Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
26-03-2016  

Kabinet van de afbraak

 

Wat moet je nu denken van de opeenvolgende kabinetten onder leiding van minister-president Mark Rutte. Altijd is er die ‘smile’ op zijn gezicht en ja velen vinden hem sympathiek. Ik geef het toe, de periode waarin hij regeert is niet de makkelijkste. Wereldwijd was er de bankencrisis en nog altijd hebben ondernemers het moeilijk om een investeringslening los te kloppen bij welke bank dan ook. Tal van noodzakelijke maatregelen werden getroffen, maar komt dat niet erg veel op het bordje van de gewone man? Salarissen werden voor jaren ‘bevroren’ maar vooral het aantal ontslagen hakte er in. Van ruim 300.000 werkzoekenden in 2008 naar 700.000 in 2016. In 2001 zochten 252.000 mensen een baan, feitelijk te weinig om de loonontwikkeling onder controle te houden. Ideaal is volgens veel economen zo’n 350.000 maar dat staat in schril contrast met nu. 
Uitkeringsgerechtigden solliciteren zich een ongeluk en komen nauwelijks aan de bak. Boven de 40 jaar wordt het al moeilijk en boven de 50 jaar wordt een baan langzamerhand een utopie. Toch werd de pensioengerechtigde leeftijd opgeschoven naar 67 jaar waardoor veel werkzoekenden uiteindelijk op hun oude dag in de bijstand komen. Ondanks wettelijke maatregelen zijn er bijna geen vaste banen te krijgen. Dat is inmiddels een lot uit de loterij geworden, ook voor jongeren. De gevolgen daarvan tikken op latere leeftijd nog eens flink aan, want aan pensioenopbouw komt men nauwelijks meer toe door telkens periodes van werkloosheid.
Sociale werkplaatsen zijn ontmanteld want de betrokkenen moeten volgens het kabinet VVD/PvdA aan het werk n het reguliere bedrijfsleven. Dat blijkt echter niet te lukken, want werkgevers minimaliseren hun personeelsbestand tot een minimum en vullen dat aan via tijdelijke banen. Allemaal zaken die de nuchtere Nederlander al meteen zag aankomen maar in De Haag ontmoet dit kabinet nauwelijks weerstand.
De opeenvolgende kabinetten Rutte bezuinigden flink op defensie , de gezondheidszorg, de sociale uitgaven en op veiligheid. Veel werd afgewenteld op het bordje van gemeenten waardoor gemeentelijke lasten voor de burgers flink toenamen, evenals de tweedeling in de maatschappij. Bovendien wordt ook de spreiding van het aantal belastingkantoren nog eens flink ingeperkt en moet alles digitaal. De burger meer en meer op afstand dus!

Neem bijvoorbeeld de veiligheid
De vorming van één nationaal politiekorps moest leiden tot meer veiligheid en meer opgeloste zaken. Dat laatste is niet gelukt maar ook financieel blijkt het een mislukte onderneming.  In twee jaar tijd moet er zo’n half miljard euro bij om de fusieperikelen van rijkspolitie en regionale politiekorpsen alsnog tot een (verwacht) goed einde te brengen. Toch goochelt men met cijfers dat het veiliger is geworden. Hoezo? De criminelen worden steeds driester in hun bezigheden en gaan steeds meer gewapend op pad. Steeds vaker worden burgers in hun eigen huis overvallen op jacht naar een buit en geweld wordt niet geschuwd!
In het duistere wereldje van drugs zijn de onderlinge afrekeningen bijna niet meer te tellen en zijn  de afrekeningen vaak sneller dan de politie dit soort moordzaken kan oplossen!

De rechterlijke macht ging op de schop en tal van arrondissementen werden samengevoegd ondanks bezwaren van de rechterlijke macht zelf. Rechters missen nu vaak dossiers waardoor zaken moeten worden uitgesteld. Bovendien moeten rechters en advocaten meer reizen over grotere afstanden dan voorheen. Het zelfde geldt voor het transport van gevangenen of verdachten in kleinere zaken. Die kosten worden dus deels via omwegen afgewenteld.

Ook werd bezuinigd op het gevangeniswezen. Meerdere gevangenissen of huizen van bewaring werden gesloten. Voor een deel kon dit tijdelijk worden uitgesteld door contracten met België en Noorwegen om een deel van hun gevangenen hun straf in een Nederlandse bajes te laten uitzitten. In België zijn inmiddels gevangenissen bijgebouwd en in Noorwegen is men nog bezig. Ook Oosterbuur Duitsland bouwt flink bij maar in Nederland wordt de behoefte minder, stelt dit kabinet van de VVD en de PvdA. Opnieuw wordt dus een voornemen gelanceerd om in 2020 het aantal cellen met 3000 te verminderen en 300 plekken in jeugdinrichtingen. Mogelijk kost dat 1900 bewaarders hun baan berekende het FNV. Daar zijn de keten-gevolgen dan nog niet in meegerekend. Volgens het ministerie van justitie wordt er door rechters minder celstraf opgelegd maar in werkelijkheid is de strafmaat Europees gezien alleen maar toegenomen. Wel is in lichtere gevallen van criminaliteit het aantal taakstraffen toegenomen, maar dat kan de overcapaciteit niet verklaren en al zeker niet als men dat Europees bekijkt.

De gevangenisbewaarders van de enige winstgevende gevangenis in Nederland, De Karelskamp in Almelo komen met andere gegevens. Woordvoerder Peter Sjabbens van de Ondernemingsraad van De Karelskamp. "We hebben in Almelo geen leegstand. Alle 150 cellen zitten vol. We draaien uitstekend."
"Maar de criminaliteitscijfers waar de minister mee rekent kloppen niet. Er lopen 10.000 veroordeelden vrij rond op straat. Die worden om wat voor reden dan ook niet opgepakt. Vierhonderd van die 10.000 veroordeelden hebben zelfs nog een gevangenisstraf open staan van meer dan een jaar. Als ze alle veroordeelden op zouden pakken, hebben we juist een cellentekort", aldus Sjabbens.

Sjabbens nodigde in 2013 bij de vorige sluitingsronde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven uit om hem eens uit de doeken te doen hoe efficiënt De Karelskamp werkt. Toen werd sluiting voorkomen dankzij de inzet van alle burgemeesters in Twente en door verzet in de Tweede Kamer met als motivatie dat de Rechtbank in Almelo en De Karelskamp voor Twente een belangrijke keten betekende. Nu staat De Karelskamp opnieuw op de lijst voor 2020. In Zwolle is echter een nieuw (te) groot rechtbankgebouw gebouwd voor de gefuseerde Rechtbank Overijssel  en ook een nieuwe bajes met 350 cellen voor mannen en vrouwen. Het was minister Sorgdrager die in haar regeerperiode (1994-1998) het aantal cellen op Europees niveau bracht, maar dat schijnt inmiddels achterhaald volgens de ‘rekenmeesters’ van het kabinet Rutte.
Nee, dit kabinet van de VVD en PvdA heeft Twente en Almelo in het bijzonder niets gebracht!

Op 15 maart 2017 mag u afrekenen via de stembus of eerder als dit kabinet alsnog vroegtijdig sneuvelt!

“Fijnslijper”

Archief
Terug naar vorige pagina