Uw mening

Wanneer u zich als bezoeker van Almelo Nieuws
geroepen voelt, ook uw mening aan het grote publiek
kenbaar te willen maken, kunt u dat serieus of met
een "knipoog" kwijt op Almelo Nieuws.
Reageren op andere artikelen mag ook.
Mail daarvoor naar de
redactie.

Plaatsing  
 
06-01-2015  

Pluim !!!


Plastic inzamelen in het Windmolenbroek in de praktijk
(Foto: G. Getkate)
 

Windmolenbroek-bewoner G. Getkate steekt de gemeente Almelo een ‘pluim’ op de hoed voor het gemeentelijk afvalbeleid dat de gemeente Almelo de laatste jaren heeft ontwikkeld.
Althans Getkate stuurde een email met foto’s aan de gemeente waaruit blijkt dat het beleid succesvol is wat betreft het gebruiken van de burger als ‘pakezel’ om het huishoudelijk afval gescheiden aan te leveren. We hebben het dan over glas en plastic dat naar containers in de buurt, meestal bij een winkelcentrum, moet worden gebracht door de betalende burger. Dat blijkt enorm succesvol gelet op de uitpuilende containers en de naast de containers gedropte zakken/dozen met plastic afval.
Dat bespaart de gemeente de nodige kosten via de verbrandingsoven van Twence in Hengelo. Glas en plastic is namelijk een grondstof en brengt de gemeente geld in het laadje via de landelijke overeenkomst met de industrie die bijdraagt aan gemeente om glas en plastic apart in te zamelen.

Feitelijk betaalt de consument die vergoeding dus indirect door aankoop van verpakte producten. Diezelfde consument die voor inzameling en verwerking ook nog eens betaalt via de jaarlijkse gemeentelijke reinigingsheffing.

Daar komt nog bij, dat de burger door het actief sorteren en wegbrengen naar verzamelpunten, ook nog eens bijdraagt in een gemeentelijke bezuiniging op de arbeidskosten. En minder arbeid betekent feitelijk meer bijstandsuitkeringen waardoor we met z’n allen opnieuw moeten bijdragen.

Het verdienmodel van de lokale overheid kent dus vele sporen. Dat had voormalig wethouder Johan Altena (VVD) ook al doorzien. De opbrengst van oud papier bijvoorbeeld is dermate interessant dat volgens het nieuwe beleid (sinds augustus 2014) verenigingen, kerken en stichtingen niet meer achter een vrachtwagen van Twente Milieu mogen lopen in een maandelijkse ophaalronde.

De meeste verenigingen zien dus met lede ogen aan dat de jarenange zelfredzaamheid om extra inkomsten te genereren in feite naar nul is gebracht door Andela en de meerderheid van de gemeenteraad. Enkelen zamelen nog wel in, maar dan moet de burger het wel zelf komen brengen. Bijvoorbeeld de St. Josephkerk en sportvereniging DRC (De Riet) hebben zulke inzamelpunten voor oud papier ingericht om voor kerk en vereniging nog enigszins de schade te beperken.

Dat het hierbij om forse bedragen gaat, toont de begroting 2015 van de gemeente. Liefst een bedrag van 350.000 euro aan inkomsten uit oud papier wordt opgevoerd door de rekenmeesters van de gemeente. Want zij heeft nu het alleenrecht om maandelijkse inzamelrondes van oud papier via de blauwe container te houden. Ja, de burgers ‘spekken’ de gemeente volop!

Sinds 1 januari komt daar nog weer eens een extra inkomstenbron voor de gemeente bij. Want ook melk- en sappakken en blikverpakking e.d. zijn lucratief voor de gemeente. Deze mogen vanaf begin dit jaar ook in de plasticcontainer. Het sorteren gaat automatisch achteraf. Dat kon eerst nooit, beweerde Andela, maar nu opeens wel. De industrie draagt opnieuw bij (dus weer de consument). En opnieuw wordt de al betalende burger als ‘pakezel’ misbruikt om dit soort verpakkingen naar inzamelpunten te brengen.

Windmolenbroek-bewoner G. Getkate heeft er niet veel fiducie in, gelet op zijn schrijven aan de gemeente. “Ik denk dat nog niet iedereen is doordrongen van het feit dat er ook lege melk, yoghurt, etc. bijgevoegd moet worden, dan wordt de puinhoop nog groter. Ongedierte heeft dan zat te vreten”, schrijft Getkate en meldt er nog eens bij; “Een ieder zal zich hiervoor diep schamen!”

Wat dat laatste betreft hoop ik dat Getkate vooral de meerderheid van de gemeenteraad bedoelt die de collegiale voorstellen van B&W heeft aangenomen. Een beleid dat moet worden uitgerold naar het gehele gebied waar Twente Milieu de verwerking van huishoudelijk afval verzorgt. De gemeente krijgt betaald voor gescheiden inzameling en ontvangt ook nog eens jaarlijks winstaandeel dat in de eurotonnen loopt. De uitvoerende burger die gesorteerd aanlevert, krijgt niets en betaalt het gelag op meerdere manieren.

Ziedaar een nieuw succesvol verdienmodel voor gemeenten.

Laten we stoppen met die ongein en alles weer in de grijze container pleuren. Sorteren kan ook achteraf, blijkt nu met de plastic container die opeens ook geschikt is voor karton en blik.

Ik ben al begonnen!

‘Fijnslijper’
 

Archief
Terug naar vorige pagina