Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
03-04-2015  

Zelfreflectie

 

Het herdenkingsmonument bij de Armeense kerk aan de Vriezenveenseweg in Almelo is een steen des aanstoots voor talrijke Turkse landgenoten. Reden de ontkenning van de genocide op Armeniërs in 1915 tijdens de burgeroorlog die gepaard ging met grote deportaties van minderheden.
Als startdatum geldt 24 april 2015 toen 250 Armeense intellectuelen in Constantinopel (nu Istanboel) werden opgepakt. Naar schatting kwamen 800.000 à anderhalf miljoen Armenen om het leven.
De Turken droomden van het Ottomaanse Rijk dat zich moest uitstrekken van de Balkan tot Centraal-Azië. Daarvoor werd zelfs een coalitie aangegaan met Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Bulgarije en zo werd ook Rusland aangevallen. De Kaukasusveldtocht eindigde door de Slag bij Sarıkamış waarin de Turkse veldheer Enver Pasja een smadelijke nederlaag leed om vervolgens de schuld aan de Armeniërs te geven, staat te lezen in Wikipedia.
Een Duitse legerfotograaf maakte meerdere foto’s van standrechtelijke executies van Armeniërs. De New York Times was destijds een van de weinige berichtgevers tot ergernis van de Turkse machthebbers. De Europese Unie, de Tweede Kamer der Staten Generaal en de Amerikaanse senaat namen resoluties aan waarin de volkerenmoord op de Armeniërs werd erkend, maar de Turkse regering blijft ontkennen evenals veel landgenoten elders in de wereld.
Zo ook een deel van de Turkse samenleving in Almelo. Er werd een demonstratie tegen het monument georganiseerd waar bleek dat de ‘Grijze Wolven’ ook in Nederland nog zijn vertegenwoordigd. De demonstranten werden gratis met bussen aangevoerd en ook raadslid Ugur Çete toonde zich tegenstander van het herdenkingsmonument omdat er volgens hem alleen maar slachtoffers zijn gevallen in een burgeroorlog en geen volkerenmoord heeft plaatsgevonden.
Bij Pauw mocht hij dat deze week nog in het tv-programma verkondigen. In de uitzending ook de Turks-Nederlandse onderzoeksjournalist Sinan Can die samen met een voor hem vooraf onbekende Armeen op onderzoek ging in het gezamenlijke thuisland. Hij had er geen moeite mee om zijn persoonlijke spijt te betuigen over het onrecht dat de Armeniërs was aangedaan.
Bij Sinan Can dus wel zelfreflectie en dat is de basis voor eerherstel en vooruitgang. Dat zou NAVO-lid Turkije ook sieren. Het land wil graag toetreden tot de Europse Unie maar werpt onder het huidige bewind van Erdogan steeds meer drempels op om acceptabel te worden voor Europa. De vrijheid van meningsuiting wordt met voeten getreden en het land gaat gebukt onder steeds meer politieke arrestaties. Alleen de economische voorspoed houdt Erdogan nog in het zadel.
Zelfreflectie ten aanzien van het eigen oorlogsverleden mag ook gevraagd worden van de Turkse samenleving in Nederland, net zoals de Duitsers hun eigen oorlogsverleden niet onder stoelen of banken steken. De oprichting van de stichting De Waarheid in Almelo getuigd daar niet van. De Waarheid wil dat het herdenkingsmonument bij de Armeense kerk in Almelo alsnog verdwijnt. Een monument dat al herhaaldelijk met verfbommen werd besmeurd. De stichting spande de vergunningverlening aan bij de bestuursrechter die over enkele weken uitspraak doet over het ingediende bezwaar.

‘Fijnslijper’

< ophanging, onthoofding, deportatie en moord op Armeense vrouwen en kinderen

Naschrift:
De bestuursrechter heeft geoordeeld dat de vergunning rechtens is verleend en het herdenkingsmonument mag blijven staan.

Archief
Terug naar vorige pagina