De laatste nieuwsberichten via NIEUWSSPION


Plaatsing  
 
23-05-2019  

Strengere geluidsnorm warmtepomp en airco

 

DEN HAAG – De Rijksoverheid heeft strengere geluidsnormen aangekondigd voor het plaatsen van airco’s en warmtepompen buiten de woning of bedrijven en kantoren. In de naar de Tweede Kamer verzonden aangekondigde wijziging van het Bouwbesluit 2012, wordt met ingang van 1 januari 2020 voor warmtepompen en vergelijkbare apparatuur een geluidsnorm van 40dB opgenomen.
Verder is ook een strengere veiligheidsnorm voor de omgeving aangekondigd. Zo mag een bouwwerk geen gevaar meer opleveren voor de directe omgeving van bouwplaatsen en worden ook de normen aangescherpt t.a.v. de veiligheidseisen bij het aanbrengen van isolatie.

Meer info via
aankondiging Rijksoverheid.

 
14-05-2019  

Rutte III lanceert wetsontwerp Vliegtaks 2021

 

DEN HAAG – Al jaren wordt er achter de schermen gesteggeld over de invoer van een vliegbelasting. Nederland vormt samen met België, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Spanje, Portugal en Zwitserland nog tot diegenen binnen Europa die vliegverkeer nog niet belasten. Daar komt volgens het vandaag naar de Tweede Kamer gestuurde wetsontwerp per 2021 een einde aan.

Het kabinet opteert wel om de ‘vliegtaks’ op Europees niveau af te stemmen in relatie met de klimaatafspraken van Parijs en om een gelijkwaardig ‘speelveld’ te krijgen voor vliegmaatschappijen, maar of dat lukt? In juni is ons land gastheer voor een conferentie om een gezamenlijke Europese visie te ontwikkelen voor een ‘vliegtaks’ en een invoering van heffing op kerosine.

Nederland achterop
Nederland loopt feitelijk achteraan en daarom waarschijnlijk ook nu al een wetsontwerp om een ‘vliegtaks’ op nationaal niveau in te voeren. De ‘vliegtaks’ moet tevens de Europese treintarieven meer concurrerend maken. Of dat leidt tot een lager Nederlands reizigersaanbod en ‘verlichting’ voor de groeiambities van Schiphol als wereldwijde Hub, kan ernstig worden betwijfeld.
De ‘vliegtaks’ gaat namelijk alleen de vertrekkende passagier vanaf binnenlandse luchthavens geld kosten. Het voorstel is een bedrag van 7 euro maar geldt niet de internationale passagiers die Nederlandse luchthavens even aandoen als tussenstop of overstap. Het bedrag is zo laag, dat niemand zal afzien van vliegen ten faveure van de trein binnen Europa. Het resultaat; geen lager aantal vluchten, geen lagere Co2-uitstoot en dus nauwelijks milieuwinst.

Kas spekken
De aankondiging voor invoering van een ‘vliegtaks’ per 2021 is dus een vorm van ‘zakkenvullen’ waarvoor niet alleen de passagier opdraait, maar volgens het gelanceerde voorstel ook per ton vracht afgerekend moet worden naar gelang het vliegtuig een hogere dan wel lagere geluidsbelasting vormt voor omgevingen van vliegvelden. Stillere vliegtuigen in de toekomst lijkt dus het enige voordeel dat behaald kan worden.

 
03-05-2019  

UWV lekt 117.000 cv's van werkzoekenden

Waarschuwing: Data mogelijk in handen criminelen
 

DEN HAAG – Minister Wouter Koolmees bevestigde vanavond dat zo’n 117.000 cv’s van werkzoekenden illegaal zijn gedownload via de website Werk.nl van het UWV. Vanmiddag waarschuwde het UWV via Werk.nl dat de gedetailleerde informatie mogelijk in handen van criminelen is gekomen. ‘De illegale download werd 30 april ontdekt waarbij het ‘spoor’ leidde naar één werkgever. Diens account is inmiddels geblokkeerd ondanks dat de bewuste ondernemer  verklaarde van niets te weten. Mogelijk is zijn account misbruikt’, zo minister Koolmees.

UWV-ingeschrevenen opgelet!
Bent u ingeschreven bij het UWV als werkzoekende, dan is het mogelijk dat uw data zijn gelekt. Hierbij zijn alle persoonsgegevens zoals opleiding, arbeidsverleden, adres, email, banknummer, pasfoto enz. en zelfs uw burgerservicenummer. Al die gegevens zijn zeer waardevol voor criminelen. Zo kan men bijvoorbeeld identiteitsfraude plegen en mogelijk uit uw naam bestellingen doen via webshops of andere aankopen. Ook kunt u het doelwit worden van zeer persoonlijk gerichte phishingmails waarmee getracht wordt uw bankrekening te plunderen. Woordvoerder Böhre van de Stichting Privacy First waarschuwt voor deze vormen van misbruik. Hij noemt het ‘schandalig’ dat er zoveel cv’s illegaal zijn gedownload. ‘Het gaat immers om zeer persoonlijke informatie’, zegt Böhre. ‘Dit is een massaal lek dat doet vermoeden dat het UWV zijn beveiliging niet op orde heeft. Als dat inderdaad het geval is, zou de Autoriteit Persoonsgegevens het UWV een boete kunnen geven.’

