Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
16-05-2015  

Boa 's

 

Het ‘minderheidskabinet’ VVD/PvdA is een kampioen in het ‘veramerikaniseren’ van de maatschappij. Op alle fronten worden de sociale verworvenheden afgebroken voor het heil van het volk. De realiteit is dat de rijken rijker worden, de middeninkomens steeds meer moeite hebben om rond te komen en de laagste inkomensgroepen niet meer in staat zijn om bijvoorbeeld nog de contributie te betalen voor het sporten van hun kinderen. Nee, de Europese Unie brengt geen heil voor diegenen die aan de verkeerde kant van de streep zitten. Het volk in de rijke landen levert in voor de knip van de ondernemer die internationaal zaken wil doen. In de arme EU-landen viert corruptie hoogtij en de rijke EU-landen passen bij.

Onder aanvoering van Rutte krijgen politiemensen en ambtenaren er al jaren geen cent bij en worden gemeenten gekort op de rijksvergoedingen. De uitgaven voor de Wmo en de Jeugdzorg zijn voorbeelden waar niet alleen de uitvoeringstaken verlegd zijn naar gemeenten maar ook flink gekort is op het budget. De gemeentelijke sociale uitgaven zijn gestegen door een vloedgolf van ontslagen en het inkrimpen van de WW.
Kortom gemeenten komen geld tekort door rijksmaatregelen en door te grote ambities in het verleden.
Bezuinigen is het toverwoord maar bezuinigen betekent eigenlijk lastenverzwaring voor de burger waardoor de gevolgen desastreus zijn voor het welzijn van de samenleving.
Justitie en politie reorganiseert. De laatste vormt nu één nationaal korps en de invloed op beleid en uitvoering door burgemeesters is geminimaliseerd. De prioriteiten worden nu centraal bepaald.
Ook hier bestaat een ‘toverwoord’, de Boa. Mensen uit de kaartenbak van werkzoekenden werden ‘omgeschoold’ tot ‘bijzonder opsporingsambtenaar’. Weliswaar met minder bevoegd heden dan een politieman of vrouw die een jarenlange opleiding genoten heeft, maar het biedt kansen voor een beperkt aantal werkzoekenden die na een korte cursus in een uniform worden gestoken om enig gezag te doen uitstralen. De ouderen onder ons hebben zoiets eerder meegemaakt.
Gemeenten hebben die Boa’s in dienst genomen om het toezicht op het openbare terrein te waarborgen omdat de politie geen tijd meer heeft. Wat begon als toezichthouder is nu echter Boa om bijvoorbeeld bonnen uit te schrijven voor parkeer- en milieuovertredingen. Daarmee hebben gemeenten een nieuwe inkomensbron gekregen om de ‘grootse’ beleidsdoelstellingen te financieren. Het Rijk betaalde zelfs een kleine vergoeding voor verkeerstechnische overtredingen die werden bekeurd. Dat kostte Rutte en de zijnen 15 miljoen euro op jaarbasis maar u begrijpt het al, ook daar ging een streep door.

Dat kost de gemeente Hof van Twente jaarlijks 8.500 euro. Reden voor de lokale politiek om te roepen dat die bekeuringen niet meer uitgeschreven moeten worden maar de toezichthouder burgervriendelijk moet worden om hem/haar op de overtreding te wijzen.
In Almelo doet men dat anders. De gemeentelijke toezichthouders werken voor het gemeentelijk bedrijf Stadstoezicht en Parkeerbeheer. De Boa’s schrijven driftig bonnen uit waardoor de ‘schatzmeister’ jaarlijks dik een euroton kon bijschrijven in de gemeentebegroting als dividend. Over 2014 was er zelfs een meevaller van 326.000 euro als extra dividend. Die extra winst kan dus zo naar de algemene middelen en dat is een meevaller voor een gemeente die miljoenen euro’s tekort komt.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet die kansen ook en wil daarom meer bevoegdheden voor Boa’s om meer bonnen te kunnen uitschrijven. De gemeentepolitie van weleer komt dus via de omweg weer terug met als doel de gemeentekassen te spekken. De VNG pleit voor o.a. het mogen bekeuren van overtredingen als fietsen zonder licht, niet-handsfree bellen, door rood rijden en tal van andere overtredingen.

Mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) kraakt dit plan om Boa’s meer bevoegdheden te geven. Van Vollenhoven ziet ook wel dat gemeenten in geldnood zitten maar heeft zijn bedenkingen om de ‘gaten’ te dichten door meer bekeuringen uit te schrijven. Bekeuren moet volgens Van Vollenhoven het sluitstuk zijn van beleid.

Kijk, Van Vollenhoven is een man met principes en ik nodig hem uit mijn vriend te worden. Dat geldt niet voor de Boa ‘next door’ die na 12 ambachten, 13 ongelukken en een stoomcursus nu in uniform probeert gezag uit te stralen!

‘Fijnslijper’

 
27-05-2015  

Wat een geweldig gemeentehuis!


Foto: PVA-secretaris Emiel Nijmeijer


Naschrift redactie:

Deze keer komt de brief van Partij Vrij Almelo niet van politiek leider en raadslid Harry de Olde, maar van PVA-secretaris Emiel Nijmeijer.
Nijmeijer vindt het maar niks dat nieuwe stadhuis. Volgens hem totaal overbodig want het 'Huis van Oud' had volgens hem best opgeknapt kunnen worden.

In dat laatste heeft hij gelijk. De betonskeletbouw had volledig gestript kunnen worden om het vervolgens aan de eisen des tijds aan te passen.

Maar in de politiek loopt het soms anders en krijgt men niet altijd een meerderheid en zeker niet als éénmansfractie, die Harry de Olde namens de PVA vormt.

Na de besluitvorming en zeker als een project als dit nieuwe stadhuis is uitgevoerd, moet men ook een streep kunnen trekken en weer vooruit kunnen en durven kijken in het algemeen belang, hoe moeilijk dat soms ook is. Anders wordt coalitievorming tot een meerderheid voor de PVA een onbegaanbare weg.
 

Mooi dat alle Almeloërs welkom zijn in het gemeentehuis van onze mooie, goede, indrukwekkende wereldstad!

Ik hoop dat u begrijpt dat wij (PVA) dit cynisch bedoelen. Hoe kun je nu in een tijd van bezuinigingen een stadhuis bouwen dat “volgens de geleerden” 58 miljoen heeft gekost. Een oud stadhuis dat echt niet meer van deze tijd is, laten verpauperen. En dan een goede investeerder zo lang laten wachten (TSN) dat hij vanzelf afhaakt…….

Ook dit kost de gemeenschap weer zeer veel geld. Elke maand van leegstand is een maand van kosten.
Wederom is er geen definitieve beslissing genomen voor handhaving van het oude gemeentehuis of voor afbraak, maar een uitstel tot december met een uitloop tot in de eeuwigheid.

Maar even over het nieuwe stadhuis. En dit is mijn ECHTE mening. Het ziet er inderdaad mooi uit en het lijkt mij een heel werkbaar gebouw! Dat er al zo veel ruimte is dat het niet helemaal bevolkt gaat worden is dan leuk voor de mensen die er tikkertje willen gaan doen.

PVA was en is tegen het nieuwe stadhuis, maar we moeten er mee dealen en dat is niet anders.

Festiviteiten moesten er komen! Gelukkig waren samen met ons vele raadsleden het er over eens dat het niet te veel geld moest kosten. Echter naar onze mening is elke euro die er aan uitgegeven wordt, een te veel.

Er werd in een eerder stadium gevraagd om hulp van vrijwilligers bij de open dagen, waarbij ook de raadsleden niet werden ontzien door het feest comité.
Dat ging ons te ver. Als je tegen de bouw bent (was) van dit overtollige gebouw. Ga je mensen van binnen je gemeente niet rondleiden in een gebouw dat je zelf niet (hebt) gewild.

Wat schetst echter onze verbazing…….partijen die ook tegen de bouw van dit stadhuis waren/zijn leiden mensen doodleuk rond! Als je ze daar dan op aanspreekt krijg je de mededeling……….”we zijn hier om zieltjes te winnen”!!!!!

Als de Almeloër daar intrapt verdien je het ook niet beter.
Wij (PVA) zullen u zeker NIET rondleiden!!!!

Wij staan voor een beter / eerlijker Almelo en zullen daar elke dag voor blijven vechten. In de gemeenteraad maar ook zeker daarbuiten!

Emiel Nijmeijer
Secretaris PVA

Archief
Terug naar vorige pagina