Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
16-09-2008  

Staattheater in Den Haag

 

Ik kon maar niet aan een passende titel komen maar werd geholpen door een vriendelijke dame zonder hoed. Vandaag is het straattheater neergestreken in Den Haag. Een dame met een dure hoed leest voor uit haar groot sprookjesboek. Iedere vrouwelijke deelneemster is voorzien van een hoofddeksel die in het theater van de lach niet zouden misstaan. Verklede mannen die soldaten uit vroeger tijden uitbeelden, koetsen met echte paarden er voor die natuurlijk echte stront produceren. Ze noemen het ook wel Prinsjesdag, waarom eigenlijk? Straattheater is mooi maar een illusie kost alleen maar veel geld. Het is de dag van Oranjeverenigingen die hun jaarlijks uitstapje er aan verbinden. Tja, het sprookjesboek waar de dame uit voorleest is samengesteld door een kabinet. Nee, niet zo’n kast in huis maar onze zogenaamde regering. De kosten van het straattheater van deze dinsdag zijn al in het grote sprookjesboek verwerkt. Het sprookjesbeeld wat ons in dit straattheater wordt voorgesteld zijn niet aan u en mij besteed. Het gaat erom een stuk vlees te verdelen waarvan de uitkomst al vaststond. Minimumloners gaan er gewoon niet op vooruit en moeten met hetzelfde geld zich toch een weg banen door het steeds duurder worden dagelijks leven. Bejaarden moeten zich ook nu maar zien te redden. En dat met een recessie voor de deur die ieder moment kan binnenvallen. Veel gesprekstof zal het weer opleveren voor de politicus die graag zijn/haar ei kwijt wil voor de TV. Maar ja, de tijd dat ik in sprookjes en Sinterklaas geloofde ben ik al ontgroeid. Doe mij maar het Almelose straattheater. Kost lang niet zoveel als het Haagse straattheater wat het hele jaar duurt en waar steeds meer aanhang bij komt.

Met de groetjes van Hoedjesmien.

 
20-09-2008  

Bezorgdheid bevolking anders dan de PvdA

 

Zorgen van de PvdA om de Nieuwstraat (met name om de ondernemers), las ik deze week in de krant. Nou, dat roepen vele bewoners al jaren. Echter hebben de bewoners en de politiek een geheel andere insteek.

Bewoners willen hun woongenot gehandhaafd zien. Zij willen dat de waarde van hun panden niet dramatisch daalt. Zij willen in een straat wonen waar de kinderen veilig kunnen spelen. Zij willen met mooi weer rustig in hun tuin kunnen zitten zonder lawaai, (van bedrijven die gevestigd zijn zonder toezicht, en veel lawaai veroorzaken). Zij willen niet dat ze er door kennissen en vrienden op aan gekeken worden dat zij in die straat wonen, want zij hebben ooit hun huis gekocht om dit hun thuis te maken en er veel plezier aan te beleven, er eventueel zelfs oud te worden. Zij willen hun auto kunnen parkeren in de nabijheid van hun huis, zonder vastgezet te worden door mensen die dubbel en 3-dubbel parkeren. Zij willen over het trottoir kunnen wandelen zonder te struikelen over loszittende tegels, zonder rommel die wegwaait van een winkel die echt alles dumpt op het trottoir. Zij willen in de zomermaanden ook kunnen slapen met een open raam, zoals anderen. Alleen door de diverse koelcellen is dit niet mogelijk. Let wel, er is bewezen (door TNO of zo iets) dat het geluid ’s nachts verveelvoudigd wordt, doordat omgevingsgeluid van overdag vervalt. Dus de hinder verveelvoudigt dan ook.

Maar de politiek wil alle/veel winkeliers (vooral import Almeloërs) maar hun gang laten gaan. Men wordt geen strobreed in de weg gelegd. Bouwvergunningen worden niet nageleefd en ook niet gecontroleerd. Mensen die daarover klagen worden niet serieus genomen. Ook en vooral niet door het college. Die vinden het allemaal prachtig in de Nieuwstraat. Sommige winkeliers worden direct aangesproken op hun uitstallingen en moeten precariorechten betalen. Anderen rommelen maar wat aan. Geluidsoverlast wordt gecontroleerd op een drukke dag met veel omgevingsgeluid, maar niet over langere tijd. Van hygiëne hebben sommigen nooit gehoord. Als je ziet hoe men met producten (voeding) omgaat, hoe de zaken eruit zien, hoe ze met hun afval omgaan, zou je toch als rechtgeaard ambtenaar moeten ingrijpen. Ook schermt de ambtenarij er steeds mee dat men niets kan doen omdat er een bestemmingsplan van nota bene 1937 op rust. Terwijl de bewoners ooit eens wat anders belooft is, door wethouder en ambtenaren. Men zou alles conserveren.

Zo had waarschijnlijk alles op 16 juni ook niet hoeven te gebeuren, als men vanuit het verleden altijd al strikt was geweest. Als mensen toen al telkens waren aangesproken op hoe het hoort in Nederland. Dat er regels zijn en dat deze voor iedereen tellen. Men hoeft het niet altijd alle mensen naar de zin te maken, maar dan vooral geen onderscheid maken tussen de groepen. De ene groep negeren en de andere groep alles maar toestaan. Dat veroorzaakt frictie. Dat werkt discriminatie in de hand. Omdat er vanuit het stadhuis alleen maar positieve discriminatie komt.

Maar de wethouders zeggen dat alles zo mooi is, net als in Turkije. Nu meneer Sjoers en Kuiper. We zijn niet in Turkije. We zijn in Almelo. Alhoewel zelf mensen van Turkse origine onze straat al KLEIN ANKARA noemen. Ik wacht met angst en beven de nieuwe politiek af. Dat men de regels wil loslaten. Nu college en gemeenteraad. Dan kunt u beter nu de straat gaan slopen en de mensen elders herbergen. Als er nog minder toezicht is op naleving van regels is, zijn onze huizen niet eens meer de grondprijs waard waar ze op staan. En dat is heel bitter voor bewoners die in de afgelopen jaren hebben gelobbyd voor subsidie en daarmee hun woningen hebben verbeterd. Er zijn er die niet kunnen wachten tot St. JOZEF of BETER WONEN zich melden om de panden op te kopen en te slopen.
Zo meneer Hannink, nu weet u van onze bezorgdheid. Doe er iets mee. Ik heb bijna mijn hele leven PvdA gestemd, maar bij de lokale politiek schaar ik deze partij op dezelfde hoop als het CDA en de VVD. Partijen in Almelo die niet het beste voor hebben met alle burgers, maar wel alle ideeën ventileren via de pers. Laat toch eens alles tot normale proportie terugkeren.

• MONORAIL in het dorp Almelo! Belachelijk. Waarschijnlijk wordt het een financieel debacle en van korte levensduur. Maar meneer Sjoers haalt de krant er telkens mee.
• Nieuw stadhuis en daarvoor alles slopen in de binnenstad. Een jarenlange bouwput dus. Daarmee verlies van het laatste beetje klanten voor de binnenstad. Men gaat dan elders winkelen en gaan er veel ondernemers failliet. Maak gebruik van de open ruimtes die er nog zijn en (ver-)bouw daar een dependance. In Hengelo kan dat ook.
• Nieuw stadion voor Heracles ten koste van een grote club, die in een heel grote behoefte voor opvang voor de jeugd zorgt. Let wel, ik misgun het Heracles niet, maar heb kritiek op de manier waarop men alles via de pers bespreekt, maar niet met de betreffende verenigingen. Straks zijn die weg bezuinigd.
• Neem bewoners serieus. Als men klachten heeft en u daarvan op de hoogte stelt, beantwoord die brieven dan ook. Luister naar telefonische klachten. Maar doe vooral niet bij elke klacht over de buurt of de straat, alsof het de eerste klacht is en u het in Keulen hoort donderen. Want over deze specifieke straat zijn er mensen die hele stapels brieven hebben gestuurd, met hele redelijke opmerkingen en dringende klachten. Waar u letterlijk verplicht bent om op te reageren en te onderzoeken. Maar waarschuw dan a.u.b. de overtreder niet van tevoren dat er een klacht is, die bekeken gaat worden. Want ook dat hebben wij meegemaakt. Plotseling is de stoep leeg en aangeveegd. Iets wat wij de jaren daarvoor niet hebben meegemaakt.

Ik zou zo zeggen, college van B&W van Almelo, doe uw werk voor alle buurtbewoners in alle wijken, en niet voor een select groepje. Maak de inwoners van Almelo weer trotse Almeloërs, die vertrouwen hebben in de overheid. Ongeacht of dit op lokaal, provinciaal of landelijk niveau is. Maar daar moet u eerst uw best voor doen.

Met vriendelijke groeten,

Een bewoner van de wijk Goossenmaat/Rohof

red.: Schrijver bij redactie bekend.

Archief
Terug naar vorige pagina