Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
19-01-2018  

Red de varkens, red de roeken, red Aadorp

 

In februari 2014 overwoog het College van de gemeente  Almelo een agrocentrum met 87000 mestvarkentjes! Gevoelig als ze was voor een pact tussen de lobby van varkenshouders en de landbouwuniversiteit van Wageningen. IJlings ingetrokken na hevig protest van de Aadorpse  bevolking!
In januari 2018 wil ondernemer Dekker van varkenshouderij Agron met als voornaamste activiteit het in recordtijd vermenigvuldigen van vleesvarkens met behulp van dekberen en kraamzeugen van van 6000 naar 19000 varkens. Een waar feest voor de groteske varkenshouderij, niet voor de dekberen!
Met de Natuurwetvergunning van de provincie Overijssel als hoeder van de natuur, kan Dekker  zijn gang gaan. De gemeente Almelo  bij monde van  de wethouder van de ChristenUnie- met hoog in het vaandel het rentmeesterschap is er nog niet uit! En rentmeesterschap is toch meer dan een centenkwestie?
Toen de populieren, habitat van de roeken, in Aadorp, grenzend aan het  Waterrijk nog tot in de hemel groeiden, - nu gekapt door de gemeente Almelo met de Natuurbeschermingswet in de hand, klotste het geld ogenschijnlijk over de planken en financierde Almelo een villapark voor de vermogenden. De grond kocht ze daar ter plekke, waaronder die van boer Dekker. Maatschap Agron kocht de grond terug na het rampzalig failliet van de Almelose uitbreidingsplannen!
En daar heeft de CU - wethouder buikpijn van! Want dat grapje kan Almelo zo maar miljoenen kosten, na bindende inspanningsverplichtingen van haar kant! Principieel als hoeder van de natuur ziet hij de kaalslag op het platteland, het teloor gaan van elke diversiteit - geen bloemenkruiden, geen insecten, geen vogels, enkel raaigras volgeplempt met reusachtige bouwsels voor koeien en varkens.
Daar staat de ChristenUnie niet voor en ook niet de mensen uit Aadorp!

Paul Bults

PRRS en mycoplasma verspreiden tot 9 km via lucht


Archief
Terug naar vorige pagina