Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-07-2010  

Nout Wellink en de Tweede Kamer

 

Lichaamstaal zegt soms veel meer dan woorden. Gisteren kon de Tweede Kamer ‘zich verheugen’ op het bezoek van de president van de Nederlandse Bank, Nout Wellink.
De beste man heeft meerdere functies in de financiële wereld en straalt uit dat hij het allemaal beter weet, zo ook in de Tweede Kamer.
Je ziet aan hem dat hij moeite heeft met het rapport Scheltema over de teloorgang van de DSB Bank, die volgens Scheltema nooit een bank had mogen zijn.
Na lang aandringen kwam er een zuinig excuusje oevr zijn lippen maar de lichaamstaal gaf aan dat hij dacht; ‘Wat doe ik hier eigenlijk, die jojo’s van de Tweede Kamer ! 

Sinds 1 juli 1997 ‘waakt’ de man over ons nationale bezit en sindsdien is er toch wel het een en ander voorgevallen.
Eerst werd verzuimd om de kredietwaardigheid van de kopers van ABN AMRO goed te toetsen met als gevolg dat Woutertje Bos voor 30 miljard euro een deel van ABN AMRO weer moest losweken. ABN AMRO dat ooit de nummer één bank en trots was van Nederland, kan dat nooit aflossen en zo zit het gehele volk met de gebakken peren.
In de Icesave-affaire liet hij het ook afweten en accepteerde hij wederom de uitgestoken hand van minister van Financiën Wouter Bos om de spaarders voor het dubbele bedrag dan wettelijk is vastgelegd te compenseren.
In maart jl. stak hij een waarschuwend vingertje op tegen ieder die wilde ingrijpen bij de 'graaicultuur' van bankdirecteuren omdat dit de banksector in gevaar kon brengen. Een graaicultuur die als oorzaak van de wereldwijde financiële crisis gezien kan worden.
Bij het verhoor door de commissie De Wit inzake het ontstaan van de financiële crisis vroeg hij om meer rechtsmiddelen voor de Nederlandse Bank.
En dan nu het rapport over de DSB Bank. Het had nooit een bank mogen worden vanwege de te grote belangenverstrengeling van eigenaar Scheringa en Wellink verzuimde zijn bevoegdheid om hard in te grijpen in de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij DSB. Wel liet hij de Europese Bank weten dat de zekerheid bij DSB met een slordige 800 miljoen omlaag moest worden geschreven en deelde dat niet eens mede aan de andere banken die met een reddingsplan bezig waren.
De oproep van Pieter Lakeman voor TV om de spaartegoeden massaal op te vragen gaf vervolgens het laatste zetje voor het ineenstorten van het Scheringa-consortium.

Nee, feitelijk heeft Nout Wellink niet het gevoel dat hij heeft gefaald en het excuusje kwam moeizaam over zijn lippen. Wel zouden de ‘richtlijnen’ aan de medewerkers bij de Nederlandse Bank worden aangescherpt conform de aanbevelingen van de commissie Scheltema, beloofde Wellink. (Niet ik maar zij)
Ondertussen is in de loop der jaren ook de goudvoorraad van de Nederlandse Bank fors gedaald door verkopen terwijl de prijzen blijven stijgen. Een koopman is het dus ook al niet.

Nout Wellink is benoemd door de Kroon en gaat niet zomaar vrijwillig weg. Zijn salaris ligt ver boven de Balkenende-norm. De Tweede Kamer kan hem niet de laan uitsturen. Maar ze kunnen allemaal wel hard op zeggen dat hij op moet r...!

en stuur het verantwoordelijk toezichthoudende directielid voor banken Henk Brouwer dan ook de laan uit !

