Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
03-07-2014  

Wat een land !

 

Ik weet niet hoe u er over denkt, maar dit land schiet door in bestuurlijke en rechterlijke ‘dapperheid’. Sinterklaas mag zich niet meer laten bijstaan door Zwarte Pieten en de kastelein van een kroeg zonder personeel mag in zijn eigen toko geen ‘peukie’ meer op z’n lip hebben op straffe van een boete van 19.000 euro.
Om met dat laatste te beginnen. Het oudste rookverbod ter wereld dateert van 1590 toen de Paus van Rome het roken in kerken verbood. In 1990 kwam in Nederland het eerste rookverbod in de Tabakswet te staan voor overheidsgebouwen en in 2004 ontstond het recht op een rookvrije werkplek. Voor een kroegbaas zonder personeel gold tot vorige week nog een uitzondering op het rookverbod in publieke ruimtes. Het kleine café met rokende kroegbaas was het enige uitvluchtoord waar verstokte rokers nog terecht konden om onder het genot van een borrel ook aan een sigaret, sigaar of pijp te mogen lurken. Het nieuwste rookverbod, met straffe boetes, werd dinsdag in de Tweede Kamer met een nipte meerderheid van 76 stemmen voor en 70 tegen aangenomen.
De ‘Krant van Wakker Nederland’ liet er de stelling van de dag op los. Onder de 6761 deelnemers was 62 procent het niet eens met uitbreiding van het rookverbod. “Den Haag slaat door in betutteling”, foeteren de tegenstanders en ook “Men helpt de kleine kroeg om zeep”. Één tegenstander liet echter ongewild ook een voordeel horen. De betrokkene komt sinds de invoering van het eerdere rookverbod al niet meer in een horecabedrijf, waardoor hij maandelijks 300 euro bespaard. Nederland loopt nu dapper voorop in Europa waar het verder een lappendeken is van rookverboden en uitzonderingen. Behalve in Griekenland want ook daar mag het niet. Alleen is er geen Griek die zich er iets van aantrekt!

Dan het ‘zwarte pieten’ richting de helpers van de Sint. Een rechter te Amsterdam heeft de gemeente teruggefloten met het verlenen van een vergunning voor de intocht van Sinterklaas en Zwarte Pietenbaas. Juist in de week dat VN-afgevaardigde Verene Shepherd in ons land onderzoek doet naar rassencriminaliteit. Sinds enkele jaren ligt ook de traditie van Sint en Zwarte Piet onder vuur en vorig jaar liet de Jamaicaanse professor Shepherd al weten dit discriminerend te vinden. Zij zag er een verbinding in tot de slavenhandel waar Nederland in een ver verleden een flink aandeel in had. “Heeft de Sint en Piet echter wel een vergunning nodig om welke stadshaven binnen te varen?”, vraag ik me nu af. En zo ja, dan hoop ik bij de volgende intocht heel veel carnevaleske maskers te zien naar bijgaand voorbeeld!

‘Fijnslijper’

 
12-07-2014  

Premium Quality Time bij Heracles Almelo


Ja, dus bleek enkele weken later. Heracles Almelo doet het bier uit 053 in de ban en gaat met Heineken in zee.
De grote bazen van SABmiller willen voortdurend het rendement opschroeven. Dat doet men met bezuinigingen intern, minder ruimte in sponsor- en leenovereenkomsten en met minder bier in een 'pijpje'.
Op een dag drink je geen ambachtelijk Twents bier meer maar Sab!
 

Het viel bijna niemand op tijdens de perspresentatie in aanloop naar het nieuwe seizoen van Heracles Almelo. Voorzitter Jan Smit en algemeen-directeur Nico-Jan Hoogma samen achter de tafel met voor hun neus een flesje Heineken, terwijl op de sponsorboarding toch concurrent Grolsch wordt geduid als clubsponsor.
Zou….? Nee, bleek even later nadat Smit de pers welkom heette met de woorden: “Welkom in dit ‘trillende’ Polman Stadion. Waar waren jullie om de start van de vernieuwbouw op de foto te zetten en te beschrijven? Al die containers, kranen en bouwvakkers. Nou? Wel schrijven als het tegenzit bij het bouwplan, maar niet als het echt gaat beginnen? Smit koos dus voor de aanval, om in voetbaltermen te blijven.

