Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
31-08-2016  

Hoe milieu-burgervriendelijk is Almelo?

 

Sinds de invoering van het vierwekelijks ophalen van gescheiden huisvuil in Almelo zoals papier, groenafval en restafval neemt de vuiligheid in het openbaar gebied flik toe. In het buitengebied wordt aanzienlijk meer illegaal gestort, maar ook rond de afvalbrengpunten in de wijken is het wekelijks een rommeltje omdat de ondergrondse containers overvol zitten en de burger zijn afval niet meer kwijt kan en het er dus maar naast zet.

De gemeente zet vol in op het inzamelen van afval dat waarde heeft om gerecycled te worden. Glas, plastic en papier zorgen voor extra geldstromen in de gemeentekas. De sjouwende burger werd amper beloond met een nauwelijks lager jaartarief, terwijl alleen al de opbrengst van oud papier de gemeente vele eurotonnen oplevert. Gelden die inzamelaars als verenigingen, stichtingen en kerkelijke organisaties feitelijk werd afgesnoept.

Om ook de groenrecycling te stimuleren, konden de burgers de kleinere GFT-bak kosteloos omruilen voor een grotere. Dit vanwege teveel snoeiafval in de grijze restafvalbak, zo is uitvoerder Twente Milieu gebleken. Alleen moest dat wel voor 30 juni jl. worden aangevraagd, bleek een burger na de vakantieperiode toen Twente Milieu daarover werd getelefoneerd. Nu kost dat namelijk 10 euro. Op de gestelde vraag waarom, werd geantwoord vanwege de onderhoudskosten. Hoezo onderhoudskosten? Sinds de uitbesteding van de gemeentelijke wettelijke inzamelingsplicht aan Twente Milieu hebben we nog nooit enige activiteit in die zin waargenomen. Of het zou het schoonmaken twee keer per jaar van de GFT-bak moeten zijn. Maar dat is al jaren afgeschaft en ook nooit in de tarieven gecompenseerd. Nee, huishoudelijk afval is een verdienmodel geworden voor deze noodlijdende gemeente. Ten eerste via de tarieven, ten tweede via mindere service en ten derde door de inzet van de burger als onbezoldigd ‘vuilsjouwer’.

De ‘boodschapper’ van dit bovenstaande door de gemeente Almelo opgedrongen proces, heeft er inmiddels iets op gevonden. Een pers vanaf zo'n 20  euro om al het huishoudelijk afval compact te kunnen lozen in de grijze bak!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina