Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
14-06-2012  

Gemeente op ramkoers tegen ´t Veurbrook


Hennie Nijhuis: Oorlog in de 'keet' om 't Veurbrook
 

ALMELO – De gemeente Almelo heeft de Europese aanbesteding van exploitaties van wijkcentra al ingezet, maar worstelt met een weerbarstig bestuur van ’t Veurbrook. De kerngezonde organisatie van ’t Veurbrook wil baas blijven in eigen huis zoals het dat al ruim 40 jaar doet terwijl de gemeente alleen nog vooraf opgelegde activiteiten wil gaan subsidiëren en het beheer van de gebouwen in handen van de gemeente wil nemen. De kwestie speelt eveneens bij ’t Dok. De meeste wijkcentra zijn al in beheer van de gemeente.
Bij ’t Veurbrook is de zaak op scherp komen te staan omdat verantwoordelijk wethouder Mieke Kuik-Verweg onlangs weigerde aan tafel te zitten met de juridisch adviseur van ’t Veurbrook.
Wijkwethouder Theo Schouten meldde deze week dat de uitbouw van ’t Veurbrook desondanks gewoon doorgaat, maar de gemeente wel de zeggenschap over de gebouwen wil hebben. Het college van B&W onderzoekt nu de mogelijkheid om de ‘gebruiksovereenkomst’ van ’t Veurbrook op te zeggen. Bij wijkcentrum De Schelf draaide de gemeente enige jaren geleden de ‘geldkraan’ dicht waardoor de stichting failliet ging en de gemeente de inventaris voor een ‘appel en een ei’ kocht van de curator. Toen was wethouder Schouten de portefeuillehouder. Eenzelfde scenario onder verantwoordelijkheid van portefeuillehouder Mieke Kuik-Verweg is niet ondenkbaar. Daarmee ontaard de ‘strijd’ om de macht in 't Veurbrook ook in een partijruzie binnen de PvdA. Veurbrookbestuurder en oud-raadslid Hennie Nijhuis is al jaren actief in de wijk en heeft de oorlog verklaart. Nijhuis heeft een grote achterban in de partij en de interne tweestrijd binnen de PvdA kan wel eens grote gevolgen krijgen voor Kuik, die daarmee schijnbaar aan haar laatste periode als wethouder bezig is. PvdA-wethouder Schouten kan het niet meer deren door zijn vertrek naar Oldenzaal als burgemeester, maar de partij als geheel wel.
De hamvraag luidt echter; ‘Waarom moet de macht van goed functionerende wijkcentra gebroken worden en worden ingeruild voor inkomsten uit commerciële verpachting die waarschijnlijk op termijn toch niet haalbaar blijken?
Is dat alleen om mensen uit de ‘kaartenbak’ aan een tijdelijke gesubsidieerde werkervaringsplaats te helpen, maar nauwelijks een kans op een reguliere baan in de horeca?

‘Fijnslijper’ 

Lees ook: 'Beheer wijkcentra aanbesteden onder dwang'

 
15-06-2012  

Bodemprijzen

 

Almelo moet miljoenen extra bezuinigen, las ik afgelopen woensdag op de site van Tubantia. Ontwikkeling grondprijs te optimistisch ingeschat. Tussen de 3 en 10 miljoen extra bezuinigen. Almelo rekent met kavelprijs tussen de 245 en 275 euro per m2. Volgens de accountant moet de gemeente rekening houden met een prijs onder de 245 euro.
En toen gingen m’n gedachten als vanzelf naar die boerderij, schurkend tegen de N36, op de rand van de gemeentegrens.
Jarenlang stond deze boerderij daar maar te staan en het maakte altoos een beetje een verwaarloosde indruk. Alle zeilen bijzetten om een fatsoenlijke boterham te verdienen?
Vorige week zag ik dat de boerderij en directe omgeving een opknapbeurt hadden ondergaan. Nieuw in de verf en ook er omheen ziet het er proper uit.
Klapstuk vormt het nieuw geplaatste bord op de voorgevel met daarop één woord: “Nooitgedacht.” Kijk, dat is humor.
Zo links en rechts is mij de laatste tijd ter ore gekomen dat boeren grond voor een “prikkie” terug kunnen kopen. Kan het zijn dat deze boer één van de gelukkigen is?
Waar of niet waar, in elk geval is duidelijk dat de gemeente Almelo nogal klunzig met de winkel omspringt en dat men gewoon vanuit de open kassa lukraak geld uitdeelt. De ideale suikeroom.
Nooitgedacht dat er nog één boerderij zou blijven staan in dit gebied. Nooitgedacht dat we konden blijven wonen op dezelfde boerderij. En helemaal nooitgedacht dat we met de flinke winst onze boerderij en omgeving ook nog eens behoorlijk op konden knappen.
Nooitgedacht. Alleen al om de humor van deze boer gun ik hem dit financiële voordeel. Dankjewel suikeroom Almelo en een lange neus. De burger zet wel weer een tandje bij om de zaken recht te trekken.

