Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
08-03-2014  

Gaat nu ON dwars in bouw voetbaltempel?

 

Het blijft moeilijk om de neuzen allemaal in dezelfde richting te houden als het gaat om de (ver)bouw van een voetbalstadion voor Heracles Almelo.
Vijf jaar geleden werd het plan gelanceerd voor de bouw van een nieuw stadion. Nodig om de inkomsten te kunnen vergroten uit vooral de inkomsten van business-seats en skyboxen. Asito deed mee in het totaalplan met de bouw van een nieuw hoofdkantoor. Daarvoor moest Cvv Oranje Nassau wijken was de snelle conclusie.

Het alternatief was huisvesting tussen de Weezebeeksingel en het Twentekanaal waarvoor de gemeente al eerder een plan had bedacht om een nieuw multifunctioneel sportcomplex aan te leggen. Soft & Honkbalclub De Uitsmijters en de voetbalclub DVO’71 zouden daar mogelijk naar toe gaan om ’t Maatveld te kunnen afstoten en ON kon er ook nog wel bij.
ON wilde niet vanwege de ligging en bereikbaarheid en zo werd dat plan ten grave gedragen. DVO’71 werd in 2011 geprest naar De Riet middels het opzeggen van de huur en het niet meer onderhouden van het speelveld. Voor het sportcomplex Ossenkoppelerhoek werd een herschikkingsplan bedacht voor de som van 10,5 miljoen euro. De Koedijk zou aan het verkeer worden onttrokken, velden zouden opnieuw worden ingedeeld en de clubs La Prémière, Sv Almelo, Ckv Achilles en ON zouden nieuwe accommodaties krijgen ter vervanging en sloop van de huidige opstallen. Alle ruimte dus voor Heracles Almelo om naast het huidige Polman Stadion een nieuwe voetbaltempel te realiseren. “dat is nodig om een bestendige middenmoter te worden in de eredivisie”, verkondigde Heracles-voorzitter Jan Smit.
Asito nam twee architecten in de arm om evenzoveel ontwerpen te maken. Asito was ook de eerste die afhaakte mede door de crisis en de bezuinigingen van het kabinet. Onzekere tijden voor de schoonmaakbranche van Asito en voor TSN, de thuiszorgpoot van Asito.
Voorzitter Smit van Heracles Almelo ging na een eerder stadionontwerp met grotere stenenstapelaars in zee. Goedkopere huisvesting dankzij veel detailhandel in en rond het stadion werd het doel. Ook dat leed schipbreuk door verzet van middenstand en provincie.
Het nieuwste plan, verbouwing en uitbreiding, lijkt een oplossing. Het kan op eigen terrein en levert toch een capaciteit op van 12.500 toeschouwers met de toevoeging van een tweede ring waarvan eerder beweerd werd dat dit bouwtechnisch niet kon. ON mag dus blijven zitten waar het zit en hoeft geen velden in te leveren.

Wethouder van sportzaken en financiën Jan van Marle wreef zich in de handen. Geen dure herschikking van clubs meer op sportcomplex Ossenkoppelerhoek. “Het gereserveerde miljoen gemeenschapsgeld is teveel om aan de vier aan het lijntje gehouden clubs te besteden”, hoorde je hem denken. In het voortraject waren de betrokken clubs wel gewaarschuwd geen grote investeringen meer te doen omdat de boel toch gesloopt zou worden. Onderhoud werd dus geminimaliseerd of zelfs helemaal achterwege gelaten in afwachting van nieuwbouw en sloop van de oude gebouwen. Dat nu wordt de molensteen van de vier clubs. Wie de bespaarde uitgaven aan onderhoud niet heeft gereserveerd, komt in de problemen en van Marle is er als ‘boekhouder’ de mens niet naar om dat te compenseren. Hij wil geld overhouden om de andere gaten in de gemeentelijk financiële huishouding te dekken. Hij kreeg Jan Smit ook zo ver om met zijn club een tweede kunstgrasveld te financieren voor ON. Één was er al eerder toegezegd samen met hoofdsponsor Ten Cate. “Dat willen we doen indien Ckv Achilles naar de overkant van de Koedijk wil verhuizen”, zei Smit. Twee kunstgrasvelden naast het vernieuwde stadion komt Smit namelijk wel van pas.

