Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
02-03-2010  

De terreur van Almelo Nieuws

 

Het blijft maar doorgaan, BBA die via de website Almelo Nieuws de kandidaten van PVA beschadigt. Steeds maar weer worden oude koeien uit de sloot gehaald om de PVA te beschadigen. Angst noem ik het. Proberen door op de man/vrouw te spelen stemmen weg te halen bij andere partijen. Maar wat hebben een schreeuwlelijk, een gepensioneerde kroegbaas en een gefrustreerde ex-gemeenteambtenaar in de gemeenteraad te zoeken. Maar beste mensen, u bepaalt en niet de mensen die u van alles willen opdringen. De PVA heeft sympathie voor de PVV, laat daar geen misverstand over bestaan. Wel heeft de PVA haar eigen verkiezingsprogramma samengesteld. Een programma wat is afgestemd op de wensen van u, de Almelose burger. En de AFA beweging? Schreeuwers die niets toevoegen aan onze maatschappij. Als het een betrouwbare groep mensen zou zijn zouden ze niet in de gaten worden gehouden door de AIVD. Het zijn gewoon links-extremisten die geen enkel middel schuwen om hun eigen gelijk te krijgen, ook niet met geweld als het moet. Deze week gaan we naar de stembus en u bepaalt de samenstelling van de raad. Woensdagavond weten we hoe de raad 2010-2014 er uit zal zien. Ik gok op minimaal 3 zetels voor de PVA.

U weet het, een stem op de PVA is een stem op uzelf.

Dick Dooren

Naschrift:
Bovenstaande is geript van de site van Partij Vrij Almelo. De schrijver Dick Dooren is oprichter van AlmeloNieuws.nl en is nog steeds medewerker van de stichting Almelo Nieuws. Dooren heeft kennelijk moeite dat de vrije nieuwsgaring wordt toegepast. Het artikel waar Dooren op doeld staat onder Overijssels Nieuws onder het Kopje; Kafka waarschuwt voor TON-kandidaat Twenterand.
De Partij Trots op Nederland Rita Verdonk heeft de Vriezenveense kandidaat inmiddels uit de partij gezet. Net zoals ze dat eerder deed bij twee Almelose kandidaten waarvan er een de Partij Vrij Almelo oprichtte. Dat is dus gewoon nieuws zoals dat ook in andere media wordt gepubliceerd o.a. in TC Tubantia en tal van andere kranten. De bron van het nieuws is Kafka - Linkse Onderzoeks Journalistiek - dat al sinds jaren in geheel Nederland kandidaten tijdens verkiezingen doorlicht op hun sympathie en politiek verleden. Dit nieuws was onderdeel van een onderzoek naar TON-kandidaten in 44 gemeenten. Voor onze regio betrof het dus Twenterand en al eerder Almelo.

Kafka is niet te verwarren met AFA wat Dooren in zijn artikel vermeldt. AFA is een Links-radicale groepering die actie niet schuwt en waarvoor zelfs de AIVD burgemeesters waarschuwde tegen mogelijke acties tegen raadskandidaten met een Ultra Rechtse sympathie en verleden.

Kafka publiceert slechts. AlmeloNieuws.nl dus ook. Op de site van BBA hebben we deze berichten niet kunnen lezen. De kiezer doet er maar mee wat het wil.

 
02-03-2010  

Verandering? Niet stemmen op wat er (nog) zit!

 

ingezonden door: J. E. Eshuis)

De chef stadsredactie van de TC Tubantia Leo van Raay is duidelijk een CDA man. Met zijn almachtige pen schopt hij tegen alles en iedereen aan behalve tegen het CDA. U weet wel. Die partij waarvan jaren lang wethouder Sjoers het hoofd is geweest. Tijdens de huidige verkiezingscampagne geven de diverse fractieleden zelfs aan dat het “witwassen” van financieel voordeel door wethouder Sjoers eigenlijk bestraft had moeten worden. Maar de, toen nog, politiek leider van de PvdA Kozijn, die met een dubbele moraal bezig was, wilde zijn rug niet recht houden en dus mocht wethouder Sjoers van het CDA blijven zitten.

Ondertussen rollebolt het CDA over een mogelijke tweede wethouderspost. De naam van Jan Brand wordt genoemd. Ook een voormalig ambtenaar van de gemeente Almelo. En op welke manier is hij bij de gemeente weggegaan ?? Op de verkiezingslijst van de CDA partij wordt onderaan ook genoemd de heer P.A. Capelle. Een voormalig hoofd ambtenaar van de gemeente Almelo die de aanzet heeft gegeven aan het huidige beleid van zo min mogelijk invloed van de burger op de besluitvorming. Dat belooft wat voor de toekomst van de kiezer, indien deze partij wethouder(s) moet gaan leveren. BurgerBelangenAlmelo wil die invloed van de burger op het beleid met onmiddellijke ingang terug. Er moeten weer functionele commissies komen (ook wel genoemd vakcommissies). Daar worden vooraf zaken besproken over komende besluitvorming. Daardoor is er dan geen sprake meer van overvaltechnieken zoals die in de afgelopen jaren door het college op de gemeenteraad zijn toegepast. Overval technieken die succes hebben gehad door het ontbreken van kennis in de gemeenteraad om daar tegengas tegen te kunnen geven.

BurgerBelangenAlmelo is tegen een nieuw stadshuis. Iets wat de VVD nu ook heeft over genomen. BBA is voor het indammen van de macht van het college. De verantwoordelijkheid ligt bij de gemeenteraad en nergens anders. De kiezer gaat naar het stembureau om een gemeenteraad te kiezen. En die gemeenteraad moet zijn beloften nakomen. In de afgelopen jaren is daar geen sprake van geweest. BBA is voor meer veiligheid in de wijken en meer inzet van politie zonder dat de burger daar dubbel voor moet betalen. Waar nu sprake van is.
BBA is voor verre gaande bezuinigen zodat de bevolking in de komende jaren niet met extra belastingen worden opgescheept.

BBA zet het nog één keer op een rij

1. TEGEN EEN NIEUW STADHUIS maar renovatie van het oude
2. REFERENDUM BELANGRIJKE BESLUITEN
(zoals bijvoorbeeld een nieuw stadion)
3. MINDER MACHT VOOR B&W
4. GEEN VRIENDJESPOLITIEK
(zoals gebleken is bij Zembla TV)
5. GEEN PERSONAL RAPID TRANSPORTSYSTEM
6. MEER SOCIALE WONINGBOUW
7. GOED WOON- en LEEFKLIMAAT
8. GEEN BEZUINIGING POLITIE
9. BEZUINIGEN OP UITGAVEN
(en geen hogere gemeentelijke belastingen)
10. STADSONTWIKKELING OP ALMELOSE SCHAAL

Wie verandering wil, die moet niet stemmen op wat er nu in de gemeenteraad zit. Wie stemt voor verandering, die kruist woensdag BurgerBelangen Almelo op het verkiezingsformulier aan!

Red. (De heer Eshuis is kandidaat nr. 3 voor BurgerBelangenAlmelo (BBA) en heeft een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in o.a. bestuursrecht en overheidswetgeving.)

 
02-03-2010  

Zwevende kiezer

 

Blij dat het bijna afgelopen is, in ieder geval de Gemeenteraadsverkiezingen. Schoppen en trappen over en weer. Steeds maar weer lees ik hoe oude koeien uit de sloot worden gehaald, om de andere partij maar zo slecht mogelijk te maken en het meeste wat ik hoor of lees, zijn veel loze beloftes, want een ieder weet, zo gauw de verkiezingen achter de rug zijn, gaat weer alles zijn oude gangetje. Beloftes zijn opeens vergeten, omdat ze zoals dan blijkt niet haalbaar zijn. Ik weet dit keer echt niet op wie ik moet stemmen, niet met de Gemeenteraadsverkiezingen als wel met de 2de kamer verkiezingen. Een puinhoop hebben we er van, zowel bij de Gemeente als bij het Landelijke bestuur. Voor het eerst in mijn leven ben ik een zwevende kiezer, maar mijn stem verloren laten gaan doe ik niet, ik heb nog een paar uur om er nog eens diep over na te denken en nog een aantal maanden voor de Landelijke Verkiezingen.Misschien stem ik deze keer voor de verandering eens op een partij die de meeste onzin verkondigd, want belazerd wordt je toch.

Een zwevende kiezer
(Afzender bij redactie bekend)

 
06-03-2010  

Verfrissend?

 

Afgelopen week was er toch wel één met verrassende nieuwsberichten. Helemaal in het begin van de week natuurlijk het bericht over de aardbeving in Chili, waarbij je na een paar dagen hoort dat de marine iets niet heeft doorgegeven, waardoor nietsvermoedende mensen gewoon langs de kuststreek bleven wandelen, terwijl de metershoge vloedgolven in aantocht waren. Foutje!
Haast humoristisch, ware het niet dat het menselijk leed daar te groot voor was.
Dan een ander “foutje”, ons geleverd door de Katholieke Kerk. In verschillende landen kwamen er al eens onsmakelijke zaken bovendrijven, maar eindelijk doet Nederland ook mee. Met name (vanzelfsprekend) in het diepe zuiden ging de beerput open. Misbruik door paters van onschuldige knapen. Alles lekker onder de dekmantel tot het verjaard is, maar het lijk komt alsnog boven drijven. “Niets menselijks was hem vreemd”, is een kreet die bij mij steeds maar weer boven komt drijven wanneer dit soort zaken aan het licht komen. Veel mensen denken nog steeds dat hooggeplaatsten in maatpak of toga van een andere planeet komen en bovendien op allerlei gebied vele malen boven het gewone “klootjesvolk” verheven zijn. De gebeurtenissen in onder andere Brabant bevestigen eens te meer dat ieder mens in feite gelijk is en vaak denk ik persoonlijk dat “Jan Boezeroen” over het algemeen heel wat beschaafder is dan “Floris-Jan Stropdas.”
“Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen.” De Katholieke Kerk zal er wereldwijd nog een hele kluif aan hebben om één en ander recht te breien. Helemaal te zot is het natuurlijk als je resoluut homo’s van de Heilige Communie gaat weren, terwijl op datzelfde moment de kranten vol staan over verkrachtingen en geweld van paters jegens kwetsbare, onschuldige, opgroeiende kinderen.
Onvoorstelbaar dat je (Ierland) je eigen parochianen de claims wilt laten betalen. De geestelijken laten de goedgelovige gelovige bloeden en betalen voor hun genot en misstappen. Zotter kun je het haast niet bedenken.
3 Maart was nationale luizendag, maar daar hebben we niet veel over gehoord. In de politiek kunnen we het wel gaan hebben over luizen in de pels, maar daar waag ik me niet aan. Wel heeft Almelo heel duidelijk gekozen. “Dreun voor coalitie”, kopt Tubantia. PVDA en CDA hebben geen meerderheid meer en zijn keihard afgerekend op hun beleid van de laatste jaren.
Maar nu? Dat is nog maar de vraag. Landelijk zijn er heel veel lokale partijen die flink overal tegenaan schoppen. Ze moeten wel voor alternatieven zorgen en dienen er nu te staan.
In Almelo betekent dit onder andere dat VVD en D66 meer vingers in de pap krijgen. Zal het veel uit gaan maken? Er komen tevens wat meer partijen in de raad. We zullen zien hoe fris de wind zal zijn die nu gaat waaien en uit welke hoek die zal komen.
Verfrissend was in elk geval de straffe noordenwind waar ik tegenin moest in een poging m’n geboortedorp te verlaten. Vroeger fietste je zo het buitengebied in, terwijl je nu nog een kilometer door een woonwijk struint voor je vrij zicht hebt.
Eén van de allerlaatste in aanbouw zijnde huizen had een bord in de tuin staan: “buitenzin”. Ook wel humoristisch. Tot je ook hier bent ingebouwd.
Van de wind af het zonnetje tegemoet, hoorde en zag ik “m’n eerste kievit” van dit jaar.
Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Almelo stuurde weg en wil verandering. Met veel interesse volgen we de vorming van een nieuwe gemeenteraad.

Anne Jan Teunis

 
12-03-2010  

Vogelvrij?


foto: Jan Bril
 

De laatste weken valt het me op dat er links en rechts in de stad nogal wat bomen sneuvelen. Het heeft uiteraard voor een deel te maken met het jaargetijde. Er mag en moet driftig gesnoeid worden om alles straks nog mooier tot bloei te laten komen.
Geen probleem, maar afgelopen maandag daalde m’n stemming toch wel met een paar punten toen ik over de Sluitersveldsingel reed. Aan de linkerkant van de weg waren de nodige bomen geveld. Ze lagen netjes horizontaal langs de kant van de weg. “Is er nog iemand die het lijk wil zien?” Binnenkort zijn ze verdwenen en hebben we vrij zicht tot de bouwjongens verschijnen en ook hier iets moois in elkaar gaan knutselen. De bomen zullen wel in de weg gestaan hebben en men heeft ongetwijfeld talloze argumenten aangevoerd om ze snel even een kopje kleiner te maken.
De bomenstichting bestaat niet meer sinds het treurspel van de “rode beuk”. Misschien zit ik er helemaal naast, maar ik heb het idee dat de bomen een beetje vogelvrij zijn verklaard sinds die stichting zwijgt. Zelf hou ik geen telling bij, maar ik kan me moeilijk voorstellen dat er net zoveel geplant als gekapt wordt. En ook al zou dat zo zijn, dan gaan we netto nog achteruit, want voordat een stammetje de omvang van een volwassen boom bereikt heeft, zijn we vele, vele jaren verder. Over de gevoelswaarde hebben we het dan nog helemaal niet.
Na de laatste sneeuw moest er begin van deze week opnieuw even geslikt worden. In de vroege ochtend hoorde ik rechts een specht tegen een boom tikken, terwijl ik links een onheilspellend gekraak waarnam. Ik zag nog net een grote boom vallen, die door een oranje monster werd omgeduwd.
Op heel veel plaatsen zie je nu vlak boven de grond afgezaagde stammen die op grote damstenen lijken. In het zicht van de haven gezonken. De hele winter hebben ze er alles aan gedaan om zich weer op hun allerbest te tonen, maar alle moeite is voor niets geweest. Onbewust moet ik denken aan het aborteren van ongewenste kinderen in bepaalde landen(meisjes) en andere onnatuurlijke acties, zoals bij 70 jaar de stekker er uit. Het voelt niet goed, hoe je het ook keert of wendt.
Wat me vrolijker stemt is de ontwikkeling van “De Velden”. Reeds eerder was bekend dat Ter Steege Vastgoed, in tegenstelling tot veel andere bouwbedrijven, wel oog heeft voor de bomen en mee wil denken over het behoud van zo veel mogelijk exemplaren. Onlangs werd begonnen met de werkzaamheden en je ziet heel mooi dat groepen bomen fier rechtop blijven staan te midden van grof geweld. Ze hebben verticale planken tegen de bomen geplaatst, vermoedelijk om ze te beschermen. Daar word je toch even warm van. Ik ben heel benieuwd hoe dit gebied er straks uit gaat zien. Het kon wel eens de revelatie van Almelo worden. Tenslotte wordt een “gat van Almelo” opgevuld met behoud van zo veel mogelijk bomen. Wat willen we nog meer? Zo zien we het graag.
Met stijgende temperaturen werd m’n humeur nog beter toen ik las dat het volgende week woensdag boomfeestdag is. In Vriezenveen worden 25 eiken geplant, waardoor weer een soort brink gaat ontstaan. Hulde.


Anne Jan Teunis.
 

 
13-03-2010  

Hallo redactie, kijk naar de geboorte van uilen

 

Hallo redactie,

Misschien leuk om dit te vermelden op de site.
Via deze Link lees je de story en via deze Link kun je naar een live webcam die een uil volgt die op eieren zit.
Er zitten behoorlijk veel mensen op deze site.
Internationaal en het is superleuk.
De eieren kunnen elk moment uitkomen.

Groetjes Franny

 
19-03-2010  

Nieuwe tijden

 

En daar verschijnt het dan op het bordes van het stadhuis: de nieuwe ministersploeg. Hier moeten we het de komende jaren in Almelo mee doen. De meesten staan te glunderen van trots en hebben er zichtbaar zin in. Een goed teken. In de kantlijn lees je nog ergens dat er zelden zo veel vogels van verschillende pluimage in één college hebben plaatsgenomen: de democratie ten top. Lijkt me heel gunstig, want je kunt de zaken maar beter van zo veel mogelijk verschillende kanten bekijken. Net als deze week het fluitconcert van de vogels in alle hevigheid is losgebarsten, heeft ook in de raad elk vogeltje z’n eigen eigenwijze wijsje. Laat maar lekker babbelen met elkaar, want dan krijg je goede besluitvorming.
In Almelo was er weinig tot geen gezeur over meekijken in het hokje of met de hele familie achter één potlood. De raad is geïnstalleerd en men kan aan het werk.
Nieuwe heren, nieuwe wetten dus. Men kan direct aan de slag, want in Tubantia las ik het eerste verheugende nieuws. We gaan misschien even pas op de plaats maken en inventariseren. Er is een burgerinitiatief in het leven geroepen en deze groep mensen wil een aantal zaken opnieuw onder de loep nemen, waaronder het nieuwe stadhuis en andere grote bouwprojecten in de stad.
Een uitstekend initiatief, want laat alles eerst maar eens goed onderzocht worden, voordat we ons een financiële strop om de nek laten hangen.
Heel veel mensen hadden namelijk al lang het vermoeden dat de plannen van het vorige college op z’n zachtst gezegd nogal ambitieus waren. Het vermoeden bestond dat het niet helemaal reëel zou zijn. Ook hoorde je vaak dat de gemeenteraad niet naar de burgers luisterde.
Hier nu ligt een prima eerste kans voor het vers geïnstalleerde nieuwe college. Een bezinningsperiode van een half jaar waarin nog eens één en ander goed wordt berekend. Pas dan worden er knopen doorgehakt.
Die vijfhonderd handtekeningen zijn volgens oud gemeentesecretaris Snijder zo bij elkaar geschraapt. Dat geloof ik graag.
Echter heb ik nog één kanttekening. Het gaat om plannen die de binnenstad betreffen, maar ik mis een beetje de plannen voor het buitengebied. Geldt daarvoor niet hetzelfde, namelijk dat ook die plannen veel te ambitieus zijn geweest en dat ook hier bezinning past? Met name Waterrijk en uitbreiding industrieterrein Twente- Noord lijken mij plannetjes die opnieuw berekend mogen worden.
Hopelijk heeft men hier in de nieuwe raad oren naar. We zetten onze handtekening dikgedrukt en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.

Anne Jan Teunis.

 
20-03-2010  

Bestaat er nog realiteitszin bij CDA en PvdA?


De onderhandelaars van PvdA en CDA
 

Bestaat er nog enige realiteitszin bij het PVDA en CDA ?

De coalitie gaat als grote verliezers van 21 naar 13 zetels een minderheid, maar blijft na deze forse terechtwijzing door de kiezers, stug doorgaan met over hun gelijk te toeteren, willen zich nog steeds als winnaars blijven gedragen, en de macht tot de laatste snik verdedigen.
Er is een meerderheid tegen de plannen van het CDA en PVDA mogelijk, maar met moeite een meerderheid tegen de overige partijen te vormen.

Een gepaste nederigheid zou de PVDA en CDA sieren, en daarmee deze partijen wellicht open doen staan voor de nieuwe werkelijkheid, de kiezer immers heeft altijd gelijk.

Bij de kiezers zijn wat schoonheidsfoutjes te noemen, bij de SP, die zelf aangaf weinig te hebben laten zien in de afgelopen zittingsperiode, maar wel plannen te hebben voor een betere zichtbaarheid / aanwezigheid in de raad.

En D66 de partij die vlak voor de verkiezingen ineens handig bij de Voskamp presentatie van standpunt veranderde en wel over herbezinning wilde denken, kon nog meeliften op het succes van de landelijke partij.

Kennelijk was het allemaal veel te ingewikkeld en/of zijn er al veel kiezers de afgelopen jaren gedemotiveerd, in ieder geval er kwam maar 48% van de stemgerechtigden stemmen.

Vanaf het steeds dichterbij komende bekende vertrek van een veel te lang zittende wethouder van het CDA komen er steeds meer tegengestelde berichten in de media over vele onderwerpen, van Fortezza en het stadhuis, waar het burgerinitiatief werd omzeild, de grote gaten binnen de gemeente grenzen en zelfs het plan Voskamp wat niet de aandacht kreeg dat het verdiende en werd met slechte argumenten in een la opgeborgen.

Gegoochel met te bouwen woningaantallen in en rondom Almelo, een steeds kleiner Waterrijkje, op het Indië en Rossmark terrein van 620 woningen, rechts van het Eskerplein nog steeds 101 huurwoningen enz., de leegstand van gebouwen met noodzakelijke herbestemming woningbouw etc. Volgens de laatste aanduiding waren er nog minder dan 200 nieuwe woningen per jaar te bouwen. Hoe lang duurt het voor huidige gaten zijn weggewerkt?

Een bezinningsperiode lijkt mij zeker op zijn plaats,vanaf de oorspronkelijke plannen, al simultaan schakend op naar de 100.000 inwoners waren van het begin af aan onwerkelijk, te groots, te te enz.

De situatie in Nederland is inmiddels ook op meerdere fronten gewijzigd en maakt heroverweging van alle grootse plannen noodzakelijk.

Belangrijk is nog te vermelden, dat uit de vele onlangs uitgevoerde onderzoeken naar voren komt, dat er in onze stad een andere integere bestuurscultuur noodzakelijk is.

Indien een bescheidener opstelling van de PVDA en CDA mogelijk is, zou men blij moeten zijn met ieder een wethouder te mogen leveren, de heren van Marle en Schouten hebben laten zien deze taak prima te kunnen uitvoeren.

De winnaar VVD verdient het uiteraard om ook een wethouder te leveren.

De vierde wethouder kan voorgedragen worden door de 9 overige partijen en indien dit niet lukt door de VVD.

Er zijn wat voorstellen hiervoor aangedragen.

Indien dit niet met deze sobere invulling met de PVDA en het CDA lukt, dan moet het maar zonder deze 2 partijen er zijn nog 22 zetels over, die verantwoorde beslissingen kunnen nemen.

J. van Willigen

 
26-03-2010  

Pareltje Fayersheide

 

Op één van de eerste mooie, windstille lenteavonden voelde ik de behoefte om de ontwakende natuur zo intensief mogelijk te beleven. Als stadsmens weet je dan wat je te doen staat: zo snel mogelijk in het buitengebied zien te komen. Als inwoner van Twente mag je je gelukkig prijzen, want een kort ritje volstaat. Je kunt naar het domein van de graaf gaan, maar daar zijn aan het begin van de lente meestal veel meer liefhebbers, zodat het al snel op een winkelstraat gaat lijken.
Ten noorden van de stad laat ik het veelbesproken Waterrijk maar eens een keer links liggen om, schurkend tegen de Duitse grens welhaast, in de Weitemanslanden te gaan lopen. Je hebt hier nog prachtige vergezichten en je nog verder verwijderen van het autogeraas lukt gewoon niet.
<< Aan de linkerkant doemt de Fayersheide voor je op, halverwege het asfaltweggetje. Een prachtig gebiedje met een nog steeds zeldzame flora, waar men tijdens de ruilverkaveling hard voor heeft moeten vechten om het te behouden. Wanneer je vanuit Vriezenveen komt is de aanblik van dit gebied aan de rechterkant nog veel mooier.
Toen het donker werd, gaven de vogels in het gebied nog een “finale” ten beste. Ik ben maar even tegen een boom gaan zitten om het schitterende concert op me in te laten werken. Welk een waardevol stukje grond tussen Almelo en Vriezenveen. Een kostbaar pareltje.
Maar we voelen hem al weer aankomen. Ook hier had ik willen zwijgen en het ontdekte juweeltje lekker voor mezelf houden, maar de bedreigingen zijn er volop. 4 Windmolens ten westen van de Fayersheide. Verder een zandwinningsgebied voor de deur en alsof dat nog niet genoeg is op enige afstand een aantal megastallen.
Het contrast is gigantisch. Een haast zwoele lenteavond met prachtige luchten en schitterend vogelgekwetter in een geweldig natuurgebiedje. Vlak er naast 4 windmolens. Stel je voor!
We moeten er mee leren leven dat het een leven lang vechten wordt voor die schaarse pareltjes. Er zal continu aan geknabbeld worden. De kwartjes vallen maar niet.
Te veel is er al opgeofferd. Laat de lente ons leren dat natuur belangrijk is en dat het toch echt niet te veel gevraagd is om die paar minuuscule gebiedjes te behouden. Dat moet toch mogelijk zijn.
Pareltjes zijn er om gekoesterd te worden. De krenten in de pap. De lichtpuntjes in de verbrokkelde, grijze brij die Nederland aan het worden is.

Anne Jan Teunis.

Naschrift redactie:
Website KNVV afd. Twente
Website ontwikkeling Vriezenveen oost
Website vof Oosterweilanden
TC Tubantia - Zandwinning wordt over 20 à 30 jaar natuurgebied

 
31-03-2010  

De mensheid is niet volmaakt

 

Dat de mensheid niet volmaakt is, wordt ons wekelijks duidelijk door berichtgevingen in de media over frauderende overheidsdienaars en bestuurders, oorlogsmisdaden, moordende politieagenten in de 3e wereld en in eigen huis zoals Dordrecht.
De kerken van de wereld prediken naastenliefde en vervolmaaktheid maar slagen daar zelf ook niet in nu steeds meer zedenzaken en misbruik en onderdrukking van kinderen aan het licht komen.
De scheiding van kerk en staat is daarom een goede zaak. Zo ook het voornemen om zedelijk misbruik niet meer te laten verjaren. Zolang het zelfreinigend vermogen van geloofsstromingen onvoldoende is of zelfs uitdraait in een cultuur om zaken onder de pet te houden, zal de overheid via de rechtspraak haar repressieve methodes moeten blijven toepassen. Waarschijnlijk tot het einde der tijden. Het andere wat ons blijft is waarschuwen en controle.

Redactie.

Archief
Terug naar vorige pagina