Anne Jan Teunis

 
18-06-2012  

Galloways en VVD-gebral

 

ALMELO – In 2009 heeft de gemeente Almelo een aanlijngebod ingesteld in het stroomgebied van de Loolee door de Bolkshoek en richting Gravenallee. Aanleiding de klachten van melkveehouders over het aantal gestegen spontane abortussen bij koeien die worden veroorzaakt door de neospora-parasiet die veelal in hondenpoep zit. Zo moet voorkomen worden dat de weilanden langs de oevers van de Loolee besmet raken.

Langs de oevers van het Lateraal kanaal in de Schelfhorst is een strook ‘verwilderde’ grond sinds jaar en dag aangewezen als honden-uitlaatgebied waar honden zich vrij van de lijn mogen bewegen. De gemeente deed niets aan onderhoud waardoor het wilde gras soms meters hoog stond en hondenbezitters gingen klagen over ongedierte en teken.
De oplossing werd gevonden om Galloways te leasen. Deze houden het gebied kort en de dieren staan nog dicht in de natuur waardoor ze niet de kenmerken hebben van het doorgefokte melkvee en ook ’s winters kunnen overleven. Van de neospora hebben ze eveneens geen last. De leasekosten 5.500 euro per jaar en de ambtelijke kosten 4.500. Eindelijk zien hondenbezitters iets terug van hun betaalde hondenbelasting.

Dat is te duur zegt het college van B&W die alle kleine beetjes bij elkaar moet schrapen om de opgebouwde schuldenberg weg te werken.
Ook de VVD-wethouders mengen zich in het publieke debat en hebben andere oplossingen dan ‘dure’ Galloways. Johan Andela bralt dat er wel gewone koeien kunnen grazen en laat weten dat de gemeente dan ook nog een paarhonderd euro pacht tegemoet kan zien en wil stoppen met die onzin als Galloways. Van neospora heeft hij kennelijk nog nooit gehoord!
Gerrit van Woudenbergh vindt dat de 500 ondersteuners in het verzet om de Galloways weg te halen elke maand maar tien euro moeten lappen. De voormalige keurslager neemt woorden in de mond die hij vroeger nooit zou uiten omdat hij dan geen bal gehakt meer verkocht zou hebben. Maar goed, hij heeft als voormalige voorman van de keurslagers de schaapjes op het droge.

Over schaapjes gesproken, schapen en lammeren in het omheinde honden-uitlaatgebied laten grazen zien beide liberalen ook als een oplossing. Hallo hondenbezitters in de Schelfhorst. Binnenkort wordt het jachtseizoen geopend!

‘Fijnslijper’

Lees ook: '
Nieuwe bestemming voor Galloways' op AlmeloAnders.nl

 
22-06-2012  

Open de beerput

 

Wanneer je gaat graven, kom je nog eens iets tegen. Zo gebeurde ook op het Waagplein. Er kwamen oude resten van huizen tevoorschijn. Een oude put en een muurtje. Waarschijnlijk huizen uit de negentiende eeuw. De putten worden beerputten genoemd. De resten zijn snel in kaart gebracht en toen ging er zand over. (site TC Tubantia, 20-06-2012)
Op zich is dit een leuk berichtje en je hoeft daar verder ook niets achter te zoeken. Echter ligt het wel helemaal in de lijn van een stad als Almelo. Misschien heeft het iets met de beerputten te maken, maar je krijgt de indruk dat men er zo snel mogelijk van af wil zijn. Mocht er iets gevonden worden: meteen zand er over en we hebben het er verder niet over. Einde verhaal.
Almelo heeft wat dat betreft een naam op te houden. Men hanteert al decennia de techniek van de verschroeide aarde. In veel waardevolle gebouwen is zonder pardon de shovel gezet en waarom zou je dan begeleid door oh’s en ah’s oude opgravingen koesteren? Wat dat betreft is de gemeente nu ook wel consequent.
Komisch is het verschil tussen Almelo en bijvoorbeeld Nijmegen. Daar brengt men alles gedegen in kaart en schraapt men beetje bij beetje met een theelepeltje voorzichtig wat zandkorreltjes opzij, terwijl men er hier op de dag van de vondst als het ware al weer met de trilplaat overheen walst. Nu kun je Almelo archeologisch niet vergelijken met Nijmegen en Maastricht, maar het typeert wel. Onze stad mag zich op sommige gebieden best wat meer profileren. Of is men bang om de inwoners te laten zien hoe mooi Almelo ooit is geweest met die oude haven en die oude gebouwen?
Nou ja, laten we de zaken in de juiste proporties zien. Gelukkig gaan sommige, veel belangrijkere beerputten wel open. In Tubantia van vorige week zaterdag een stuk getiteld:
“Het ware verhaal achter Anna’s dood.” Het euthanasieprogramma van de Duitsers waarbij ze 300000 zieke en gehandicapte mensen, waaronder 8000 kinderen hebben vergast. Zand er over is hier vele malen erger dan het wegpoetsen van een paar beerputten in onze stad.

Anne Jan Teunis

 
29-06-2012  

Theo is weg, Timmertje komt!


Anja Timmer wordt de opvolger van Theo Schouten als wethouder en neemt zijn Almelose portefeuille in zijn geheel over.
 

ALMELO – Donderdagmiddag nam de gemeenteraad officieel afscheid van Theo Schouten als wethouder. De geboortige Sallander wordt burgemeester van Boeskoolstad.
Zes jaar was hij wethouder en zoals dat bij officiële afscheidsgelegenheden gebruikelijk is, wordt je de hemel in geprezen en betreurt men het vertrek. Schouten is echter een gedegen bestuurder die zijn hele carrière in dienst stelde van de overheid en dat naar alle waarschijnlijkheid ook tot zijn pensionering zal blijven doen. Oldenzaal zal dus wel zijn eindhalte worden.

Altijd opgewekt en een vriendelijk woord, maar achter dat beeld ook een man die weet wat hij wil en op de achtergrond ook de wegen bewandeld om dat te bereiken. Als ‘gehaalde’ PvdA-wethouder erfde hij in zijn Almelose bestuursperiode de nodige pijndossiers van het voorgaande megalomaan denkende en 'collegiaal' besturende college van B&W. Bijvoorbeeld ook het dossier ‘Dolle Pret’ waarin de standpunten al dermate waren verhard dat er bestuurlijk geen weg terug was en zoals een gewezen ambtenaar betaamd, volgde Schouten braaf de ambtelijke lijnen. De dwangsom van 50.000 euro plus kosten bleef recht overeind ondanks dat de gemeenteraad de situatie alsnog reguleerde zoals dat tot voor de bestemmingsplanwijziging zelfs gewoon wettelijk was met exploitatievergunningen en al.
In de Schelfhorst maakte hij het stichtingsbestuur van wijkcentrum De Schelf een kopje kleiner door de subsidiekraan dicht te draaien waardoor een faillissement ontstond en zo het wijkcentrum toch in gemeentelijk beheer kwam. Bij ’t Veurbrook wilde hij dat ook maar zijn eigen PvdA stak daar een stokje voor en dat betreurde hij, kon men lezen in een afscheidsinterview. Partijgenoot en collega Mieke Kuik-Verweg mag dat probleem nu oplossen ondanks het verzet in eigen gelederen.

