Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
12-02-2009  

Heracles en het nieuwe stadion

 

ALMELO 11-02-2009

10 jaar geleden werd de Polman Stadion geopend aan de Woonboulevard in Almelo. Heracles Almelo, toen spelend in de eerste divisie verhuisde naar een gezellige Bornsestraat naar de nieuwbouw. Een paar jaar later promoveerde de club naar de hoogste divisie in Nederland. Sinds die tijd zijn er aardig wat wedstrijden geweest die ervoor moesten zorgen dat de Almeloërs op het hoogste niveau konden blijven spelen. Ook dit seizoen is Heracles nog niet gered van degradatie.Vast staat wel dat het Polman Stadion, sinds Heracles in de ere-divisie speelt, regelmatig uitverkocht is. Maar hoe zit het als we het dit seizoen niet redden en dan teruggaan naar de eerste divisie?

De gemeente Almelo zou er goed aan doen om hier pas steun aan te geven als er gezorgd wordt voor een aantal jaren eindigen in de middenmoot van de eredivisie. Pas dan kan men zonder veel. Daarnaast is een gebouw van 10 jaar nog niet afgeschreven. Het is in zeer goede staat. Wat dat betreft kunnen ze er nog wel een aantal jaren zonder problemen ervoor zorgen om hun positie op de Nederlandse voetbalvelden garant te stellen.Soms lijkt het erop dat Heracles Almelo de collega's in Enschede na willen doen. Zij hebben in ieder geval ook een groter stadion. De club staat ook al jaren in de top c.q. subtop van het Nederlandse voetbal.

Ik gun Heracles een mooi stadion met voldoende zitplaatsen voor alle voetbalfans. Het moet echter wel financieel en praktisch haalbaar zijn. Op dit moment zie ik dit nog niet. Als Heracles Almelo in de komende jaren in de middenmoot kan blijven spelen, dan mogen ze wat mij betreft een "AArena" bouwen, overdekt natuurlijk, met Almelo's kunstgras en de mogelijkheid om leuke evenementen te houden als interlands, popconcerten en het Eurovisie Songfestival. Dan komt Almelo ook nog goed in het nieuws.

Hans Mekenkamp

 
15-02-2009  

'Mijn vriend de boom.'

 

De bekende componist en dirigent Gustav Mahler sprak deze zin als kind uit en omarmde een boom. Deze boom was zijn vriend en hij had er een speciale band mee.
Zo ook ikzelf. Samen met m’n dochter ben ik meerdere malen met de hond uitgeweest. Helemaal buitenaf waar het nog stil kan zijn, heb ik voor de grap wel eens een boom omarmd en haar gevraagd om hetzelfde te doen. Voor de grap, maar natuurlijk wel met een serieuze ondertoon. Om haar te tonen dat ik een natuurliefhebber ben die de natuur respecteert en die lief wil zijn voor bomen en dieren. Dat wil ik graag op haar overbrengen en gelukkig lukt dit aardig. Zij omarmde lachend zo’n dikke knoestenboom. Ik genoot en beiden waren we blij.
Vorige week werd ik steeds blijer, hetgeen tevens met het toch naderende voorjaar te maken had. Je ruikt het als je in de natuur loopt en de geur van de weilanden opsnuift. Het zit er weer aan te komen. De dagen worden langer en het zonnetje laat zich al weer wat vaker zien. De sneeuwbuien nemen we nog maar even op de koop toe. Het gaat de goede kant op en dat is het belangrijkst.
Door de mensen van de stichting NAT werd ik er op gewezen dat er lukraak nogal wat bomen worden gekapt in deze omgeving. Vanaf zo’n moment ben je wat alerter en ga je nog beter letten op die geweldige reuzen.
Het viel me op dat op een rustige ochtend in het zonnetje alleen op plekken waar bomen stonden vogelgeluiden te horen waren. Ja, ze zitten nu eenmaal graag in bomen. Verder viel het me op dat er een behoorlijk aantal jaren voor nodig is om tot zo’n geweldige reus met allerlei vertakkingen uit te groeien.
Op de vrije zaterdag reed ik Vriezenveen uit en de knotwilgen die daar 30 jaar geleden reeds stonden, staan daar nog. Hier en daar wat jonge exemplaren, maar het blijkt goed te gaan. Wat zijn dat overigens een prachtige bomen.
Wanneer je er echt op let constateer je dat er heel veel bomen zijn. Overal om je heen zie je ze. Helemaal als je richting Junne gaat en wel urenlang in het bos tussen de bomen kunt rondstruinen. Op zulke momenten heb je natuurlijk het gevoel dat het allemaal reuze meevalt met al die kap.
Vorige week iets toch wel ongebruikelijks in de krant gezien, namelijk dat in Almelo bomen met wortels en al werden verplaatst. Die werden dus in de watten gelegd, zoals het hoort. Allemaal prima en hier word je ook weer erg vrolijk van.
Toen ik afgelopen maandag het plaatselijke krantje opensloeg op zoek naar de kapvergunningen, las ik dat er geen kapvergunningen waren aangevraagd. Nou, als dat geen goed nieuws is…. Wellicht zien we volgende week het driedubbele aantal aangevraagde vergunningen, maar die pijn voelen we nu nog niet.
Kortom allerlei positieve zaken waar ik wel vrolijk van werd.
Wanneer we dan ook nog lezen dat niemand minder dan minister Gerda Verburg van landbouw, natuurbeheer en voedselkwaliteit (LNV) een oproep doet aan burgers en gemeenten om zuinig te zijn op bomen, voelen we ons nog meer gesterkt in onze strijd voor de bomen. Eén boom vangt de fijnstof-uitstoot op van 3000 autokilometers. Groen levert dus heel erg veel op voor gemeenten en vooral natuurlijk voor de burgers.
De minister roept burgers dan ook op om alert te zijn en er op te letten of de kap van bomen wel echt nodig is. Soms is de kap van bomen noodzakelijk, dat begrijpen wij ook wel, maar dan moet er wel op gelet worden dat er nieuwe bomen aangeplant worden. Per saldo mag een gemeente er wat betreft het aantal bomen nooit op achteruit gaan. Houdt de gemeente Almelo zich hier ook werkelijk aan? Ik durf het niet te stellen.