Die flesjes Heineken moesten e.e.a. onderstrepen, want Smit is trots op wat de club presteert met het toch bescheiden budget in de eredivisie. Daarom ook zeven jaar van ‘strijd’ met gemeente en provincie om te komen tot een plan voor een grotere capaciteit van de Almelose voetbalarena. In fasen wordt dat nu gerealiseerd. Te beginnen met een interne verbouwing van het hoofdgebouw dat deels werd gestript om kleedkamers te vernieuwen, het supportershome groter te verhuizen en het onderkomen van de staf te verbeteren. Daarnaast worden de pilaren al gezet voor de tweede ring, waaraan men volgend jaar maart gaat beginnen.

Smit is een doener die iets wil bereiken. Soms wat te enthousiast, zeker als het om gepresenteerde plannen van opeenvolgende ‘stenenstapelaars’ gaat, zo is in de afgelopen jaren gebleken. De rem werd echter gehanteerd door de provincie om die tienduizenden vierkante meters detailhandel tegen te houden. Daar komt bij, dat volgens de eigen cijfers van de club niet de grotere toeschouwerscapaciteit de meeste centen in het laadje brengt maar de skyboxen en business-ruimte. Dat kan allemaal worden gerealiseerd nu er een akkoord is, maar of die 13.600 stoeltjes vol komen is een ander verhaal. Dat moet op het veld bewerkstelligd worden en om dat te duiden had Smit die Heinekenflesjes nodig. Er staat namelijk ‘Premium Quality’ op het etiket terwijl sponsor Grolsch niet verder komt dan ‘Premium Pilsener’.

Premium Quality wil Smit namelijk leveren met de club. De onderbouwing gaf hij ook. ‘Voor het tiende jaar op rij eredivisie. Op plek 10 van de KNVB Ranking en voor het nieuwe seizoen met tien nieuwkomers een uitgebalanceerde selectie van talent tot ervaring’, meldde Smit vol trots. Daarmee moet de club het in het komende seizoen beter doen dan in het vorige, dat op het eind toch enigszins leidde tot ‘billen knijpen’.
Kortom Smit duidde op het vertrouwen dat bij clubleiding en technische staf heerst. Dat is namelijk ook het mooiste aan Smit die altijd vol vertrouwen naar voren kijkt en tegenslagen pragmatisch opzij schuift, zelfs als hij moet vloeken in de kerk of de concurrent van de sponsor nodig heeft om zijn visie te duiden. Plek 10 op de ranglijst 2014-2015 !!!

‘Fijnslijper’

Fotoreportage (1 foto's)...

 
22-07-2014  

Kapitaalvernietiging ‘rond´ Huize Alexandra


De voormalige justitiële inrichting voor meisjes 'Huize Alexandra' aan de Vriezenveenseweg in Almelo.
 

ALMELO – Onlangs kocht de gemeente Almelo de leegstaande gebouwen van de voormalige justitiële inrichting voor meisjes Huize Alexandra. De gemeente betaalde daarvoor het symbolische bedrag van één euro aan eigenaar stichting Horizon.
Het roept de vraag op, waarom dat slechts één euro is en eigenaar stichting Horizon genoegen neemt met dat luttele bedrag, temeer omdat in de afgelopen jaren toch de nodige kosten werden gemaakt om verval en vernieling door vandalisme te voorkomen middels anti-kraak bewoning.