De vier clubs op sportcomplex Ossenkoppelerhoek zien die ‘bui’ van Van Marle al hangen en beginnen zich te roeren in verkiezingstijd. ON was de eerste met het wijzen op het achterstallig onderhoud. Geen dubbeltje werd er de laatste jaren besteed of het moet aan plaatwerk zijn om kapotte ramen dicht te spijkeren. Kleedkamers zijn ‘zwijnenstallen’ geworden. Moeders nemen hun kroost na wedstrijd en training direct mee naar huis om thuis te douchen. Voorzitter Koetsier legt de ‘pijn’ nu op het bordje van partijgenoot Van Marle, maar of deze krimp geeft? Koetsier dreigt zelfs met een bezwaar tegen de bouw van een tweede ring rond het Polman Stadion. Dat is volgens Koetsier te hoog, geeft teveel schaduw en is slecht voor het gras dat nu al slecht wil groeien.

Een half miljoen euro moest de sport al inleveren via meer zelfredzaamheid en hogere gemeentelijke tarieven van de velden en sportzalen. Nu in verkiezingstijd wordt een pas op de plaats gemaakt met met het tweede half miljoen euro aan bezuiniging maar in 2015 staat dat toch weer op de rol.

"De clubs moeten bloeden. Voetbal wordt elitair”, riep voorzitter Jan Bosma van Avc Heracles al eens. Hij lijkt gelijk te krijgen. Op sportcomplex De Riet leidde het renoveren tot een fiks hogere OZB-aanslag. De taxatie werd opgeschroefd van 350.000 euro naar 530.000 euro. Nee, een tikfout was het niet, bleek na informatie. Alsof tegeltjes aan de wand in de kleedkamers en een nieuw dak ter vervanging van het lekkende, de opstallen in waarde hebben doen stijgen. Nee, de Almelose sportwereld heeft van Jan van Marle niet veel te verwachten zolang hij De Uitsmijters naar Hengelo verwijst om te honkballen en de miljoenentekorten van de gemeente nog weg moet werken!

‘Fijnslijper’

 
12-03-2014  

Armoe troef

 

Een aantal weken geleden maakte ik me nog kwaad over koperdieven van het allerlaagst allooi, die het in hun bolle koppen kregen om koperen kunstwerken uit de hele provincie weg te halen. Zelfs een deel van een oorlogsmonument, zonder enige gewetenswroeging. Geboefte! Des te verbaasder was ik toen ik in de zaterdagkrant van Tubantia het artikel las over de sloop van het kunstwerk bij het asielzoekerscentrum te Almelo. Het boefje heet hier de locatiemanager en van zo’n iemand verwacht je wel iets meer standing. De argumenten om tot sloop over te gaan zijn ontstellend zwak. Het kunstwerk is in verwaarloosde staat. Dit zegt iets over de dankbaarheid voor het ooit geschonkene. Slim om het zover te laten komen dat onderhoud te duur wordt. Echter nogal respectloos. Het tweede argument is echt onthutsend droevig: op de plek van het monument moet meer ruimte komen voor af- en aanrijdende auto’s. Stel je dit eens voor. Komt er een rotonde met stoplichten voor die paar heilige koeien? Een vierbaansweg? Kunst moet hier dus wijken voor de auto. Veel treuriger kun je het niet bedenken. Kern is wat je belangrijk vindt. Daar gaat het hier om. Je kunt wel allerlei slappe argumenten verzinnen, maar zeg dan gewoon eerlijk dat dit kunstwerk je niets waard is. Treurig blinkend, maar vooral nietszeggend blik schijnt meer waard te zijn en emotioneel meer op te roepen dan een passend kunstwerk op die plek, uitbeeldende dat mensen in het centrum een dak boven het hoofd is gegeven. De makers van het kunstwerk zijn des duivels. Terecht, want wie een kunstwerk sloopt, omdat er een auto langs moet, is wel heel erg de weg kwijt! Aan het roven van kunst kun je weinig doen, maar “Roofs” moedwillig weghalen geeft maar weer eens aan hoe diep we in Nederland inmiddels zijn gezonken.

