Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
12-06-2018  

19.000 varkens in de isoleer

 

Almelo gaat dan wel prat op zijn groene longen, maar de weidevogels zijn er al jaren uitgezongen.
Geen kruiden, geen bestuivende insecten, geen veldleeuwerik in de wei: dodelijk saai!

Een wegkwijnend landschap, gedomineerd door de Rabobankstal en de kwistig gierende boer!

Hij houdt domweg teveel dieren op zijn grond!

En ...de doodsteek voor de kleine sojaboeren, verdrongen van hun land door de grote agromultinationals. Hoezo "For Farmers"!

Verontrust over de financiële miskleunen in de tijd dat "het Almeloos bestuur" haar gefortuneerde burgers een zonnige toekomst voorspiegelde met het Waterrijk, stel ik voor, dat  de Rabobank de gemeente Almelo een hypotheek verstrekt voor het terugkopen van grond en varkensstallen van de maatschap Dekker. God verhoede 19000 varkens in de isoleer!

Een prachtige investering voor een biologische boerderij in de zeer nabije toekomst.

Om nog een sprankje van vertrouwen in bank en gemeente te houden, zou het de Rabobank en
gemeente Almelo sieren gemeenschappelijk de handen in een te slaan: de gemeente en de lokale Rabobank in een maatschap voor de drie grote P's: People, Planet, Profit!

Paul Bults

 
18-06-2018  

Krenterig


De PvdA in Almelo wil mondelinge vragen stellen aan B&W waarom VMBO-geslaagden niet in aanmerking komen voor de sinds 2010 bestaande jaarlijkse 'Graduations Party'.
Overigens is het niet alleen een feestje maar legt het Almelose bedrijfsleven er ook contact met de toekomstige hoger opgeleide talenten.
Een noodzaak om de bedrijven in Almelo te behouden en uiteindelijk ook zinvol voor vaklieden uit het VMBO.
 

Je hebt soms politici die ‘op alle slakken zout leggen’. Neem nu de PvdA in Almelo. In de loop der jaren geslonken van absolute machtspartij met soms wel 15 raadszetels naar een schamele 2 zetels. Voor het eerst geen wethouder leveren na de jongste gemeenteraadverkiezing en dan?
Oppositie drijven lijkt dan het credo, maar hoe doe je dat?

Maar eerst even dit. Alle raadsfracties konden na de verkiezing een wensenpakket inleveren bij de informateurs en een voorkeur uitspreken voor een te vormen coalitie. Van de 35 raadszetels werden er door de informateurs 26 geteld die een coalitie van CDA, VVD, LAS en ChristenUnie als meest logisch zagen. Zo gezegd, zo gedaan valt nu op te merken. Bovendien met vier wethouders, gelet op de ‘smalle beurs’ van ons aller Almelo.

Toch hebben de ‘machtsdenkers’ van de PvdA daar kennelijk moeite mee. Alras werd daarom gezamenlijk met GroenLinks, SP (ook al verliezer) en Leefbaar Almelo een ‘links blok’ opgetuigd en werd het ‘wensenpakket’ nog wat opgeschroefd. Dat de stad  (dus alle inwoners die geen recht hebben op vrijstelling van gemeentelijke heffingen) jaarlijks ruim 7 miljoen euro moet bijpassen in het sociale domein doet even niet ter zake. Schande werd uitgesproken over het gepresenteerde coalitieakkoord met een investeringsbudget voor de komende jaren om achterstanden in het publiek domein (straten, wegen, riolering) weg te werken en schande over de doelstelling om het sociale domein efficiënter en minder verliesgevend te maken. Dit al voor het debat over het coalitieakkoord nog moet plaatsvinden.

Dat het ‘Links Blok’ oog heeft voor minder bedeelden in de samenleving is nog wel te vatten. Maar het is geen alleenrecht. Ook de ChristenUnie stelt in de regeringscoalitie zo haar kaders en liet dat beeld ook in de afgelopen jaren zien in de Almelose gemeenteraad. Ook LAS liep daarin de VVD niet rechts voorbij gelet op bijvoorbeeld de inzet voor De Eethoek waar minima geregeld aan kunnen schuiven voor een maaltijd.

Nee, het stadsbestuur in brede zin heeft best oog voor de mensen die het veel minder hebben, maar het moet allemaal wel opgebracht kunnen worden. Enige nuance ten opzichte van de kritiek uit het ‘Links Blok’ is dus op zijn plaats. Het is in ieder geval niet een wijze van oppositie voeren die de PvdA weer op het ‘pluche’ brengt.

Kortom, zinnige oppositie voeren is lastig. Daarin moeten afwegingen en keuzes gemaakt worden. Wat dat betreft schiet de PvdA volledig de plank mis met haar kritiek op de sinds 2010 door het Almelose bedrijfsleven georganiseerde ‘Graduations Party’ voor geslaagden in het HAVO/VWO onderwijs. Doel daarvan is namelijk om hoger opgeleiden meer aan Almelo te binden en om studenten die daarna een universitaire studie volgen, na hun afstuderen weer te bewegen om terug naar Almelo te keren. Het Almelose cq Twentse bedrijfsleven heeft hen namelijk hard nodig!

Dat de PvdA nu na 8 jaar haar schande uitspreekt dat geslaagden van het VMBO niet welkom zijn op de ‘Graduations Party’, slaat de plank volkomen mis en is een toppunt van ‘krenterig’ denken.
Ook in de afgelopen jaren dat de PvdA een wethouder van onderwijs leverde, onderstreepte het gemeentebestuur al een betere binding met hen die de stad verlaten om te gaan studeren met hopelijk een terugkomst!

‘Fijnslijper’

Lees ook:
Kritiek van de PvdA op de 'Graduations Party'

Archief
Terug naar vorige pagina