In januari 2013 bracht Marquette Detachering uit Almelo een formeel bod uit om opstallen en grond in bezit te krijgen voor het huisvesten van Poolse arbeiders. Nu huisvest Marquette Detachering haar Poolse werknemers nog deels op het eigen vakantiepark ’t Lageveld in Wierden. Zowel de provincie als de gemeente Wierden willen aan deze vorm van huisvesting een einde maken omdat het park een recreatiebestemming heeft. Eigenaar Hans Evers van Marquette Detachering vangt echter in elke Overijsselse gemeente bot, indien hij plannen voorlegt om zijn Poolse werknemers te herhuisvesten. Evers liet zijn oog vallen op Huize Alexandra vanwege de geschiktheid van de bebouwing en de omrastering die het complex toch grotendeels afzondert van de woonbebouwing in de buurt. Ideaal volgens Evers om zijn gekwalificeerde werknemers, betaald volgens de CAO, een adequate leef- en woonruimte te kunnen bieden. Evers wil daar ook fors in investeren, om Almelose bedrijven als Berdal, Hubregtse, Buiting en Kaleidoscope te kunnen blijven bedienen met gekwalificeerde medewerkers.

Maar Evers wordt kennelijk gedwarsboomd door de overheid. Hij kan ‘Huize Alexandra’ niet kopen om goede huisvesting (met toezicht) te realiseren. Dezelfde overheid die de situatie op ’t Lageveld wil beëindigen vanwege de toeristische bestemming.
De gemeente Almelo kan panden en grond wel kopen en dat slechts voor één luttele euro. Maar wat moet de gemeente er mee?
Niets, duurzame gebouwen gaan tegen de vlakte voor de somma van 225.000 euro om er weer een weiland van te maken. De gemeente ziet de grond als strategische voorraad voor mogelijke stadsuitbreiding op termijn. Het toekomstige weiland wordt voor pakweg 25 jaar in de ‘kast’ gezet, kan men stellen, want de gemeente heeft grond zat voor woningbouw en kan het aan de straatstenen niet kwijt. De burgers van deze armlastige gemeente worden dus opnieuw opgezadeld met de kosten van deze vorm van geldverspilling en de stichting Horizon (lees Rijksoverheid) helpt daar een handje aan mee.

Marquette Detachering moet dus van de overheid van alles, maar wordt tegelijkertijd door de overheid gedwarsboomd. Op zich is dat al niet ‘koosjer’ te noemen. Eigenaar Evers zag de ‘bui’ al eerder hangen en kocht in de Almelose binnenstad op ’t Moaken de voormalige huisvesting van tandartspraktijk Rijnders om er 10 Poolse werknemers te huisvesten. Het plan kreeg de nodige kritiek van omwonenden, maar de gemeente kon niets anders dan instemmen vanwege het vigerende bestemmingsplan dat bewoning toestaat. Het is kennelijk de enige weg voor Evers om zijn Poolse werknemers te kunnen huisvesten. Marquette Detachering werd weliswaar groot door Poolse medewerkers, maar is inmiddels veel meer dan dat. Ook talrijke Nederlanders vonden via Marquette Detachering inmiddels arbeid en dat zou best nog wel eens meer kunnen worden, maar of Evers daar nog de nodige energie in wil blijven steken? Feit is dat de overheid door bezuinigingen het aantal werkzoekenden laat oplopen en werkgevers vanwege de onzekere tijden zich niet aan vast personeel wagen. Zo lang dat het geval is, zal Evers makkelijker Poolse vakmensen kunnen uitlenen en krijgen Nederlandse werkzoekenden het steeds moeilijker om een baan te vinden. Met dank aan gemeenten en het Rijk, die met de mond van alles belijden maar niet thuis geven indien de hardwerkende Evers aan door de overheden ‘ongewenste’ situatie als ’t Lageveld tracht een einde te maken door met een adequaat alternatief te komen. In dit geval zijn het de Almelose burgers die financieel moeten boeten door deze vorm van kapitaalvernietiging!

‘Fijnslijper’

 

Fotoreportage (1 foto's)...

Archief
Terug naar vorige pagina