Anne Jan Teunis
 

 
16-03-2014  

Populisme

 

Een sterk staaltje van populisme in het speelveld van de Almelose politiek gedurende de laatste vijf jaar was wel het plan voor een nieuw voetbalstadion voor Heracles Almelo. Eerst werd er een plan bedacht zonder de toevoeging was van duizenden m2 detailhandel. Toen stenenstapelaars als Wyckerveste en BAM er bij betrokken raakten werd het te bouwen stadion opnieuw ontworpen en aangevuld met meer m2 detailhandel dan in de binnenstad al leeg staat. VVD en D66 zeiden overal ja tegen en drukten uiteindelijk door om de detailhandelsstructuurvisie te willen aanpassen om en passant de detailhandel bij de aanpalende Woonboulevard ook volkomen vrij te geven. De belangen van de ondernemers in de binnenstad werden klakkeloos geofferd ondanks onderzoeken van MKB die voorspelden dat dit niet kon. Het was de provincie die uiteindelijk ingreep door een toegezegde subsidie van dik 9 miljoen euro voor revitalisering van de binnenstad te bevriezen. Toen uiteindelijk ook het onderzoek in opdracht van Heracles Almelo aantoonde dat een stadion met dergelijke invulling niet haalbaar was, keerde de realiteit terug en kwam een verbouwing van het huidige stadion in beeld met een tweede ring dat in den beginne als bouwtechnisch onmogelijk werd beoordeeld.
Ziedaar waar een gemiddeld raadslid mee te maken krijgt in de valkuil van projectontwikkelaars. Voor de VVD en D66 telde dat allemaal niet. In elke situatie werden de plannenmakers gesteund, haalbaar of niet haalbaar, het deed niet ter zake omwille van de stem van de Heraclessupporter.

Zaterdagavond was het tijdens de wedstrijd tegen Roda JC nog eens zichtbaar. Terwijl de Almeloopers collecteerden en aandacht vroegen voor de strijd tegen kanker met hun deelname aan Roparun en dit ook nog eens ‘sneaky’ in beeld wilden brengen door de camera’s van Fox Sport, lichtte langs het veld de boarding op met reclame van de VVD en D66 om woensdag 19 maart in het stemhokje toch vooral te stemmen op die partijen die klakkeloos achter elk plan aanliepen. ‘Popie Jopie’ D66-lijsttrekker Fred Gerritsen deelde ook nog eens de bloemen uit aan ‘man of the match’ Bryan Linssen maar dat schoot nog in het niet bij de ‘belofte’ van Mark Rutte in de campagne van 2010 dat het nieuwe stadion er zou komen.

Weet u al op wie u stemt? Ik wel!!!

‘Fijnslijper’

 

Fotoreportage (1 foto's)...

 
23-03-2014  

Kiezersbedrog


De coalitie PvdA/VVD/CDA (2010 - 2014) heeft flink aan populariteit ingeleverd en valt uit elkaar.
 

Kiezersbedrog is dat gekozen politici niet hun raadszetel innemen. Voorbeeld 1 is demissionair wethouder Johan Andela die na het fikse ‘kopje onder’ van de VVD het Almelose stadhuis uitvlucht en gelukkig straks in dat overbodige nieuwe stadspaleis gewoon in de rij kan gaan staan om z’n paspoort te verlengen.
Voorbeeld 2 zijn de dames bij D66 die met voorkeurstemmen werden gekozen maar nadat de stemmen geteld zijn, alsnog afzien van hun benoeming. Hoe betrouwbaar ben je dan als je wel op de lijst gaat staan. Of in het andere geval? Hoeveel druk is er door de partijleiding op deze dames uitgeoefend om af te zien van hun benoeming? Is dit democratie?

