Actueel uit Stad & Ambt


Plaatsing  
 
12-02-2023  

Corona nekt bijna het Theaterhotel

Cultuursubsidie al jaren een koopje voor gemeente
 

ALMELO – In alle verkiezingsperiodes sinds jaren steggelen politici over de jaarlijkse cultuurbijdrage aan het Theaterhotel. ‘Dat heeft zo’n rijk concern niet nodig’ of platweg ‘Van der Valk hef geld zat’. Kreten op basis van uitspraken van Almelose burgers voor stemmengewin zonder feitenkennis.

In 1971 realiseerde de gemeente Almelo schouwburg De Hagen, een metamorfose van de bestaande oude sociëteit aan de Grotestraat met extra een heuse theaterzaal en toen volgens kenners geroemd om de akoestische kwaliteit.
Eind jaren ’80 liep het jaarlijkse tekort flink op naar zo’n 2,4 miljoen Hollandse guldens. Grote zorgen destijds voor wijlen wethouder Gerrit Stuivenberg (PvdA). Onderzoek van het Rotterdamse bureau Kolpron leerde dat privatisering van de schouwburg kansen bood het tekort op de exploitatie van De Hagen sterk en structureel te verminderen.  
Het vroegere Postiljon Motel wilde een te hoge jaarlijkse bijdrage. Door een faillissement van de Almelose patatfabriek Tijhof kwam Van der Valk in beeld. Stuivenberg wilde de werkgelegenheid behouden en voerde overleg met Ad van der Valk van de bekende horecaketen met de Toekan. En passant werd op advies van de voorzitter van de Almelose horeca ook het Kolpron-rapport op tafel gelegd. De interesse was gewekt en binnen 10 dagen lag een principeakkoord  op tafel. Van der Valk kocht de schouwburg voor één gulden onder voorwaarde dat ook 25 miljoen guldens in de bouw van een hotel zou worden geïnvesteerd en tevens de Herensociëteit zou worden gehuisvest en zo geschiedde. Groei van werkgelegenheid in de stad die zich omhoog moest vechten uit een textielverleden maar ook betekende het de start van stadsvernieuwingsprojecten als De Hagenborch, de Passage en het inmiddels weer gesloopte Versland aan de Markt.  
Om in guldens te blijven halveerde sinds de start van het Theaterhotel de gemeentelijke cultuurbijdrage structureel van 2,4 naar zo’n 1,2 miljoen. Door de jaren heen een besparing van inmiddels een slordige 36 miljoen guldens zonder index.

Corona blijkt anno nu een grote impact te hebben gehad in de bedrijfsvoering. Geen voorstellingen en omzet, nauwelijks hotelgasten en wel hoge kosten in de afgelopen jaren. Kun je dan als gemeente nog verwachten dat de exploitanten van het Theaterhotel jaarlijks een slordige 6 euroton blijven bijdragen aan het cultuurprogramma?  
De gemeente zal dus wat moeten als het als stad een cultuurprogramma wil blijven bieden aan burgers en buitenlui. Bijvoorbeeld het indexeren van de jaarlijkse cultuurbijdrage. Een lening voor het moderniseren van het theater. Op zich niet zo vreemd, want wijlen Gerrit Stuivenberg had destijds al een toezegging gedaan dat bij het investeren in puur het theater, de gemeente dat met open vizier zou bekijken. De gemeente deed dat al eens bij het vernieuwen van de ‘trek’ waarmee decors gehesen worden.
Dus gemeenteraad geen ‘bla, bla’ maar serieus kijken voor een mogelijke oplossing van dit probleem dat de exploitant niet te verwijten valt!

 
10-02-2023  

Oude pand Van Goinga uitgebrand

Politie trof ongedeerde persoon aan
 

ALMELO – Een fikse brand heeft vanmiddag het oude pand aan de Oude Veemarkt van de vroegere apotheek Van Goinga, in de as gelegd. De apotheek zelf zit al jaren onder de naam Service Apotheek De Kolk in het gelijknamige medisch centrum iets verderop in de Bornerbroeksestraat.

