Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
01-05-2013  

Middenstandscommotie

 

Het benaderen van middenstanders - door de gemeente Enschede - die wat extra’s brengen in het stadscentrum, wordt in steden als Deventer, Apeldoorn, Zwolle en Groningen niet in dank afgenomen.
Met een 'glossy bidbook' worden de bewust uitgezochte ondernemers benaderd en gewezen op de mogelijkheden die Enschede biedt, zelfs zo, dat de middenstanders in Enschede zich afvragen wat het stadsbestuur voor hen in de afgelopen jaren heeft betekend.
Toch is het waar dat Enschede (lees Twente) best iets te bieden heeft als het gaat om kennis, cultuur en recreatie. Het is echter ook zo dat ook in Twente het bestedingspatroon terugloopt en steeds meer mensen de tering naar de nering moeten zetten.
In steden als Enschede, Hengelo en Almelo daalt het aantal bezoekers aan de binnenstad. Louter de horeca kan nog enige stijging laten zien omdat de steden in Twente hun schroom afgooien en het terrasbeleid is verruimd. Voeg daarbij het recreatieve shoppen voor diegenen die nog wel de knip kunnen trekken en het is te verklaren waarom gemeenten het roer omgooien en afstevenen op die ondernemers die elders creativiteit in het ondernemen hebben laten zien.
Heeft dat enige realiteitszin? Die vraag kan gesteld worden. Ondernemers zijn eigenzinnig en volgen hun eigen idee en kansen. Daar komt bij dat ‘Tukkers’ niet zomaar te verleiden zijn tot extravagante uitgaven. Die weinigen die dat wel doen, gaan rustig shoppen in Arnhem of Amsterdam en maken er een mooi dagje van. Dat buig je niet om met mooie folders aan creatieve middenstanders. De markt kent zo haar eigen route, zo heeft de historie bewezen. Zelfs Oger redde het niet in Enschede!
Het enige Twentse stadje met nationale allure is en blijft vooralsnog Ootmarsum!

‘Fijnslijper’

 
04-05-2013  

Schrikbeeld

 

Zo langzamerhand wordt het wanbeleid van de Almelose bestuurlijke top in het laatste decennia zichtbaar en voelbaar voor alle burgers. De erfenis van het CDA/PvdA college Knip, Sjoers, van Broekhoven, Kuik-Verweg, Kuiper wordt nu iedereen duidelijk na de aangekondigde sluiting van Dienstencentrum De Riet en de taakstelling 1 miljoen euro bezuinigen op de sportbegroting.
De huidige wethouder van financiën Jan van Marle doet wat hij moet doen, orde scheppen in het huishoudboekje van de gemeente. Dat doet de accountant van huis uit op cijfermatige wijze waarbij emoties geen rol spelen. Alle ‘verborgen potjes’ van de diverse gemeentelijke afdelingen werden boven water gehaald en geleegd. Op het debacle Waterrijk is inmiddels vele miljoenen euro’s afgeschreven maar nog niet genoeg. Het boekhoudkundige verlies van 12 miljoen euro op het Fortezza-project is langjarig versleuteld in de bouw- en huisvestingskosten van een nieuw stadhuis. De kosten van mislukte projecten als een poppodium aan de Haven NZ en het eerste plan van een ‘glaspaleis’ aan de markt worden tijdelijk ‘weggepoetst’ in de onderhavige grondexploitaties. De artikel 12 status kon eind vorig jaar nog net worden afgewenteld door een vooraankondiging van een extra dividenduitkering van Cogas, maar het is te weinig om de financiële huishouding weer gezond te kunnen noemen. De fasering van allerlei mooie plannen verbloemd nog een groot deel van komende noodzakelijke afschrijvingen. Daar fietst het kabinet Rutte nog eens doorheen door meer taken op gemeentelijke bordjes te leggen zonder voldoende financiële compensatie. Rutte/Dijsselbloem krijgen daardoor de financiële huishouding eerder op orde dan de gemeente Almelo, dat is haast te voorspellen.
Van Marle heeft nog miljoenen euro’s te bezuinigen in de meerjarige begroting, want de nog ‘verborgen’ verliezen worden in de komende jaren zichtbaar.
De eerste aanzet is de aangekondigde bezuiniging op sport. De stofkam helpt niet meer. Rigoureuze ingrepen of zware lastenverhogingen zijn nodig. Gelet op de brief aan de sportverenigingen wordt sluiting van het zwembad het Sportpark en sluiting van het Twentse prestigeproject IISPA overwogen. Dit bijna 18 miljoen euro kostende sportbolwerk is ruim 2,5 jaar in gebruik. Topsportorganisaties als BosanTON en Eurosped TVT werden gelokt om het te bevolken. Andere grote Twentse gemeenten en de provincie betaalden een bijdrage aan de realisatie van de IISPA. Het plan begon ooit op paper met 12 miljoen harde guldens. Het werd dik 17 miljoen euro. Sluiting is dus niet opportuun te noemen, omdat er dan claims komen van de topsportorganisaties en medefinanciers. Privatisering is wellicht een mogelijkheid als het kan worden meegenomen in het plan voor een nieuw voetbalstadion en de ontwikkeling van een sportboulevard.
Kortom wat er ook in de komende jaren wordt gelanceerd om te sluiten of te verkopen, het gaat louter om de centen. Dit soort voorstellen roepen emoties op met als doel de gemeenteraad te ‘masseren’ om in te stemmen met fors hogere huurtarieven van alle sportaccommodaties, om in te stemmen voor hogere zelfwerkzaamheid in onderhoud van sportvelden en het randgroen, dus meer zelfredzaamheid door sportverenigingen. De buitensport wordt daarbij extra het kind van de rekening omdat deze in staat zijn eigen inkomsten te verwerven met hun kantines, is de gedachte. Alleen zitten die kantines tegenwoordig steeds meer dicht vanwege gebrek aan klandizie.
Met hogere huurtarieven zullen contributies dan ook flink moeten stijgen en dat hakt weer flink in het ledental. Kortom het paard wordt achter de wagen gespannen.
Van Marle mag en moet besparen, maar zijn voorstellen mogen wel wat politieker. Een streep door nieuwbouw van een stadhuis was meer terecht geweest. Het maximeren van wethouders tot vier ook en drastische inkrimping van het aantal ambtelijke beleidsmakers eveneens. Dat doet het volk geen pijn en je hebt zo 1 miljoen euro bij elkaar !!!

‘Fijnslijper’

P.S.
Heel sportend Almelo doet er dus goed aan om op 14 mei a.s. massaal in het stadhuis te laten zien dat men dit niet pikt !
De tegenrekening kan worden gepresenteerd op 19 maart 2014 tijdens de gemeenteraadsverkiezing !


Bezuinigingsvoorstellen Sport

Fotoreportage (1 foto's)...

 
29-05-2013  

10.000 stappen

 

Volgens Duitse wetenschappers is het maken van 10.000 stappen per dag gezond voor lijf en leden van de mens. De wetenschappers keken naar oorzaken van Obesitas en vergeleken dat met de dagelijkse bezigheden van mensen. Zo zitten huisvrouwen duidelijk onder de norm met een gemiddelde van ± 4.000. Nog erger is het met kantoorpersoneel dat op de werkvloer nog geen 1.000 stappen zet en dan ook nog vaak naar de kantine. Verpleegsters in ziekenhuizen kwamen gemiddeld op 13.000 stappen per dag terwijl een kamermeisje in de hotellerie uitkomt rond de 8.000 stappen per dag.

Naar aanleiding van het onderzoek adviseren de wetenschappers iedereen die onder de 10.000 stappen zit, dat te compenseren met 150 minuten wandelen per week. Een mooi advies voor beleidsambtenaren van gemeenten, maar dan wel in de stad waar ze werken. Dan leren ze de mensen beter begrijpen en ook de stad nog eens beter kennen.

Volgens de Duitse onderzoekers hoeven kelners niet meer extra te bewegen na hun diensttijd. Zij liepen gemiddelden van 21.000 stappen per dag.
Dat wist vele jaren geleden al de Wierdense exploitant Gierveld van de toenmalige bekende uitspanning ‘De Elf Provinciën’ in Hellendoorn. In de Twentsche Courant van destijds, liet hij al eens weten: "Mijn kelners zijn mijn raspaardjes"

‘Fijnslijper’

 

 
29-05-2013  

Gehandicaptenparkeerplaats 4 keer duurder

 

Hartelijk dank college van Burgemeester en Wethouders! Mensen, dit is nu wat ik bedoelde met de verkwisting van uw geld. De gehandicapten zijn de eersten die getroffen worden door dit college dat instemde met de bouw van het nieuwe stadhuis. U ziet nu hoe men het voorheeft met de hulpbehoevende medemens. Zo zullen velen van ons getroffen worden de komende tijd, dit is nog maar het begin. Stem komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014 dus niet op de VVD, PvdA of het CDA. Zij zijn het die u in het nauw drijven. Almelo word wakker!!!

Marcel Ensink

Archief
Terug naar vorige pagina