Het UWV betreurt de gang van zaken en stelt alles in het werk te stellen om te voorkomen dat ingeschreven werkzoekers de dupe worden. Minister Koolmees betreurt het ‘lek’ eveneens. Er is aangifte gedaan bij de politie tegen het ‘cybermisdrijf’en tevens is het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en de Autoriteit Persoonsgegevens ingeschakeld.

Mocht u schade ondervinden of via phishingmails benaderd worden, schakel dan de politie in en doe melding bij het UWV. Ook vindt u informatie via de site fraudehelpdesk.nl om phishingmails te herkennen en hoe te handelen, maar open ze nooit !!!

<< UWV werkt aan perspectief.
Maar in dit geval niet aan een gunstig toekomstperspectief!

 
18-04-2019  

Aantal verkeersdoden in 2018 fors hoger

Na jaren van daling nu stijging van ruim 10 procent
 

DEN HAAG – Ondanks de groei van het wagenpark, daalde sinds de piek van de beginjaren ’70 het aantal verkeersdoden per jaar behoorlijk. In 2013 en 2014 kwam het aantal verkeersdoden op het tot nu laagste punt van 570 slachtoffers. Niet voldoende volgens het Rijksbeleid dat streeft naar nul doden in het verkeer in 2030. In de jaren 2015 tot en met 2017 schommelde het aantal doden licht, maar 2018 daarentegen geeft opeens een forse groei van 10,6 procent weer volgens de cijfers van het Centraal Bureau Statistiek (CBS). Vooral Noord Brabant spant daarbij de kroon met 52 doden meer dan in 2017 toen de teller op 98 stond. De provincie is daarmee bijna geheel verantwoordelijk voor de stijging in 2018. Een directe verklaring is er niet.
Aantal doden per miljard gereden km
Per miljard gereden kilometers gaat de provincie Drenthe echter in 2018 procentueel aan kop met 2,9 doden en blijkt de provincie Zuid Holland met 0,8 doden het veiligst in het verkeer.  Ook de provincie Zeeland zit met 2,7 doden ver boven het landelijk gemiddelde van 1,7 terwijl Overijssel dat met 1,8 het dichts benaderd.
Het CBS ziet verder een toename van oudere slachtoffers in het verkeer en benoemt de elektrische fiets en de scootmobiel als oorzaken maar ook de gemiddeld oudere leeftijd met als peiljaar 70 jaar en ouder. Onder jongeren geldt de auto als meest betrokken voertuig.
Het CBS houdt daarbij de definitie aan dat de slachtoffers zijn gevallen op de openbare weg en daar minstens één voertuig bij betrokken was. Voor de getelde slachtoffers telt een termijn van 30 dagen na het ongeval.
Klik hier voor het volledige CBS-overzicht.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-02-2019  

Fiscaal overgangsrecht bij No-deal Brexit

 

DEN HAAG – In het geval er tussen het Verenigd Koningrijk en de Europese Unie voor 27 maart a.s. geen deal is gesloten over de uittreding van de Britten, geldt er in principe voor de rest van dit jaar een fiscaal overgangsrecht voor Nederlanders en Nederlandse bedrijven in Groot Brittannië.
Staatssecretaris van financiën Menno Snel maakt dat vandaag via een brief aan de Tweede kamer publiekelijk.
Staatssecretaris Snel van Financiën: “Voor Nederlandse burgers en bedrijven in het Verenigd Koninkrijk brengt een no deal Brexit al veel onzekerheid met zich mee. Hoewel met een no deal Brexit zeker veel gaat veranderen, wil ik mensen met deze overgangsperiode de gelegenheid geven zich hier op voor te bereiden.”
Met het voorgenomen tijdelijke fiscale overgangsrecht kunnen burgers en bedrijven zich langer op deze nieuwe situatie voorbereiden en wordt voor bedrijven voorkomen dat ze in hetzelfde boekjaar verschillende fiscale behandelingen krijgen. 
Lees de brief.

 
22-01-2019  

Eerste Kamer voor lastenverlichting Jeugdhulp

 

DEN HAAG – Gemeenten moeten vanaf vandaag standaardberichtenverkeer inzake facturatie en verantwoording tussen gemeenten en zorgaanbieders in de Wmo en Jeugdzorginstellingen invoeren. De Eerste Kamer ging vandaag akkoord met het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Me het wetsvoorstel kunnen aanbieders van zorg bij gemeenten een versimpeling van de administratieve lasten afdwingen. Via Sociaal Domein (www.i-sociaaldomein.nl) zijn informatieformats beschikbaar waaraan verantwoording en facturatie wel moet voldoen. Die zijn voor alle gemeenten gelijk waardoor zorgaanbieders uniform verantwoording afleggen en factureren.
Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.
De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op de website www.ordz.nl is hierover meer informatie te vinden.

 
21-12-2018  

Kabinetsakkoord over burgerschapsonderwijs

 

DEN HAAG – Het kabinet Rutte III heeft vandaag ingestemd met het wetsvoorstel van minister Slob (ChristenUnie) om in het basis- en voortgezet onderwijs het leervak Burgerschap in te voeren aan de hand van overheidsrichtlijnen. De richtlijnen moeten tevens de onderwijsinspectie handvatten geven om op de kwaliteit toe te zien.

In het wetsvoorstel staat dat scholen leerlingen kennis en respect bijbrengen over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Ook is de school een oefenplaats, waar leerlingen actief kunnen oefenen met de vaardigheden die ze later nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Juist op school komen leerlingen met verschillende achtergronden elkaar tegen. Tenslotte staat in het wetsvoorstel dat de school een plek is waar leerlingen het goede voorbeeld horen te krijgen.