Redactie

 
03-07-2010  

Niemandslanden

 

Troosteloos en verwaarloosd liggen ze er bij, de niemandslanden van onze stad. Op de plek waar het roemruchte Fortezza moest verschijnen, groeit het onkruid metershoog en is het bord met de aankondiging al bijna niet meer te ontdekken. Een verfoeilijk “gat van Almelo”. Daar waar iets moois zou verrijzen, blijft nu een akelig gapend gat waar we waarschijnlijk nog jarenlang tegenaan moeten kijken. Hoe dan ook vind ik het jammer dat het niet doorgaat, want door de gaten in de binnenstad op te vullen, blijven de buitengebieden gespaard. De vlaggen hangen slap in deze slappe tijd en zelfs geamputeerde torens zijn geen optie.
Een ander niemandsland doet ons daarentegen veel meer deugd, om niet te zeggen vervult ons met oprechte vreugde. Daar waar ongeveer een jaar geleden de gele monsters het land omploegden en de paaltjes werden uitgezet om het geheel even te asfalteren, heerst nu grote stilte. Inderdaad deed de “road to nowhere” z’n naam meer dan eer aan. Hij leidde nergens naar toe en is momenteel bijna niet meer als weg aan te duiden. Het gebied is teruggegeven aan de natuur en dat doet ons zeer goed. Hopelijk is het definitief.
Achteraf vind ik het heel frappant dat er eerst hard gewerkt wordt aan een wijk waar meer dan 4000 huizen komen te staan. Men is ten stelligste overtuigd dat het te realiseren is en begint zeer voortvarend met de voorbereidingen. Nog geen jaar later blijkt het één groot luchtkasteel te zijn geweest. Jan publiek is weer eens op het verkeerde been gezet. Diezelfde Jan denkt er over het algemeen te weinig verstand van te hebben en vindt dat de hoge heren dat wel hebben. Welnu, bij deze twee projecten blijkt overduidelijk dat de geleerden lang niet altijd de wijsheid in pacht hebben en dat nuchtere, fronsende Jan soms dichter bij de waarheid zit.

Anne Jan Teunis.

 
07-07-2010  

Wie wind zaait, zal storm oogsten

 

In elk geval een storm van protest en dat is heel wat voor zo’n gehucht.
De afgelopen dertig jaren kon je vele malen per week door Hoge Hexel rijden zonder ook maar iets nieuws op te merken. Nu zeg ik er meteen bij dat ik dat absoluut geen probleem vind en dat ik me heel goed voor kan stellen dat de mensen hier rustig en tevree leven en in hun sas zijn met wat ze bezitten. Het waardevolst zijn de uitzichten en de rust. Veel meer heeft een mens niet nodig om aangenaam te leven. Zo kabbelen de seizoenen voort en is regelmaat troef.
Totdat ik vorige week op een zonnige zomerzaterdagochtend door datzelfde gehuchtje reed en overal protestborden met pittige teksten zag. Eerst dacht ik nog dat het zoveelste dorp het zoveelste zomerfeest organiseerde, maar hier was toch iets anders aan de hand. Uit de beknopte teksten kon ik opmaken dat het gehucht bedreigd werd door windmolens.
Tja, dan zak je toch wel even door je hoefjes. In die landelijke sfeer passen absoluut geen hoge witte palen met draaiende wieken. Ieder idyllisch uitzicht zal verdwijnen. De prijs zal erg hoog zijn en het uitzicht blijvend bedorven. Tot ver in de omtrek zullen de ondingen te zien zijn en het moet dus wel erg veel opleveren, wil je er een dergelijke landschapsvervuiling voor over hebben. En daar kon ‘m de kneep wel eens zitten.
Onlangs hoorde ik namelijk dat windmolens in verhouding helemaal niet zo veel opleveren. Ze schijnen nogal onderhoudsgevoelig te zijn en in verhouding leveren ze weinig energie. Al met al sta je dan niet te dansen van geluk wanneer je hoort dat zo’n exemplaar nu juist in jouw achtertuin geplaatst gaat worden.
Op internet nog even een rapport bekeken, waarin onder het kopje “windmolens en wat meestal verzwegen wordt” het volgende te lezen valt: “Een 3 MVV windmolen(een moderne windmolen met een vermogen van 3000 KW) levert effectief op het land, dus gemiddeld, gedurende een jaar niet meer dan die zojuist genoemde 18 of in uiterst zeldzame gevallen 30% van dat vermogen. Dat betekent niets anders dan: Men betaalt voor een machine gebouwd voor 3 MVV, maar het ding levert voor maar 18 tot hoogstens 30% daarvan elektriciteit die met onvoorspelbare horten en stoten ter beschikking komt. Dat betekent dat van het bestede geld circa 82 tot 72 % weggegooid geld is.”
Het rapport is veel, veel langer en lijkt goed onderbouwd. Heeft de gemeente Wierden kennis genomen van dit soort rapporten?
Men moet er nog maar eens goed over nadenken of kosten (ook geestelijke schade hoort daartoe) en baten tegen elkaar opwegen. Wanneer ook Vriezenveen aan de andere kant nog van die palen gaat plaatsen wonen we binnenkort lekker in een windmolenpark. Al die palen bij elkaar zijn misschien net in staat om een paar leeslampjes brandende te houden. Zo’n impact voor het landschap en dan zo’n summiere opbrengst. Hopelijk gaat binnenkort de wind ook hier uit een andere hoek waaien.

Anne Jan Teunis.

 
07-07-2010  

Stinkende containers

 

ALMELO – Er zijn de laatste tijd nogal wat klachten over stinkende niet gereinigde containers door klanten van het reinigingsbedrijf BDR uit Oud Beijerland en dat is met dit warme weer geen pretje. Het bedrijf BDR reinigt in Nederland (dus ook in Almelo) containers van particulieren en bedrijven en vooral bij particulieren schijnt het nogal eens mis te gaan.
De belofte aan abonnementhouders is dat de container binnen het uur na lediging wordt gereinigd en dat schijnt niet altijd het geval te zijn omdat de schoonmaker zijn dagelijkse taks van 1000 containers niet kan halen.
Dat komt vooral door de reistijd die de beste man dagelijks onderweg is. BDR werkt vanuit 18 locaties in Nederland en diegene die bijvoorbeeld op de Schelfhorst zijn werk moet doen is per dag 2,5 uur aan reistijd kwijt tussen Groningen en Almelo.
Klagen bij BDR schijnt niet echt te helpen, maar daar is een simpele oplossing voor. Storneren van de maandelijkse afschrijving zorgt er voor dat bij BDR de ‘geldstroom’ opdroogt en dan wil men wel actie ondernemen om het werkproces te verbeteren.
U kunt er natuurlijk altijd eerst een telefoontje aan wagen, maar storneren werkt zeker!

Naschrift redactie:

Ingezonden brief en afzender is bij de redactie bekend.
Voor het gemak hier de Link naar de Algemene Voorwaarden waarin rechten en plichten staan omschreven en het adres:
BDR Containerreiniging
Albert Einsteinstraat 26
3261 LP Oud-Beijerland
Tel.0186-610576

Update zaterdag 17-07-2010
Stinkende containers worden gereinigd door een bedrijf - BDR -, waarvan de medewerkers de reistijd ook meetellen........??
Gewoon een bedrijf uit Almelo in de arm nemen, minder werklozen en de containers allemaal schoon!
Netto waarschijnlijk nog goedkoper ook? (er wordt dan meer uren gewerkt)
Siny

 
18-07-2010  

Leenfiets van de kroeg ? (upd)


Foto: Valentijn Sessink - website bijzondere verkeersborden
 

ALMELO – Kroegbaas Gabriël van café ’t Hookhoes aan het Amaliaplein heeft vijf leenfietsen ter beschikking voor klanten die een slokje teveel op hebben en beter hun auto kunnen laten staan. De naam van de kroeg staat pontificaal op de fietsen en is dus door ‘hermandad’ makkelijk te herkennen.
Het ‘blaaspijpje’ kan dus met bijna honderd procent zekerheid worden ingezet en het gevolg zal vaak zijn dat men het rijbewijs kwijt raakt.
De leenfietsactie wordt ook nog eens groot gebracht in TC Tubantia en dat is een geluk bij een ongeluk, want elke ‘kroegtijger’ kan nu ook weten dat hij nog net zo fout is dan wanneer hij als bestuurder in de auto zou zijn gestapt.
De fietsverkoper is eigenlijk de enige die er beter van wordt, tenzij binnenkort een bericht verschijnt dat bij ’t Hookhoes leenfietsen ter beschikking zijn om als toerist Almelo en omgeving te verkennen met een fietsroute er bij, om na terugkomst gezellig een versnapering te nuttigen.
Een start voor deze vorm van promotie weten we ook:
De Twentse Fiets4daagse

Succes Gabriël

Redactie

Lezersreactie:
Hiermee wil ik graag reageren op het artikel betreffende de leenfiets van de kroeg.
Uit onderstaand artikel blijkt dat men het rijbewijs niet kwijt raakt wanneer men met een slokje teveel op gebruik maakt van de fiets.
Dit zegt artikel 164 van de wegenverkeerswet:

Wegenverkeerswet (WVW) Artikel 164
1. Op eerste vordering van in artikel 159 onderdelen a en b bedoelde personen is bestuurder van motorrijtuig tegen wie door van die personen proces-verbaal wordt opgemaakt ter zake van overtreding van bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift verplicht tot overgifte van hem afgegeven rijbewijs dan wel hem door daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs en indien hem daar internationaal rijbewijs is afgegeven dat bewijs.

2. De in eerste lid bedoelde vordering wordt gedaan in geval van overtreding van:
a. artikel 8 indien bij onderzoek als bedoeld in tweede lid onderdeel a van die bepaling blijkt of bij ontbreken van dergelijk onderzoek ernstig vermoeden bestaat dat alcoholgehalte van adem van bestuurder hoger is dan vijfhonderdzeventig microgram alcohol per liter uitgeademde lucht onderscheidenlijk alcoholgehalte van bloed van bestuurder hoger blijkt te zijn dan 1,3 milligram alcohol per milliliter bloed;

http://www.wetboek-online.nl/wet/WVW/164.html  

Mvg.
Casper Jansen

Naschrift redactie:
Casper Jansen mag dan het gelijk aan zijn zijde hebben betreffende de onjuiste opmerking in het redactieartikel dat ook een dronken rijwielbestuurder zijn rijbewijs kan kwijtraken, feitelijk is een maximale boete van 170 euro mogelijk.
De kern van het redactionele betoog is echter dat een kastelein zijn beschonken klanten moet proberen te behoeden aan het verkeer deel te nemen. In Duitsland bijvoorbeeld is de kastelein strafbaar indien hij daartoe geen poging onderneemt. Veel controles daar vinden dan ook direct bij horecabedrijven plaats en menig Duitse kastelein heeft al kunnen dokken omdat hij niet de politie inschakelde indien een klant toch in beschonken toestand in een auto stapte om weg te rijden.
In Nederland is een kastelein strafbaar en kan hij zelfs zijn vergunning verliezen indien toch wordt geschonken aan klanten die in kennelijke staat verkeren. De bewijslast in deze is vaak lastig, maar soms komt het voor dat een kastelein wel een veroordeling aan zijn broek krijgt omdat een in kennelijke staat verkerende klant dermate brokken heeft gemaakt of zelf het slachtoffer is geworden waardoor de politie de zaak verder uitspit en alsnog bewijslast kan worden vergaard.
De essentie van het verhaaltje was niet meer of minder dat een kastelein nimmer zijn in kennelijke staat verkerende klant de openbare weg moet opsturen als bestuurder van welk voertuig dan ook!

Dat ook de politie steeds meer aandacht vestigt op beschonken rijwielbestuurders kunt u
hier en hier lezen.

Toch rijden na rijverbod
Hengelo 09-08-2010

Een 42-jarige man uit Hengelo kreeg een preventief rijverbod, toen hij op de Slachthuisweg werd aangetroffen staande naast een bromfiets en drinkend uit een blik bier. Een blaastest gaf aan dat hij inmiddels te veel gedronken had. Hij kreeg van de politie een rijverbod van 12 uur. Even later echter, rond 17.00 uur, trof de politie de man rijdend op zijn bromfiets aan op de Weideweg.
Hij werd aangehouden voor rijden onder invloed en rijden tijdens een rijverbod. Ademanalyse wees 770 ugl uit. (1.77 promille). Zijn rijbewijs werd ingevorderd.

persbercht Politie Twente 2010071481

Archief
Terug naar vorige pagina