Het enige minpuntje van de afgelopen dagen was dat in de krant een plattegrondje was geplaatst van het toekomstige Waterrijk. Kijk, daar word je dan toch weer intens verdrietig van.
Het positieve gevoel blijft wel overheersen, maar het evenwicht is zo wankel. Men walst zomaar hele stukken grond plat voor woningbouw en wanneer we de grote gele shovels zien staan op zo’n braakliggend terrein huilt het van binnen en voelt zelfs een kind dat dit niet in de haak is. Als we met z’n allen nog even doorslapen, zitten Almelo en Vriezenveen aan elkaar vast en zullen we over een aantal jaren de kieviten daar niet meer horen. Hopelijk geeft de weerman op tv dan nog aan wanneer het voorjaar wordt, want wanneer er geen bomen meer zullen zijn en de vogels verdwenen, moeten we het maar via het boze oog vernemen. Laten we alert blijven en zorgen dat er toch natuur overblijft. Het is zo nodig, al denken we vaak zonder te kunnen.

(naam en adres bij NAT bekend)
stichtingnat@home.nl  

 
19-02-2009  

Almelo winnaar regionale bouwoorlog

 

Kuiper verliest slag in "bouwoorlog" is de kop van een artikel in TC Tubantia van zaterdag 14 februari ’09 dat gaat over een voorstel van het Dagelijks Bestuur van regio Twente een extra woningcontinent aan Wierden, Twenterand, Hellendoorn en Rijssen toe te wijzen. Toen ik dat gelezen had was mijn eerste gedachte: Als Kuiper (lees B&W van Almelo) deze slag in de bouwoorlog verliest dan is dat pure winst voor Almelo. Het toewijzen van extra woningen aan de omliggende gemeenten is geen bedreiging maar biedt Almelo een prachtige kans. Almelo kan nu haar veel te ambitieuze bouwplannen tot een realistische hoeveelheid terug brengen. Als het bestuur van regio Twente zichzelf al niet aan eerder gemaakte afspraken wenst te houden dan kan Almelo deze in het belang van de stad ook naast zich neer leggen. In elke discussie over Waterrijk en het bouwprogramma van Almelo wordt door de wethouders Kuiper en Sjoers de gemaakte afspraken in het bestuur van regio Twente aangehaald. Dit argument is nu achterhaald.

De toewijzing van extra woningen aan omliggende steden noem ik een vreemde beslissing van het DB van de regio Twente. Daar zijn meerdere redenen voor op te sommen.

Als eerste punt wil ik wijzen op het beleid. Met de beste wil van de wereld kun je het regiobeleid niet consistent noemen. Want met dit voorstel wordt binnen een tijdsbestek van 7 a 8 jaar een besluit genomen dat tegenstrijdig is aan alle eerdere afspraken c.q. besluiten. Het is in tegenspraak met eerdere vroeg in de 21e eeuw gemaakte afspraken binnen het regiobestuur waarin Almelo extra woningen toegewezen krijgt. Daarop is volgens de hierboven aangehaalde wethouders het plan voor Waterrijk (4500 woningen) gebaseerd.

Ten tweede denk ik aan de financiële kant. Het mag verwacht worden dat Almelo door een dergelijk besluit financieel getroffen wordt. Almelo heeft de laatste jaren, volop gesteund door besluiten van regio Twente, in het buitengebied o.a. Leemslagen en Waterrijk veel grond gekocht en daarin dus fors geld geïnvesteerd. Er is nog geen dup van terug verdiend en dat zal is mijn mening ook zo blijven. Waterrijk kost Almelo nog iedere dag handen vol geld want er wordt ook nu nog met veel ambtelijke inzet met navenante kosten aan verder gewerkt. Elk jaar vertraging zal gaan leiden tot een verlies van vele miljoenen extra. Die vertraging is al volop gaande en zal mede door de economische crisis tot nog meer vertraging leiden.

Het derde punt is de prognose voor de woningbouw. De regio prognose voor de woningbouw wijkt totaal af van de prognoses van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) die in juli 2008 gegeven zijn. Beide organisaties komen tot andere cijfers voor de toekomstige woningbouw in Almelo, Twenterand en Wierden dan de regio Twente hanteert. Gemakshalve verwijs ik naar www.stichtingnat.nl. Almelo heeft tot ± 2030 plannen klaar liggen voor 8000 woningen. Het CBS en het PBL geven in haar prognose voor Almelo aan dat uitbreiding met 2400 woningen genoeg is. Dat moeten naar ieders idee dan wel woningen zijn van hoge kwaliteit met toepassing van duurzaamheidsprincipes en "binnenstedelijk" gebouwd. Daar wil het gros van de huidige en toekomstige generaties wonen. Vanaf 2020 is er in Almelo geen sprake meer van groei maar krimp van de bevolking. De cijfers van CBS en PBL geven voor Wierden aan dat er tot 2025 met 800 woningen voldoende aan de vraag kan worden voldaan. Dan is ook voor Wierden een periode van krimp ingetreden. De regio zegt dat het er 1.052 zouden mogen zijn. Maar Wierden heeft plannen voor ± 1500 woningen op de plank klaar liggen. Hiervan worden mooie natuurgebieden zoals De Berghorst en Zenderink het slachtoffer.

Je kunt je afvragen waar het dagelijks bestuur van regio Twente haar informatie weg haalt?

Als het algemeen bestuur van de regio het voorstel van het dagelijks bestuur overneemt dan zal dat leiden tot kapitaalvernietiging is mijn mening.

Almelo zal door de regio fors financieel tegemoet gekomen moeten worden om de verliezen voor toekomstige braakliggende gronden op te vangen.

Het meest trieste echter in dit geval is dat de natuur en het landschap aan ruimtelijke kwaliteit gaat inboeten idem dito het welbevinden van Twentenaren. De gebieden rond Almelo zoals het veengebied tussen Almelo en Vriezenveen (Waterrijk) en het Leemslagengebied verliezen voor altijd hun identiteit. Misschien dat er met lapmiddelen nog iets van de oorsprong kan worden terug gewonnen. Daar is dan wel geld van de regio en de provincie voor nodig en of zij dat willen en/of kunnen beschikbaar stellen is nog maar de vraag?

De gang van zaken rond de"bouwoorlog" moet Almelo wel tot het besef brengen dat bouwen in het buitengebied van de agenda afgehaald kan worden. Het helpt niemand en al helemaal niet de bewoners van Almelo en Twente maatschappelijke ontwikkelingen te blijven ontkennen. Almelo kan zelf het heft weer in handen nemen bij de bouwplannen. De nog benodigde 2400 woningen kunnen de gaten in de binnenstad mooi opvullen. Grotere gebieden zoals het Indië- en Rossmarkterrein kunnen daarbij ook benut worden. Almelo heeft een op onderdelen goed binnenstadsplan waarmee een prachtige groenblauwe binnenstad gecreëerd kan worden. Inwoners van Almelo en mensen uit de omliggende plaatsen, ook toeristen, komen graag op zo'n binnenstad af. Daarmee wordt Almelo winnaar in de bouwoorlog. Deventer en Zutphen zijn daarvan goede voorbeelden. College van B&W en Gemeenteraad Almelo grijp je kans.

Wim Ardesch.

Archief
Terug naar vorige pagina