Lees
Regeringsnieuws

 
18-10-2018  

Investeerder Marcel Boekhoorn koopt HEMA

 

AMSTERDAM – Miljardair Marcel Boekhoorn was al jaren op jacht om HEMA te kopen. Enkele jaren geleden sloeg eigenaar Lion Capital zijn bod nog af, maar vandaag zette de geboortige Nijmegenaar en voormalig registeraccountant wel zijn handtekening en komt HEMA weer in Nederlandse handen.
Boekhoorn die zijn eerste centjes verdiende door vriendjes krantenwijken te laten lopen voor een percentage, boerde goed door zijn handelsinstinkt waarmee hij bedrijven opkocht, financieel gezind maakte en weer doorverkocht. Zo kwam telecomprovider Telfort voor 80 miljoen euro in zijn handen en verkocht hij het weer voor 500 miljoen euro.
Kenmerkend ook zijn vasthoudendheid om bijvoorbeeld een Chinese Panda naar het inmiddels aangekochte Ouwehands Dierenpark in Rhenen onder te brengen. Jaren vergeefs, maar toen hij een deal sloot met het Chinese Huawei, deed hij de Chinese regeringswaarnemer plotsklaps een bod om 2 Panda’s voor een reeks van jaren te huren. Het brak het ijs en Boekhoorn bouwde een van de meest geoutilleerde Panda-verblijven ter wereld.  Een mega-campagne volgde om de aankomst van de Panda’s op Schiphol en de reis naar Rhenen onder het publiek kenbaar te maken. De miljardair staat ook bekend om zijn vrijgevigheid. Na het afsluiten van een lucratieve deal, gingen zijn voetbalmaatjes van Oranje Blauw 4 na de eerstvolgende wedstrijd met minimaal een euroton op hun bankrekening naar huis.

Nu heeft Boekhoorn dan het van oorsprong oer- Hollandse HEMA in bezit. “Ik volg en bewonder de Hema al jaren”, aldus Boekhoorn op de persconferentie. “Hema is een prachtig bedrijf, een icoon in het Nederlandse retaillandschap”.
Snel handelen kan Boekhoorn eveneens. Direct na aankoop haalde hij 100 miljoen euro aan schuld van de balans en deed hij een kapitaalsinjectie van 40 miljoen euro om HEMA ‘lucht’ te geven. Ook werd in de onderhandelingsfase al de eis van Lion Capitol aan 250 licentiehouders in Nederland ingetrokken om meer bij te dragen aan de online-webshop. Buiten de landsgrenzen stijgt de omzet van HEMA fors. Wat Boekhoorn dus onmiddellijk deed is de schuldenlast binnen de landsgrenzen afboeken om eerder in een winstpositie te komen.
“De schuldenlast is een direct gevolg van de destijds betaalde koopprijs door Lion Capital ”, aldus Boekhoorn. Hij sprak verder in deze van een loden last die snel omlaag moest. Wat Boekhoorn neertelde voor de overname bleef onder tafel, maar het lijkt wel haast zeker dat Lion Capital ook een veer heeft moeten laten in de destijds te hoog gefinancierde aankoop waarvan de lasten op HEMA werden afgewend.
Met minder lasten gloort voor HEMA (Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam (H.E.M.A.) anno 1926 - Kalverstraat) nu verdere expansie in o.a. België en Frankrijk maar ook in Azië en het Midden Oosten waar onlangs een vestiging in Abu Dhabi werd geopend.

Boekhoorn kan ook hard zijn. Derassupporter van NEC haakte na degradatie in 2014 af als sponsor vanwege verschil van inzicht met de leiding van de Nijmeegse voetbalclub, terwijl de supportersschare hem juist zag als de redder in nood.

Naschrift:
In Almelo zou Boekhoorn voor een 'boost' kunnen zorgen door de inpandig verborgen sfeerloze lunchroom/coffiecorner van de HEMA naar de buitengevel te brengen aan de Koornmarkt. Terrasje er bij kan velen verleiden en geeft ook een sfeerimpuls aan het plein i.p.v. geblindeerde etalages!!!

 
05-10-2018  

Harde Brexit goed voor VDL Nedcar

 

BORN – Het maakt nogal een verschil voor autoproducent VDL in het Limburgse Born of de Britse premier May een zachte Brexit voor elkaar krijgt of dat de Britten met één klap de Europese grenzen dicht zien gaan. De onrust is groot, nog nooit namen zoveel Britten die op het vaste land van Europa wonen en werken, afscheid van hun nationaliteit.

Voor VDL in Born kent de harde Brexit mogelijk een positief gevolg. Mocht dat namelijk zo gaan, wordt VDL de belangrijkste producent van de Mini en de X1 voor opdrachtgever BMW. VDL kan dan het huidige scenario van 1.000 arbeidsplaatsen krimp gaan herschrijven. Nu nog gaat de Brabantse ondernemer Van de Leegte er vanuit dat het huidige productieaantal van 220.000 Mini's/X1 in 2019 met 60.000 moet worden verlaagd. In het ergste geval worden contracten van 500 tijdelijke ingehuurde krachten om aan de piekvraag te kunnen voldoen, niet verlengd en wordt eveneens afscheid genomen van 200 uitzendkrachten. Via natuurlijk verloop moeten dan komend jaar nog 300 mensen afvloeien. Het slechte scenario voor VDL Born telt dan een  krimp van 7.000 naar 6.000 werknemers. 
In Limburg wordt nu al gezwaaid naar premier May en haar landgenoten.

