Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
07-02-2008  

Sprookjes van Geurtsen: Binnenstadsplan Almelo

 

Hoofdstuk 1

Zoals sprookjes verteld worden bij de open haard zo is ook dit prachtige creatieve stuk – geschreven in opdracht van de Gemeente Almelo – een ware tocht langs de mooie architectonische hoogstandjes in Almelo, en vooral in de rest van de wereld. Maar teruggeworpen tot de huidige realiteit  met haar grote financiële onzekerheid  is een duidelijke financiële onderbouwing van belang. In het bijzonder mist er een deugdelijk overzicht van de financiële gevolgen van de realisering van het plan voor de huidige en toekomstige bewoners van de gemeente Almelo op de korte en lange termijn.. Van belang om reeds nu een inzicht te krijgen, lijkt me bijvoorbeeld: - Hoeveel heeft de Gemeente Almelo reeds uitgegeven aan verwerving van onroerende zaken, wanneer wordt die investering terugverdiend? Welke cijfers hanteert de Gemeente bij het vaststellen van het aantal ingeschreven gegadigden voor een bouwkavel? Zouden er geen dubbeltellingen kunnen zijn, en hoeveel dan wel?

- Hoe luiden de financiële afspraken met de bouwcombinaties. Is het zo dat de aannemer uiteindelijk beslist hoe het Masterplan er uit gaat zien zoals nu bij Fortezza. Hier was de garage ondergronds gepland, (deels) voor de bewoners en deels ter vervanging van de verloren gegane parkeerplaatsen langs de Haven Noordzijde),  maar omdat de kosten te hoog werden bij de slappe grond, ligt er nu een aanvraag om minder garages bovengronds tussen de beide flats te bouwen; Is het wel een geldig argument? Heeft er niet een paar jaar geleden een uitvoerig grondonderzoek plaats gevonden, zodat dit allang bekend kon zijn?

- Waarom zou de Gemeente de koopsom die zij nog moet ontvangen van Fortezza niet kunnen aanwenden om de ondergrondse garage alsnog tussen die beide gebouwen voor elkaar te kunnen krijgen?

- Wat worden de jaarlijkse exploitatiekosten van het water terug in de binnenstad. Welke inkomsten zal de haven gaan genereren?

Kortom: Dit prachtige sprookje mag bij de plechtige opening door de

Burgemeester toch niet eindigen als het sprookje van

“DE KLEREN VAN DE KEIZER’ ?

Almelo,  7 februari 2008

H.M.Lambrechtsen

Archief
Terug naar vorige pagina