Politiek nieuws


Plaatsing  
 
28-05-2011  

Nieuwe criteria leerlingenvervoer


Het leerlingenvervoer wordt 'minder'.
 

ALMELO – De gemeente Almelo wil op het leerlingenvervoer gaan korten en heeft als taakstelling de budgetoverschrijding van ruim 180.000 euro in te perken. De door wethouder Johan Andela (VVD) gelanceerde voorstellen kregen echter dermate veel kritiek dat de raad onlangs besloot het voorstel terug te verwijzen om eerst nadere criteria te omschrijven wanneer wel en wanneer geen recht op leerlingenvervoer bestaat.
Door de terugverwijzing kwam er tijdsdruk op te staan omdat de nieuwe regeling bij aanvang van het nieuwe schooljaar moet ingaan. Onderzoeksbureau SCIO heeft daarom met stoom en kokend water binnen een week een nieuw advies uitgebracht zodat maandag 1 mei de gemeenteraad alsnog een besluit kan nemen tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering.
De wijzigingen en het nieuwe voorstel vindt u in de bijlagen. Hoofdlijn is dat op individuele basis wordt bepaald of u voor uw kind leerlingenvervoer kunt krijgen. Toch blijft de taakstelling om geld te besparen recht overeind. Daarvoor wordt wel de km-grens opgetrokken van 2 naar 4 km en bepaald de individuele toetsing of binnen die afstand leerlingenvervoer kan worden genoten. De indicatie is, dat met het aanpassen van de km-grens bruto 210.000 kan worden bespaart.


SCIO Consult - Leerlingenvervoer Almelo
Raadsvoorstel leerlingenvervoer 2011
Verordening leerlingenvervoer 2011 (pdf)

Archief
Terug naar vorige pagina