Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
02-07-2016  

Natuureducatie en beleid

 

Al jaren wordt er door de in de stichting Natuurhus Almelo samenwerkende verenigingen Nivon, IVN, ’t Iemenschoer, KNNV, Groei & Bloei en Astrona gewerkt aan het plan een nieuw Natuurhus te realiseren in het Hagenpark. Met de gemeente Almelo werd jaren overlegd om tot een haalbaar plan te komen en dat leek in 2013 dichtbij. De gemeente droeg zelfs per 1 januari 2014 de gemeentelijke taken qua Natuur & Milieu onderwijs over aan de stichting, wetende dat de noodhuisvesting aan de Deldensestraat daarvoor niet op berekend is. Rond het plan voor een nieuw Natuurhus in het Hagenpark, werd ook een landschappelijk plan gemaakt om het desolaat uitziende gemeentelijke park weer enig aanzien te geven. Donaties van bedrijven en particulieren zorgden voor een stevig startkapitaal maar de gemeente hield zich ijzig stil met de hand op de knip. Totdat onlangs wethouder Javier Cornelissen (SP) via de krant publiekelijk maakte dat hij binnen zijn begroting geen geld vrij kon maken.
Hevig verontrust stuurde de stichting Natuurhus een ‘brandbrief’ naar de gemeenteraad, want jaren van plannenmaken (en bijstellen), dreigt te worden weggespoeld in het water van de Almelose Aa.
Cornelissen deed nog snel een aanbod van een renteloze lening van 180.000 euro, zijnde het bedrag waar op werd gerekend als subsidie om de gemeentelijke onderwijstaken in een goed onderkomen te kunnen uitvoeren. Hoe kan dat? Er werd toch beweerd dat er geen geld is?
Dat geld kan dus wel vrij gemaakt worden, maar het college van B&W wil dat geld kennelijk hooguit lenen aan de stichting Natuurhus. Met dat standpunt nemen de exploitatielasten van de stichting evenredig toe in het uitvoeren van de door de gemeente uitbestede taken en dat is op z’n minst vreemd.
Een ingediende motie tijdens de raadsbehandeling van de Perspectiefnota 2018 was een ultieme poging om het noodzakelijke nieuwe onderkomen toch te kunnen realiseren. De gemeente kan dan de noodvoorziening aan de Deldensestraat verkopen. Maar nee, het college van B&W adviseerde negatief aan de gemeenteraad. Kennelijk is een mogelijke verkoopopbrengst op termijn van het pand aan de Deldensestraat al geoormerkt.
Het college kreeg steun van de coalitie, van de VVD (en uiteraard dan ook raadslid Çete), raadslid Israa Abdulatif en tot verbazing van velen, ook van Harry de Olde, de man die minstens drie keer per jaar het college van B&W ‘sommeert’ om de knip te trekken voor een nieuw dierenasiel terwijl toch de basis voor flora- en faunabeheer ligt bij educatie, de gemeentelijke taak die juist op het bordje werd geschoven van de stichting Natuurhus. 

Begrijpt u het nog?

‘Fijnslijper’

 
14-07-2016  

Oversteek Gravenallee banaal?


De Van Rechteren Limpurgsingel is ter hoogte van de Gravenallee afgezet met houten hekwerken om oversteken tegen te gaan. Echt helpen doet het niet!
 

"Een gratis oversteek voor fietsers is toch wel erg banaal. Fiets dan maar een eindje om!" Meneer van de Vaart houdt de vaart er goed in met zijn voorstel de vervuilende fietsers van een verplicht fietsplaatje te voorzien. De vervuiler betaalt!
En daarnaast de krokodillentranen, die hij vrijelijk laat lopen over zijn beklagenswaardige toestand in zijn auto op weg van Albergen naar Almelo. Steeds staat het stoplicht op rood.
Dat is tactiek van de lokale gemeentelijke verkeersdeskundigen, meneer van der Vaart!
Het gaat erom,  dat ze U weer graag op de fiets krijgen -zonder plaatje-en dat U dan het eindeloze fietsplezier beleeft tussen  Albergen en Almelo over de Gravendijk, de "autoloze" Gravenallee, ongehinderd de Van Rechterensingel oversteekt  en zo het Almelose centrum op zijn mooiste plek binnen fietst. Rijtijd hooguit een half uurtje!
Beschouw het desnoods als een soort "fietssnelweg"! Daar is een fietsplaatje misschien zo gek nog niet!
Dan merkt U hoe fietsen een schone bezigheid kan zijn! Zo'n oversteek is dus ook helemaal niet zo raar!

Fietsgroet, Paul Bults


Naschrift redactie:
Paul Bults stuurde bovenstaande reactie naar de redactie van Tc Tubantia n.a.v. een ingezonden brief van de heer Van de Vaart dat een oversteek voor fietsers (en voetgangers) over de Van Rechteren Limpurgsingel, om de Gravenallee weer met elkaar te verbinden, echt onzin is omdat 100 meter verderop bij de Hofstraat een officiële oversteek is en Van de Vaart deze omweg alleszins voldoende vindt. Wandelaars en fietsers blijven echter sinds jaar en dag bij de Gravenallee en ter hoogte van de vroegere tuinderij veel oversteken hoewel dat ter plekke verboden is.
Al decennia wordt er gedebatteerd over de mogelijkheid de Gravenallee weer te verbinden. Zo ligt in de krochten van het stadhuis al een plan voor een fiets- voetgangerstunnel, maar tot op heden werd dat als een te dure oplossing gezien.

De redactie van TC Tubantia weigerde de reactie van Paul Bults te publiceren.

Archief
Terug naar vorige pagina