Dan de lokale partijen BBA, ALA en Almelooooo die hebben besloten de komende vier jaar gezamenlijk op te trekken in de gemeenteraad door de fractie LAS te vormen. Daarmee meteen de grootste en dus invloed, wat je als kleine vertegenwoordiging niet krijgt, zo is de laatste decennia in de Almelose raad gebleken. In plaats van een roepende in de woestijn wordt nu een pakket op tafel gelegd tijdens de coalitieonderhandelingen en daar kan men niet meer omheen.
Kijk dat doen alle partijen in dit land, coalities formeren omdat er nauwelijks gemeenten zijn met een partij die de absolute meerderheid heeft. Verbonden sluiten is normaal en LAS is een verbond dat invloed kan uitoefenen op de ‘oude macht’ die het volk liever ook niet meer ziet zitten, gelet op de uitslag van woensdag jl. Veranderen doe je door invloed en niet door geroep aan de zijlijn. Indien LAS dat goed doet, wordt dat over vier jaar dik beloond!

Sommige reacties zijn zuur. O.a. van burgemeester Jon Hermans die zich niet meer omringt weet door een smaldeel van haar partij VVD. “Ik weet niet hoe ik dat moet duiden. Het was beter geweest als men dat voor de verkiezing bekend had gemaakt”, reageerde ze op RTV Oost.
Ook partijgenoot en beoogd fractievoorzitter Jemy Pauwels kon de nederlaag moeilijk verkroppen, gezien zijn Twitter-bericht ‘De kiezer heeft gesproken! Almelo komt toe zoals de kiezer het wil’. Kijk in dat laatste heeft Pauwels helemaal gelijk en daarom dus 3 zeteltjes voor de liberalen die het volk niet zagen staan.
Ook Ruud Borgman kan er schijnbaar met zijn hoofd niet bij dat zijn cluppie PvdA in 8 jaar is gekelderd van 13 naar 4 zetels. Hij reageerde op Twitter; ‘Wonden likken, maar afgestraft worden voor sociaal beleid. Gaat dit alleen om het stadhuis? Suffige inwoners, jammer’. Het tekent de houding van deze betweter ten opzichte van het kiezersvolk.

Het gaat in de politiek niet meer om clubliefde voor een bepaalde partij maar het gaat er om dat men naar het volk luistert. Het volk dat al lang geoordeeld heeft over debacles als Waterrijk, Fortezza, te grootse binnenstadsplannen, ondernemers pesten zoals Dolle Pret en nog een paar en 2 dure ontwerppaleizen voor een nieuw kleiner stadhuis terwijl het huidige stadhuis ook best gerenoveerd kon worden om het krimpende ambtelijk apparaat goed maar minder luxe te huisvesten.
Meer dan 100 miljoen euro is er de laatste jaren over de balk gesmeten en daar moet de burger jaren en jaren voor bloeden. En ook nog extra hard werken om zelf zijn huishoudelijk afval weg te brengen naar verzamelplekken. Het volk heeft geoordeeld over En, En, En, maar dat dringt nog niet door in sommige ‘botte hoofden’ van ex- machtshebbers die nu een toontje lager moeten zingen.
En dat oordelen? Dat doet het volk over vier jaar weer !!!

'Fijnslijper'

 
25-03-2014  

Straatfeest tijdens dodenherdenking

 

Goedemiddag Redactie,

Ik weet niet hoe het nu gaat met alle commotie over onze mede Nederlanders, maar ik sta versteld, in Almelo mag er feest gevierd worden op Dodenherdenking.
Twee weken geleden las ik het krantenbericht dat er op 3 en 4 mei in de Jan Steenstraat een buurtfeest wordt georganiseerd en dat er een vergunning voor wordt aangevraagd.
Na het indienen van mijn zienswijze dat ik niet gepast vind om op dodenherdenking een feest te organiseren, heb ik vandaag nogmaals contact gehad met de gemeente.
Hier werd mij medegedeeld dat er geen grond bestaat om deze vergunning te weigeren, waar gaat het in Almelo en Nederland heen als we niet meer herdenken maar feest vieren.
Dit moest ik even kwijt ben helemaal perplext.

Met vriendelijke groet,

Anita K.
 

Archief
Terug naar vorige pagina