Nee, wat Theo in de kop heeft, heeft hij nog lang niet in z’n …
Voor Almelo was hij ook vertegenwoordiger in het dagelijks bestuur van Regio Twente met de portefeuille Mobiliteit. Dat deed hij kundig en zijn vertrek daar is een aderlating. Almelo zal dus zijn positie moeten heroveren.
Zijn grootste verdienste is echter het inlopen van herzieningen van een groot deel van de verouderde bestemmingsplannen. Die achterstand is voor driekwart weggewerkt zodat er langzamerhand lijn komt in wat wel mag en niet mag. Een achterstand ook die voor zijn komst naar Almelo zorgde voor ‘willekeur’ in het ambtelijk beleid en eigenlijk de oorzaak was van vele pijndossiers met de uit de hand gelopen gijzeling in het stadhuis als negatief hoogtepunt tot gevolg.
Dat de failliete dader O. nu alsnog gedeeltelijk de rekening gepresenteerd krijgt via een vordering van 38.000 euro past in het ambtelijk denken van bestuurder Schouten zoals hij dat zijn leven altijd gewend is geweest. Schouten zal ongetwijfeld de vele onderzoeksrapporten gedegen hebben gelezen en zijn visie daarover hebben ontwikkeld tijdens zijn toch kortstondige verblijf. Toch betreurt hij niet het afscheid van een volgens hem te verdeelde gemeenteraad. Zou Theo er wel eens aan hebben gedacht dat de oorzaak van die verdeeldheid aan het beleid van zijn voorgangers te danken is?

Schouten maakte met de inhaalslag van de verouderde bestemmingsplannen wel een eerste start van het verschil maken, maar of ex- kamerlid Anja Timmer, als tweede gehaalde PvdA-bestuurder, echt het verschil zal weten af te maken tot een beleid dat niet tweeledig uitlegbaar is zal nog moeten blijken. Voor Theo was die tijd in ieder geval tekort om ambtelijke structuren te herzien, ondanks dat wel een begin is gemaakt!

‘Fijnslijper’

 
29-06-2012  

“Geniepenweg Noord”


Aan weerszijden van de Iepenweg Noord ligt in totaal 55 ha nieuw bedrijfsgebied als uitbreiding van het Bedrijvenpark Twente. In het nieuwe bedrijfsgebied zijn de boerderijen reeds jaren gesloopt en heeft de gemeente het terrein deels bouwrijp gemaakt.
Voor werknemers op het Bedrijventerrein Twente uit bijvoorbeeld Den Ham en Vroomshoop vormt de Iepenweg Noord de kortste en snelste weg door de directe ontsluiting via de Hammerweg en de N349. Verkeer dat anders via de Aadorperweg door Vriezenveen moet met richting Den Ham het knelpunt de brug over het kanaal Almelo-De Haandrik.
(Red.)
 

Nog niet zo heel erg lang geleden zijn er langs de Iepenweg Noord nieuwe, duidelijke borden geplaatst.
Deze weg tussen Vriezenveen West en het Bedrijvenpark NW Twente staat al jaren hoog in de top-tien van sluiproutes. Om hier iets aan te doen heeft men verbodsborden geplaatst die niets aan duidelijkheid te wensen overlaten: “Verboden voor auto’s.” Zoals het een goede Nederlandse regel betaamt, zijn er twee uitzonderingen op die regel, te weten aanwonenden en exploitanten.
Wanneer je ’s morgens even de moeite neemt om het traject te bestuderen, zie je massa’s auto’s de geweldige S-bocht maken vanaf de Nieuwe Wierdenseweg met een prachtige curve de Iepenweg Noord in. Dat zijn geen exploitanten en zeker geen aanwonenden. Wel jonge gasten in oude auto’s met hun gsm vast aan het oor. Onlangs zag ik een aantal zware vrachtauto’s over deze weg denderen.
Kortom, de borden helpen geen zier. Hooguit een gering aantal automobilisten doet iets uit op het verbod.
Wat nu? Men wilde, naar ik aanneem, iets bereiken met het plaatsen van die borden. Op deze manier lukt het niet. Dan heb je twee keuzes. Of je haalt de borden weg en laat iedereen gewoon weer kiezen uit die talrijke weggetjes tussen Vriezenveen en Almelo, waarvan minstens de helft weg kan, of je neemt drastischer maatregelen.
Zelf heb ik een voorkeur voor de laatste keuze. De heilige koe kan en mag tegenwoordig bijna overal komen, dankzij al dat zwarte asfalt. Dat kan best zo hier en daar iets minder.
Verboden voor auto’s, terwijl ze constant om je heen razen. Haal de borden weg of doe er wat aan. Dat voorkomt een hoop ergernis.

Anne Jan Teunis

Archief
Terug naar vorige pagina