 
05-10-2018  

Top Unilever zwicht voor Britse aandeelhouders

Geen verhuizing hoofdkantoor naar Nederland
 

LONDEN/DEN HAAG – De voorgenomen verhuizing van het hoofdkantoor van het Brits/Nederlandse Unilever naar Rotterdam gaat niet door. De top van het bedrijf is gezwicht voor het verzet van Britse aandeelhouders die het bedrijf op de Britse beurs willen houden. Eerder al lieten aandeelhouders weten dat de opheffing van de dividendbelasting in Nederland voor hen niet doorslaggevend is. Wel is dat de beschermende wetgeving in Nederland om bedrijven te kunnen verkopen. In Nederland kan een pauze worden ingelast van 250 dagen. De aandeelhouders kunnen goed leven met twee hoofdkantoren in Nederland en Engeland. Het opheffen van de dividendbelasting kost Nederland 1,9 miljard euro.
Nu de bestuurs-top van Unilever haar knopen heeft geteld, wordt ook het verzet van de opheffing van de dividendbelasting weer scherper op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Alle oppositiepartijen zijn tegen het cadeautje van bijna 2 miljard euro aan buitenlandse aandeelhouders. Het opheffen van de dividendbelasting is al jaren een lobbypunt van multinationals als Unilever en Shell. Toch heeft het hen nooit ontbroken aan buitenlandse investeerders. Vooralsnog lijkt het kabinet Rutte III nog niet op haar schreden terug te keren.

 
04-10-2018  

MIVD pakt Russische hackers

Vier Russen direct uitgezet, maar de VS wil ze

Het viertal Russische spionnen van de GROe werd daags voor de actie in Den Haag op Schiphol afgehaald door een Russische diplomaat.
bron: MIVD
 

DEN HAAG – De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD heeft op vrijdag 13 april van dit jaar vier Russische geheime agenten van de Russische militaire inlichtingendienst GROe op heterdaad betrapt bij pogingen de computers van de internationale organisatie OPCW, dat onderzoek doet naar illegale inzet van gifgas, in Den Haag te hacken. Bij de actie werden alle bewijsmaterialen en goederen van de Russen in beslag genomen waarna ze direct op het vliegtuig werden gezet naar Moskou.
De verijdelingsactie werd vanmiddag openbaar gemaakt in een persconferentie door minister van Defensie Ank Bijleveld, de Britse ambassadeur in Nederland Peter Wilson en de bevelvoerder van de MIVD. Tijdens de persconferentie werden ongebruikelijk openlijk alle bewijzen getoond, zoals de hackapparatuur, laptop, fototoestel en meerdere mobiele telefoons.
De actie vond plaats op de parkeerplaats van het Marriot Hotel in de hoofdstad op amper enkele tientallen meters van het kantoor van de OPCW. Op de laptop werden eveneens gegevens gevonden van eerdere hackoperaties in Engeland en de Verenigde Staten en waren al voorbereidingen zichtbaar voor een actie in Zwitserland. Ook twee treinkaartjes van Utrecht CS naar Lausanne waren al in bezit.
In Engeland was de GROe betrokken bij de aanslag op dubbelspion Gripal en in de VS bij hacks op de Democratische Partij en werd de internationale dopingautoriteit WADA gehackt. Reden waarom de VS aansluitend op de persconferentie in Den Haag, bekend maakte welke zeven Russische spionnen werden gezocht. Het in Den Haag betrapte viertal Aleksei Sergejvitsj Morenets, Jevgeni Michajlovitsj Serebrjiakov, Oleg Miajlovitsj Sotnikov en Alexej Valeryvitsj Minin, behoorde daar ook toe.
De Russen waren enkele dagen voor de actie in Den Haag rechtstreeks uit Moskou gekomen en op Schiphol welkom geheten door een ambassademedewerker van Rusland. Zij reisden op diplomatieke paspoorten.
Rusland ontkent de spionnage en spreekt van 'fake news' om Rusland in een kwaad daglicht te zetten.

 
22-09-2018  

Afdeling 'Pluk Ze' fotografeert miljoenen kentekens


In Phuket (Thailand) worden intelligentie camera's gebruikt die ook gezichten herkennen. Rijden zonder helm betekent bijvoorbeeld eveneens een 'bon' op de mat. Ook worden massaal verkeersovertredingen op basis van kentekens vastgelegd. De politie in Phuket heeft er zoveel werk mee, dat andere belangrijke zaken blijven liggen.
Foto: Phuket Provincial Police
 

DEN HAAG – Ruim 10 miljoen euro denkt het kabinet Rutte III in 2019 binnen te harken door alle foto’s van alle Rijksverkeerscamera’s van Nederland plus de rijdende camera-auto’s te laten controleren door Rijksbelastingen. Dit om te controleren of de Motor- en Rijtuigenbelasting wel is betaald. Het voornemen staat in het Wetsvoorstel Overige Fiscale Maatregelen dat Rutte III op Prinsjesdag presenteerde.
De aankondiging is de ‘schaamte voorbij’ inzake privacy want de overheid kan zo de routes die een automobilist rijdt allemaal vastleggen. Criticasters vrezen verder dat ook Justitie/politie daarvan in de toekomst gebruik van zal kunnen maken. Bijvoorbeeld bij ernstige delicten om mogelijk daders op te sporen maar ook potentiële getuigen van het delict voor het afleggen van een verklaring.
Het onderwerp zal vast nog wel ter discussie staan in de Tweede en Eerste Kamer wanneer minister Hoekstra zijn meerjarenbegroting ter goedkeuring zal voorleggen. Het gebruik van al die camera’s werd onder Rutte II ook al gestart, maar toen stak de Hoge Raad daar nog een stokje voor omdat het toen nog ontbrak aan wetgeving.
Eerder verbood de Europese Unie het fotograferen van kentekens van 'grensgangers' aan de Nederlandse grenzen met Duitsland en België omdat dit in strijd is met het Verdrag van Schengen.

 
20-09-2018  

Vier kinderen dood op spoor in Oss


Een elektrisch aangedreven bolderkar van dit type reed volgens ooggetuigen door de slagboom op het fietspad. De bestuurster riep volgens een andere getuige vergeefs om hulp.
Veel kinderdagverblijven in Nederland hebben dit soort bolderkarren. Een groot aantal is nu gestald tot nader orde en in afwachting van het onderzoek.
De uitvinder/fabrikant is naar Oss gegaan om mogelijk te kunnen helpen bij het onderzoek.
 

OSS – Bij een bewaakte spoorwegovergang in Oss zijn vier kinderen om het leven gekomen nadat de bakfiets waarin zij zaten werd gegrepen door een passerende trein. Ook raakten twee personen zwaar gewond. Hoe het ongeluk gebeurde is nog onbekend.   

UPDATE
De slachtoffertjes zaten in een elektrische bakfiets van het kinderdagverblijf cq buitenschoolse opvang Okido in Oss. Hoe de bakfiets op de bewaakte spoorovergang terecht kwam is nog in onderzoek. De twee kritisch zwaar gewonden zijn een kleuter en een volwassene. Bij de slachtoffers zijn volgens omwonenden 3 kinderen uit één gezin betrokken. De woordvoerder van ProRail spreekt van een 'inktzwarte' dag. Het treinverkeer op de lijn Nijmegen-Den Bosch ligt vandaag voor langere tijd stil.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
04-06-2018  

Gigantisch data-lek MyHeritage

 

MyHeritage, de website die wereldwijd familierelaties opspoort, maakte maandag bekend dat het is getroffen door een enorm data-lek. Het lek werd bij toeval aangetroffen door een externe beveiligingsonderzoeker die ergens op een privéserver de bestanden zoals email en wachtwoorden vond van ruim 92 miljoen cliënten van MyHeritage. De data zijn al in oktober vorig jaar ontvreemd maar eerst nu werd dat ontdekt en openbaar gemaakt door MyHeritage.
Het Israëlische bedrijf heeft ruim 96 miljoen cliënten zodat nagenoeg het gehele cliëntenbestand is buitgemaakt.
De klanten laten familiestambomen samenstellen door MyHeritage dat daarvoor wereldwijd archieven uitpluist en ook Dna-onderzoek uitvoert. Zo’n 1,4 miljoen mensen hebben daarvoor Dna-monsters verzonden aan MyHeritage. Het bedrijf zegt dat deze gegevens bij de hack niet zijn buitgemaakt omdat deze op andere wijze apart worden opgeslagen.
Ook meldt MyHeritage dat men geen aanwijzingen heeft dat de gegevens uit de hack zijn misbruikt. Wel wordt alle klanten wereldwijd dringend geadviseerd om  de wachtwoorden te veranderen.

 
24-04-2018  

44 procent webwinkels in gebreke bij retour

Consumentenbond schakelt toezichthouder in
 

DEN HAAG – Volgens onderzoek van de Consumentenbond maken de  webwinkels in Nederland maar ‘een potje van’ bij de terugbetaling van geretourneerde goederen. Liefst 44 procent van de webshops blijft in gebreke door niet binnen de wettelijke termijn van twee weken het aankoopbedrag en de verzendkosten terug te betalen. In sommige gevallen moesten onderzoekers meer dan honderd dagen op hun geld wachten. In 22 procent van de onderzochte gevallen werden de bezorgkosten niet geretourneerd.
De Consumentenbond bestelde bij 200 webwinkels zo’n 600 artikelen en zond deze binnen de wettelijke retourtermijn terug.
Navraag leerde tevens dat allerlei uitvluchten worden bedacht zoals; "Soms is er een artikel dat zo scherp is geprijsd dat het niet teruggestuurd mag worden."
Volgens het onderzoek van de Consumentenbond zijn het niet alleen de kleintjes maar blijven ook grote webwinkels in gebreke. Al met al reden voor de Consumentenbond om de onderzoeksresultaten voor te leggen aan de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Eerder heeft dat al geleid tot forse boetes. Zo kreeg een webwinkel een boete van 500.000 euro. Het bedrijf betaalde geretourneerde producten niet terug en informeerde de klant daarover niet. De Consumentenbond maakte het onderzoeksresultaat bekend in het radioprogramma 'Spraakmakers' op NPO1.

 
04-04-2018  

PG buigt zich over aangiften tegen Pechtold

 

DEN HAAG – De procureur-generaal van de Hoge Raad buigt zich over de aangiften die zijn ingediend tegen Tweede Kamerlid Alexander Pechtold. Zo’n 200 standaard-aangiften ontving het Openbaar Ministerie ten aanzien van de verzwegen gift van een appartement begin 2017 aan Pechtold door een vriend, zijnde een Canadese oud- diplomaat.
Ambtsdragers zijn verplicht giften te laten noteren in een openbaar giftendossier om omkoping tegen te gaan. Pechtold liet na de ophef die ontstond, publiekelijk weten dat het hier om een privégift ging die niets met zijn ambt noch het vroegere ambt van de voormalige diplomaat te maken heeft, maar louter met vriendschap met de heer Serge Marcoux en melding daarom was nagelaten.
De 200 aangevers zien dat anders en vermoeden omkoping en wel een ambtsdelict en mogelijk ook belastingontduiking vanwege een 'papieren constructie van vruchtgebruik'. De PG onderzoekt nu de aangiften en vermeende affaire en rapporteert zijn bevindingen aan de minister van justitie.

Klik hier voor meer
info.

 
24-03-2018  

Tweehonderd miljoen extra in pot Sociaal Domein

 

DEN HAAG – De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en jet kabinet Rutter III hebben een akkoord bereikt om meer geld uit te trekken voor besteding in het sociale domein zoals o.a. de Wmo en Jeugdzorg. Gemeenten die geconfronteerd worden met opeenstapelende tekorten in het sociale domein, kunnen een beroep doen op de pot van 100 miljoen euro die het kabinet extra uittrekt.
Het ‘potje’ is deels een sigaar uit eigen doos, want gemeenten die er een beroep op doen, moeten hetzelfde bedrag vrijmaken uit de uitkering van het gemeentefonds. De VNG ziet het compromis als een uitdaging voor de in gang gezette collegeonderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezing van woensdag 21 maart. Het kabinet denkt dat regionale samenwerking in deze een impuls kan betekenen om de besteding in het sociale domein gezond te maken.

 
01-03-2018  

IMF: Vakbonden moeten meer loon eisen

 

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) moeten de vakbonden in Nederland hogere looneisen stellen. De wereldwijde economische toezichthouder hamerde er al eerder op dat loonstijging voor Nederland gewenst is vanwege de groei van de economie  maar zet nu een tandje bij door de vakbonden er op aan te spreken niet teveel te koersen op betere werkomstandigheden en vaste banen maar werknemers ook in loon meer te laten profiteren van de economische groei.

Europese Unie blokt loonuitbuiting
Het IMF krijgt steun vanuit de Europese Unie. Zo werd overeengekomen dat goedkope arbeid van werknemers uit landen als Polen  en Bulgarije in de goed economisch renderende Europese landen binnen de Unie aan banden wordt gelegd.  Salarissen van loodgieters, bouwvakkers e.d. uit de Oost Europese landen moeten namelijk nagenoeg gelijk worden gesteld met het land waar men als ‘gastarbeider’ actief is. De Europese Unie wil met de maatregel het verdringen van arbeid tegengaan. In de West Europese landen zitten vakmensen vaak in de WW terwijl het werk wordt gedaan door goedkope krachten uit het Oostblok.
Eurocommissaris van Sociale Zaken Thyssen kondigde ook aan dat maatregelen in de maak zijn voor de transportwereld om de ongelijke concurrentie op basis van loonkosten tegen te gaan.

 
27-02-2018  

Nederlandse woningmarkt steeds krapper

 

De Nederlandse woningmarkt wordt steeds krapper. Voor het eerst sinds het dieptepunt in de crisis daalde in het 4de kwartaal 2017 het aantal woningverkopen (-6%). Vooral in het goedkopere segment droogt het woningaanbod op. In totaal stonden er in het laatste kwartaal van 2017 36% minder woningen te koop dan een jaar eerder. “Dat vormt, samen met de verder aangescherpte financieringsregels, een extra belemmering voor met name starters op de woningmarkt”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma bij de presentatie van de woningmarktcijfers over het afgelopen kwartaal*.
* De nieuwste kwartaalcijfers die de NVM uitgeeft, zijn voorlopig.

Ook de prijzen blijven stijgen, het afgelopen jaar met maar liefst 9,1%. Een gemiddelde woning kost op dit moment 269.000 euro. Evengoed gaan ze als warme broodjes over de toonbank, bij ruim een kwart van de woningen zelfs boven de vraagprijs.
En ze wisselen steeds sneller van eigenaar; het afgelopen kwartaal werd een gemiddelde woning binnen 52 dagen verkocht. Het krappe aanbod bij een toenemende vraag, de gestegen prijzen en het moeten overbieden in veel grote steden, hebben volgens Jaarsma consumenten ko(o)pschuw gemaakt. “Ze hebben niet langer zin om in de rij te staan voor een woning en vlak voor de drempel te horen dat die al verkocht is aan een ander.”

Starters staan voor een dichte deur
Consumenten hadden het afgelopen kwartaal gemiddeld nog maar te kiezen uit 4 woningen. En in oververhitte steden als Utrecht, Amsterdam en Almere was de keuze beperkt tot ongeveer 2 woningen. “Meer nieuwbouw blijft de komende jaren het adagium om de woningmarkt niet verder te laten vastlopen”, zegt Jaarsma. “Ja, er wordt gelukkig meer gebouwd, maar door eerdere jaren met een lage productie krijgen we de achterstand de komende jaren niet weggewerkt.”
•    Regionale marktcijfers


Transacties 4e kwartaal 2017 regio Almelo/Tubbergen

Fotoreportage (1 foto's)...

 
26-02-2018  

Ontvoerde baby gevonden in Bad Bentheim (D)

 

EERSEL/BAD BENTHEIM – Baby Hannah die vanmorgen werd ontvoerd in het Brabantse Eersel is terecht. Haar biologische ouders, verdacht van de ontvoering,  werden na een tip op een vakantiepark bij het Duitse Bad Bentheim ontdekt. De baby maakt het goed.
De biologische ouders werden eind vorig jaar uit de ouderlijke macht ontzet vanwege vastgestelde mishandelingen zoals ribbreuken, gebroken enkel en blauwe plekken. Dit werd door hen altijd ontkent. Baby Hannah werd na de uitspraak bij pleegouders ondergebracht door Jeugdzorg. De biologische ouders behielden contact onder toezicht en pleegden vanmorgen in een wanhoopsdaad de ontvoering door de maxi cosi met daarin de baby uit handen te trekken van de verzorgster die net een supermarkt verliet.
Momenteel verleent Duitsland zorg en zitten de biologische ouders in hechtenis. Nederland heeft verzocht om de aanhouding die door de Duitse politie werd uitgevoerd. Nederland zal verzoeken om uitlevering. Voor de ontvoering werd een Europees Amber Alert uitgezet.

 
22-02-2018  

D66 lijdend voorwerp in afschaffing referendum


Een kleine samenvatting van internetfora
 

DEN HAAG – De afschaffing van het raadgevend referendum door het kabinet Rutte III maakte de ‘tongen los’ op sociale media.
In de aanloop naar het debat zette Thierry Baudet alle D66 fractieleden in de Tweede Kamer te kijk. Baudet zelf, won zijn populariteit onder de rechtse kiezers juist door het raadgevend Oekraïne referendum. Het referendum als instrument voor meer democratische invloed van het volk, was ooit het paradepaardje van D66. Dat Baudet nu strijdt voor behoud van referenda middels onorthodoxe methoden is wellicht nog te begrijpen. Het past echter niet bij het royeren van leden die binnen zijn partij Forum voor Democratie juist meer democratisch gehalte wilden invoeren.
Ook Wilders roerde zich tegen de afschaffing van het raadgevend referendum. Ook dat is niet ongewoon, want Wilders is altijd bereid om reuring te veroorzaken, al was het maar om in de picture te blijven. Als vroegere liberaal was hij het met de partijlijn van de VVD altijd eens om geen referendum te willen. Democratie past ook niet bij Wilders. Zijn club is louter een beweging met hem als absulute machthebber. Even buiten de gevestigde orde en zogenaamde partijgenoten worden rucksichtsloos buitenspel gezet.

De coalitie onder Rutte III maakt vandaag gebruik van haar macht om het raadgevend referendum om zeep te helpen. Met pijn in het hart voor D66 dat op instignatie van oprichter Hans van Mierlo altijd streed voor meer democratie zoals een gekozen burgemeester en referenda.
Anno 2018 is D66 meer een machtspartij gelet op de invoering van orgaandonatie door alle Nederlanders mits men niet zelf het initiatief neemt om vast te leggen dat men dat niet wil. Veel kiezers vinden deze vorm van donatiewet principieel onjuist en vinden dat men vrijwillig moet kunnen kiezen voor donateurschap van organen.
Ook de wens om zelfbeschikking bij voltooid leven zal D66 in de lade moeten laten liggen. De partij zal onder leiding van Pechtold haar idealen in feite moeten laten rusten zolang Rutte III in het zadel blijft.

Het Oekraïne referendum was op zich niet de gelukkigste start. De lage opkomst van 31 procent was maar nipt de minimum norm en dan is een meerderheid maar amper 15 procent van de stemgerechtigde kiezer.
Maar om het referendum dan gelijk weer om zeep te helpen is ook een brug te ver. Oplossingen hadden ook gezocht kunnen worden in het verhogen van het aantal steunverklaringen en het verhogen van de opkomstnorm.
Nu behoort Nederland weer tot de drie landen binnen Europa dat geen vorm van tussentijdse volksraadpleging heeft.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
02-02-2018  

Peperdure fusie OvhO en Gelders Orkest op til

 

ENSCHEDE/ARNHEM – De voortdurende nationale bezuinigingen in de cultuursector gaat langzamerhand ook haar tol eisen voor het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest. Zowel Gelderland als Overijssel en de ‘thuishavens’ Arnhem en Enschede probeerden al jaren om een fusie te voorkomen. Het Orkest van het Oosten ging zelfs een vergaande samenwerking aan met de Nationale Reisopera in Enschede. Daarnaast werd door het OvhO  een naamswijziging doorgevoerd in Nederlands Symfonieorkest (NedSym) en internationaal de ‘markt’ bewerkt met Netherlands Symphony Orchestra.

Het Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho) of internationaal Netherlands Philharmonic Orchestra uit Amsterdam maakte bezwaar en spande uiteindelijk een jaren durende bodemprocedure aan. De rechter floot de Tukkers terug met een dwangsom van 1000 euro per dag tot een maximum van 1 miljoen euro plus de te betalen gerechtelijke  kosten.  Daar kwam nog eens de kosten van juridische bijstand overheen. Een faillissement leek zich aan te duiden maar de provincie Overijssel en Enschede pompten opnieuw geld in het orkest dat uiteindelijk nationaal weer de naam Orkest van het Oosten hanteerde.

Nu weer enkele jaren later blijkt kostendekkend blijven exploiteren moeilijk voor het OvhO en het Gelders. Noodgedwongen werd dus weer gesproken met elkaar over mogelijk een fusie. Per 1 september 2019 moet dat nu rond zijn. De samenvoeging blijkt in de praktijk echter duur. Zowel Enschede als Arnhem moeten volgens de plannen een functie behouden voor het orkest.   Enschede als repetitieplek voor opera’s en educatieve concerten en Arnhem als brandpunt van het symfonisch repertoire. Om het gefuseerde gezelschap te laten functioneren in beide provincies en nieuwe ambities te realiseren, is een extra investering nodig van 1,2 miljoen euro. Daar komt nog eens extra 250.000 euro extra per jaar bij om het orkest te kunnen laten reizen. Het prijskaartje ligt nu bij de provinciale besturen van Gelderland en Overijssel.

 
22-01-2018  

Kijkshop vraagt faillissement aan

 

ZALTBOMMEL – Het gaat al enige jaren niet goed met de winkelketen Kijkshop. Vorig jaar werden nog 28 filialen gesloten en koortsachtig werd gewerkt aan een omvorming tot online-verkoopkanaal. Dat blijkt niet op tijd de redding te brengen. Nu telt de Kijkshop nog 70 winkels in Nederland waaronder die in Enschede en Zwolle, maar morgen schijnt het doek te vallen voor de dochter van een Zweedse beleggingsmaatschappij. Althans de NOS heeft bevestigd gekregen dat dinsdag het faillissement wordt aangevraagd. Dit betekent dat 400 banen op de tocht staan.

Op haar hoogtepunt telde de Kijkshop in Nederland zo'n 125 winkels. Ook in België en Luxenburg was de winkelformule actief. Het begon allemaal in Den Bosch in 1973 toen supermarktketen De Gruyter haar spaarzegelsysteem omvormde tot winkel met vitrines waarin de gespaarde producten konden worden bekeken. In 1977 komt de Kijkshop in handen van Vendex en begint de grote groei. In 2002 komt de ommekeer met de sluiting van de filialen in Luxemburg en België. In 2007 komt het concern in Zweedse handen.

 
14-12-2017  

Aandeelhouder wil Hudson´s Bay uit Europa


Lord & Tailor, New York
 

BRAMPTON (Canada) - Activistisch aandeelhouder Jonathan Litt heeft in een brief aan medeaandeelhouders van de Canadese retailer Hudson’s Bay Company aangedrongen op een vertrek uit Europa. De miljardair is al langer actief om Hudson’s Bay om te vormen tot een belegger in onroerend goed.  Het terugtrekken uit Europa zal de aandeelhouders, volgens Litt, meteen een bedrag van 5,20 Canadese dollar (€3,89) per aandeel opleveren.
Hudson’s Bay is in Europa actief met retailers als Inno in België en Kaufhof en Sportarena in Duitsland. In Nederland is het onder eigen naam actief om in 16 voormalige V&D vestigingen warenhuizen te ontwikkelen. Het concern maakt 160 miljoen euro verlies met name door de investeringen van 300 miljoen euro in Nederland.
CEO Richard Baker wil Hudson Bay Company het liefst van de beurs halen, maar gaf al eerder toe aan de druk van Lith door de verkoop van het New Yorkse pand van het vlaggenschip van Lord and Taylor, een luxe winkelketen van Hudson’s Bay. Ook staat door zijn invloed nu het pand in Vancouver voor 900 miljoen euro in de verkoop.
Aandeelhouder Lith ziet vooral nadeel in de retailactiviteiten van Hudson’s Bay en wijst in deze op de veel hogere beurskoers van Unibail-Rodamco, de grootste Europese belegger in winkelcentra. Hudson’s Bay wil het liefst actief blijven als retailer in Europa maar onderzoekt wel een bod van 3 miljard euro op Kaufhof. Het onderzoek is nodig om dat bod op waarde te schatten. Miljardair Litt wil niets liever dan snel cashen en ziet investeringen in retail met aanloopverliezen daarom niet zitten. Steun zoekt hij derhalve bij mede-aandeelhouders.

 
01-12-2017  

Onderzoeksraad wil verbod vuurpijlen en knallers

 

DEN HAAG – De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) brengt vandaag een rapport uit, waarin het pleit om vuurpijlen en ‘knallers’ te verbieden. Dit vuurwerk zou te gevaarlijk zijn in de jaarlijkse traditie van het afsteken van vuurwerk op Oudejaarsdag.
Eerder al openbaarde RTL Nieuws dat de OVV constateerde dat er jaarlijks 10.000 incidenten zijn rond ‘Oud en Nieuw’ waarvan 40 procent gerelateerd is aan vuurwerk.

De inkt van het rapport is nog niet droog of de Nederlandse oogartsen laken de conclusie dat siervuurwerk minder gevaarlijk zou zijn en dus nog wel zou kunnen. De vereniging van oogartsen wil een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat is ook de insteek van de korpsleiding van het Nationale politiekorps.

Politiek ligt een algeheel verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk gevoelig, gelet op de traditie. GroenLinks is daar al over heen gestapt en steunt een algeheel verbod.

Archief
Terug naar vorige pagina