Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
08-08-2015  

De Profronde nadert

 

ALMELO – ‘Mooier papier, glanzende, trendy cover, meer verhalen, columns en reportages’, zo wordt dit jaar het jongste magazine van de Profronde Almelo op vrijdag 28 augustus aangekondigd. Alsof het Profronde magazine in voorgaande jaren maar een flutblaadje was. Niets is minder waar want de opeenvolgende besturen van Profronde Almelo maakten gedurende de 33 jaar voortdurend verbeterslagen en het was al lang niet meer een krantenbijlage of zelfs een ‘reclameblaadje’ zoals het huidige bestuur onder voorzitterschap van ex- wethouder Reinier van Broekhoven dit in haar persbericht laat duiden. ‘Het nieuwe Profronde magazine krijgt een uitstraling die past bij het evenement’, vindt voorzitter Reinier van Broekhoven, die de aanzet gaf tot de verbeteringen.
Vooral dat laatste deel in deze zin is borstklopperij die zijn weerga niet kent want de laatste jaren is het binnenhalen van toprenners juist tanende en de publiciteit over de randactiviteiten van het evenement onevenredig gegroeid. Neem daarbij de steeds strengere veiligheidseisen die de gemeente eist en er kunnen vraagtekens voor de toekomst gezet worden ten aanzien van de Profronde.
Almeloërs laten zich graag verrassen door meer Aandagt voor een meer hoogwaardige kwalitatieve deelnemerslijst want daar gaat het in eerste instantie om bij dit rondje door het centrum en dat voortdurend vernieuwende magazine is weliswaar mooi, maar van veel minder belang.

D’r schier oetzeen geet nich deeper as ‘t vel.

'Fijnslijper'

PS
Als ik gewoon in alle bochten mag staan, kom ik ook!

 
23-08-2015  

Volksopstand

 

Het kabinet Rutte/Asscher (VVD/PvdA) gaat fors door met het reorganiseren (en bezuinigen) van overheidstaken. Zo kwam er de vorming van één nationaal politiekorps (nog niet succesvol), een flinke bezuiniging op het gevangeniswezen met verhuur van ‘bajessen’ aan België en Noorwegen terwijl er nog dik 14.000 ‘gestraften’ hun straf moeten uitzitten en werd ook het aantal gerechtsarrondissementen fors verkleind.
Nu luidt de PvdA in Almelo de noodklok dat de Rechtbank Almelo mogelijk wordt opgeheven ten faveure van Zwolle waar het sinds de opheffing van het arrondissement Almelo al onder valt. De PvdA meldt in een brief dat het dergelijke geluiden heeft opgevangen en trekt daarom aan de bel omdat een vertrek van de rechtbank grote gevolgen heeft voor de werkgelegenheid in Almelo net zoals het eerder aangekondigde vertrek van Rijksbelastingen naar Enschede.
Kon een aangekondigde sluiting van penitentiaire inrichting De Karelskamp nog net worden voorkomen, al met al schijnt Almelo dus weinig aan dit kabinet te hebben, mocht de berichtgeving van PvdA Almelo werkelijkheid worden.
De fractie zegt alles uit de kast te willen trekken, om het verlies van de rechtbank in Almelo te willen voorkomen en dringt tevens aan bij het college van B&W om snel in actie te komen. Of dat bij Rutte c.s. indruk maakt?
Een volksopstand zou beter zijn!

'Fijnslijper'

 
29-08-2015  

Zwart

 

Na de opnieuw oplaaiende discussie over Zwarte Piet, is ook de Gouden Koets weer in opspraak vanwege de schilderingen die verwijzen naar vroegere tijden. Tegenstanders vinden dat de beschildering over het koloniale verleden niet kunnen anno 2015.
Vergeten wordt dat de Gouden Koets, een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina op 7 september 1898, anno 2015 een museale historische waarde heeft en alleen uit dat oogpunt feitelijk niet ter discussie mag staan. De voorgenomen en beginnende restauratie van het bouwwerk van voertuigenfabrikant Spijker duidt namelijk meer dan alleen het koloniale verleden. Het getuigd ook van vakmanschap waarbij de beschilderingen naar ontwerp van Nicolaas van der Waay een beeld geven van dat moment.
Het is van de zotte om telkens het verleden met een nieuwe bril te willen bezien alleen vanwege fout handelen zoals de slavernij, het uitbuiten van de koloniën in de oost en al wat in het verleden verder werd uitgespookt om de zakken te vullen.
De historie is zoals het is. Niet meer en niet minder. Dat geldt voor alle misstanden in de wereld, toen en nu. Ook de Holocaust ontstond uit egoïsme en jaloezie en valt diep te betreuren en daarom zijn er herinneringsplekken net zoals het monument voor het slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam.
Het verleden verdwijnt niet met het wegpoetsen van afbeeldingen op de Gouden Koets maar is juist een extra beeldende aanduiding dat rijkdom vaak (meestal) verkregen wordt door uitbuiting.

Laat ons de misstanden van nu aanpakken!

‘Fijnslijper’


De in Nederland geboren Angolese Gláucio (13) en zijn zus Márcia (18) zijn met hun ouders opgepakt en ondergebracht in het detentiecentrum Zeist voor uitzetting. Vijftien jaar geleden vluchtte het gezin naar Nederland vanwege de burgeroorlog. De vader heeft daarbij een oorlogsverleden in het Angolese leger waardoor deze een 1F-status heeft en niet in Nederland mag blijven, ondanks dat het Openbaar Ministerie jaren geleden besloot geen rechtsvervolging in te stellen. Door de 1F-status van de vader kan het gezin geen aanspraak maken op het Kinderpardon, hoewel de kinderen geen Angolees (Portugees) spreken en dochter Marcia juist aan een rechtenstudie wilde beginnen.
De op handen zijnde uitzetting is een misstand van dit moment dat moet worden aangepakt.

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina