Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
06-06-2013  

Club- en buurthuis uw kroeg en feestzaal

 

ALMELO – Bij geldnood wordt alles flexibel. Één miljoen euro moet de Almelose sportwereld extra ophoesten in de komende jaren als het aan het college van B&W ligt. Als schot voor de boeg werd geopperd om de IISPA te sluiten, de sporthal van internationale allure met een jaarlijks exploitatietekort van een half miljoen euro en nu al moet worden voorzien van een eurotonnen kostende nieuwe sportvloer. Ook zwembad ’t Sportpark mocht van B&W wel deels gesloten worden. Doel van dit alles is de gemeenteraad te masseren de fors hogere sporttarieven te accepteren die het college in petto heeft. Vooral de veldsporten worden de dupe van die hogere tarieven, maar ook daar heeft B&W een oplossing voor. Verhuren van de kantine voor feesten en partijen moet enkele keren per jaar mogelijk zijn volgens de ideeën van het college. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra die inmiddels zijn verpacht aan een dochterbedrijf van de gemeente Apeldoorn. Inmiddels zijn er al wijkcentra met een volledige vergunning zodat ook sterk alcoholische versnaperingen kunnen worden verkocht. Voorbeelden zijn wijkcentra De Schöppe en ’t Veurbrook. In de Schöppe zit bovendien ook al een vestiging van een commercieel zorgbedrijf.

De gemeenteraad ziet wel wat in de commerciële verruiming. Maar wat zegt de Drank & Horecawet? Deze maakt duidelijk verschil tussen commerciële horecabedrijven en para-commerciële horeca. De laatste kennen vrijstelling van BTW onder een bepaalde omzet. Er wordt gewerkt met vrijwilligers en er wordt geen cent afgedragen aan het bedrijfschap Horeca. Bovendien zijn er landelijke afspraken met de sportbonden over wat wel en niet mag i.v.m. deze vrijstellingen.
De gemeenteraad speelt dus met vuur, want de fiscus kan zomaar een streep zetten door de BTW-vrijstelling als sportverenigingen en stichtingen op de commerciële toer gaan. Als dat gebeurd, heeft het college en de raad het paard achter de wagen gespannen.

De horecaondernemers zien dit al met lede ogen aan, omdat het bestuur van de afdeling Almelo van Koninklijke Horeca Nederland zit te slapen en alleen maar oog heeft voor de binnenstad en eigen exploitaties. Twee bestuurders hebben bovendien helemaal geen regulier horecabedrijf meer maar zijn nog wel actief betrokken bij de horeca-exploitatie van de Almelose Havendagen. Hoe dat kan?
Verontruste horecaondernemers die in Almelo bovendien al gemeentelijke tarieven betalen voor exploitatievergunningen en terrasvergunningen die tot de top 10 van Nederland behoren.

Maar er is nog redding mogelijk. Maak formeel bezwaar tegen die vergunningen en wacht niet op uw bestuur, want al die club- en buurthuizen komen qua bestemmingsplan niet in aanmerking voor volledige ‘bedrijfsmatige’ vergunningen!

‘Fijnslijper’
 

 
30-06-2013  

Parkeerbeleid

 

De gemeenteraad besloot in al haar wijsheid december jl. dat in de Almelose binnenstad voortaan tot 21.00 uur betaald parkeren van kracht moet worden. Reden de woonrust van de bewoners in de binnenstad en meer ruimte voor het eigen parkeren. De invoering liet tot nu toe op zich wachten.
De wethouder – Anja Timmer – liet deze week weten dat het onderwerp weer wordt besproken omdat het verzet van horeca en middenstand in de binnenstad aanhoudt.

De gemeenteraad besloot ook al eens dat de binnenstad het bruisende hart van de stad moet worden met funshopping en horeca-vertier. Al jaren laat de broodnodige vernieuwing van het stadscentrum op zich wachten. Het gaat dus al jaren niet al te best met het ondernemersklimaat in ons stadshart en de leegstand neemt zorgbarende afmetingen aan.
'Ze hebben de stad vermoord!', riep Piet Talamini al eens.

Waar het wel goed gaat? De Bornsestraat, de Nieuwstraat, de Ootmarsumsestraat en het Eskerplein, winkelcentrum De Schelf en winkelcentrum Van Gogh. Ook het winkelcentrum op de Aalderinkshoek is weer gevuld.
Wat je daar niet vindt? Parkeermeters !!!

Nijverdal juni 2013: De middenstand in het centrum van Nijverdal klaagt steen en been sinds begin dit jaar betaald parkeren werd ingevoerd. De omzetten zijn sindsdien fors gezakt en forser dan alleen door de crisis kan worden verklaard.

De oplossing: Het eerste uur parkeerkostenvrij, een wethouder minder en 15 procent minder ambtenaren, vooral bij de top en de beleidsmakers !!!

‘Fijnslijper’

Archief
Terug naar vorige pagina