar Van der Looy voor nog te betalen bouwleges Fortezza van meer dan een miljoen euro.

 
18-09-2013  

Alleen ‘Butterfahrten´ kunnen Rutte stoppen

 

Prinsjesdag heeft niet al te veel verrassingen in petto. Het vertrouwen van de Nederlandse burgers in de toekomst is al jaren tanende omdat de kabinetten Rutte 1 en Rutte 2 er maar niet in slagen om beleid te maken die ons uit het dal moeten helpen.

Bijvoorbeeld geen verbod op alsmaar tijdelijke werknemerscontracten omdat men er niet in slaagt het ontslagrecht enigszins te versoepelen. Ja, de kantonrechters slaan wat sneller op de tafel en ook de zak geld is wat kleiner geworden, maar zolang een werkgever niet op acceptabele wijze zijn bedrijf kan bijsturen tijdens economische dipjes, zal men geen vast personeel meer aanstellen.

Ook is Rutte er niet in geslaagd om zakkenvullende managers een halt toe te roepen. Hij kijkt wel uit, het is zijn aanhang. Nee, Rutte is opnieuw flink door het ijs gezakt, zo kan de troonrede wel beoordeeld worden.

Oplossingen worden niet gezocht in hervormingen en bezuiniging op de staatsuitgaven, maar in het verleggen van de kosten. Met de aanschaf van de geplande 35 JSF-gevechtsvliegtuigen in plaats van 37 had men bijvoorbeeld de groep AOW'ers zonder aanvullend pensioen kunnen ontzien en waarom modale tweeverdieners zonder kinderen er op vooruitgaan is een raadsel.
Bovendien worden tal van overheidstaken verlegd naar gemeenten. Daar komt niet het geld bij wat men nodig heeft om die taken uit te voeren. De rijkskas gaat er wel beter uitzien, maar gemeenten komen naar schatting in 2017 ruim 7 miljard euro tekort.

Ook de lastenverzwaringen voor burgers gaan gewoon door. Net als in vorige jaren. Burgers zijn dus ‘kopschuw’ geworden voor het doen van uitgaven. Kan ik straks een groter huis wel betalen?
Die auto die ik volgens Rutte moet aanschaffen, helpt ons er zeker niet bovenop. Dat helpt alleen de producerende landen. Nee, daar heeft Rutte niet aan gedacht toen hij die uitspraak deed.
Rutte stond nog wel eens voor de klas in een basisschool. Dat vindt hij leuk om te doen. Hij zou eens gewoon weer in de bankjes moeten gaan zitten om het basisbegrip van economie weer te leren. De economie draait alleen goed indien men wat te besteden heeft.
Laat nu Rutte dat juist de mensen afpakken !

Zo gaat in 2014 opnieuw de accijnsheffing op benzine en drank omhoog. Duurdere benzine betekent hogere transportkosten en is slecht voor ondernemers en burgers. En duurdere drank is slecht voor stappen in de horeca. De opslag op bier wordt ruim 5 procent extra.
Toch is er een uitzondering. De accijnsheffing op tabakswaren blijft gelijk. Weet u waarom?
Omdat men tegenwoordig al vanuit Utrecht naar Duitsland rijdt omdat daar sigaretten en shag een stuk goedkoper zijn. ‘Het verhogen van de tabaksaccijns wordt dan een schot in eigen been’, zei Rutte bij Pauw & Witteman.

Kijk, daar ligt dus de oplossing. Massaal boodschappen doen in onze buurlanden. De ‘Butterfahrt’ van vroeger in omgekeerde richting. Sigaretten en shag scheelt al gauw 7 euro per slof. Benzine en diesel zijn er zo’n 9 eurocent per liter goedkoper. Vlees en vleeswaren zijn eveneens voordeliger en ook van betere kwaliteit en dat geldt voor groenten eveneens. Om van bier en sterke drank maar te zwijgen, want dat scheelt echt een slok op een borrel !

We komen er wel. Rutte leert het wel. Tegenwoordig neem ik de buurtjes ook mee op mijn wekelijkse ‘Butterfahrt’. Dat zouden alle Nederlanders moeten doen. Dan is het gauw gebeurd met het kabinet Rutte en kan hij eindelijk in het bankje gaan zitten !

‘Fijnslijper’

 
23-09-2013  

Het ‘Tweede Huis´, ´t Veurbrook van Broeder Jan

 

Het Veurbrook is en blijft zolang ik nog kan en mag leven mijn “Tweede Huis” in Almelo. Ik woon al vele jaren in Hengelo, en ik ben werkzaam in Borne en omstreken met huisbezoek. En daarom kom ik ook nog véél in Almelo op huisbezoek, bij al die mensen die er om vragen. Vooral jongeren vragen véél naar Broeder jan.

Ik hóóp dat het gebouw dat binnenkort weer wordt geopend, en waar ik gelukkig bij mag zijn, dat dit gebouw ook de naam “t Veurbrook” blijft behouden.
De letters die er nú afgehaald zijn wil ik er persoonlijk wel weer aan bevestigen.
Het Veurbrook heeft één zéér goede náám in Almelo,en dit kan niet door een paar mensen zo maar teniet Worden gedaan. Deze naam hoort bij het gebouw.

En mijn “Hart”zegt óók nu, beste mensen van de Stichting het Veurbrook, geef de wijk en de wijkbewoners de naam Het Veurbrook weer terug, en het liefst nog vandaag.
En als dit niet zou kunnen, wat ik niet hoop, dan zou ik U als Stichtings Bestuur willen vragen of de Wijkbewoners hierin ook een inspraak mogen hebben.

Bij de laatste vergadering van het Wijkplatvorm, waar ik ook voor de éérste kéér bij was heb ik ook gevraagt of het mooie gebouw in de toekomst de naam mag behouden, ”dus ’t Veurbrook” En toen kreeg ik van de gehele zaal aplaus en een ieder was het met mij eens.
Dit is het beste mensen wat ik op mijn Hart heb,en dit is ook bij de Gemeente Almelo bekent.

Bedanken wil ik jullie allen dat ik nú even mijn Hart heb mogen laten spreken, en U allen dit heb mogen laten schrijven. Mijn dank is dáárom erg groot.

Vele groeten van Uw allen mee-levende Broeder Jan van het Veurbrook.

Archief
Terug naar vorige pagina