De politie trof na het alarm rond 15.00 uur een onbekende persoon aan in het pand. Deze bleek ongedeerd. Het leegstaande pand heeft geen woonvergunning , dus het is de vraag wat deze persoon daar deed. De politie ontfermde zich derhalve over de aangetroffene.

De felle brand ging met veel rook gepaard en was van verre al waar te nemen. Met veel inzet kreeg de brandweer het vuur vrij snel onder controle. Ook wordt nog onderzocht hoe de brand is ontstaan.

Het pand, dat als verloren beschouwd kan worden, ligt pal naast een braakliggend terrein dat door woningstichting Beter Wonen ontwikkeld wordt. Ook de nabije Kolkschool wordt getransformeerd in een modern appartementengebouw, waarbij de historische gevel wordt gespaard.

Fotoreportage (4 foto's)...

 
10-02-2023  

Noodfonds energiekosten gestart

 

DEN HAAG - Hogere lonen en hogere uitkeringenten ten spijt, is voor de lagere inkomens niet voldoende om rond te komen.Inflatie zoals forse prijsstijgingen voor levensonderhoud en energie levert de minima de nodige hoofdbrekens op.
Reden voor het Rijk om samen met de energieleveranciers een tijdelijk noodfonds in het leven te roepen. Het fonds ging eergisteren van start.Lagere kwetsbare inkomensgroepen tot 200 procent van hetsociaal minimum inkomen kunnen hier een beroep op doen.
De bijdrage uit het tijdelijke noodfonds 2023 voor een eenpersoons huishouden bedraagt maximaal 2.980 euro en voor meerpersoonshuishoudens 3.794 euro.
Een punt van kritiek is er ook ten aanzien van de aanvraag van het noodfonds. Dat kan namelijk alleen digitaal en daar hebben veel digibeten problemen mee. Bovendien zijn er nog principiële weigeraars van de DiGid-code. Die invoering is niet wettelijk verplicht en het Rijk zou dus ook moeten voldoen aan een schriftelijke aanvraag.
Denkt u in aanmerking te komen - u moet wel bijvoorbeeld eerst zorgtoeslag en/of andere toeslagen hebben verkregen -  test het gratis op: www.geldfit.nl/test/.
Aanmelden moet u zelf doen en kan op geldfit.nl/tijdelijk-noodfonds-energie/ hier kunt u ook meer informatie vinden over het noodfonds.


Gemeenteloket energie voor ondernemers
Ondernemers in Almelo die moeite hebben met het betalen van de energierekening, kunnen ondersteuning aanvragen via het gemeentelijk loket www.almelo.nl/steunfonds

<< Bij Almelo Sociaal kan men u ook helpen in het 'sociale woud' van vragen.

 
09-02-2023  

Trein naar Berlijn gaat in 2024 Almelo voorbij


Duitse intercity Berlijn-Amsterdam met Nederlandse loc is in 2024 passé. DB neemt dan de Spaanse Talgo in gebruik die op beide netspanningen kan rijden.
 

ALMELO - Met ingang van 2024 stopt de internationale treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn niet meer in Almelo.
Al langer is NS en Deutsche Bahn in overleg met elkaar het traject met een reisduur van 30 minuten in te korten, gelet op de vele 'randstadklachten' betreffende de tijdsduur.
Al eerder werd aangekondigd dat Deutsche Bahn met ingang van 2024 de nieuwe Talgo in gebruik gaat nemen, zodat een locwissel in Bentheim (D) overbodig wordt. Door de stop in Almelo ook te cancelen kan nog een beetje extra tijdwinst gemaakt worden.
Hengelo blijft de Twentse opstap in beide richtingen en Deventer blijft als tweede provinciale stop gehandhaafd. Deventer wordt door veel reizigers uit de regio Arnhem en Nijmegen gebruikt als opstap richting Berlijn.

Voor reizigers uit Twente naar Leeuwarden vice versa wordt de treinverbing ook beter. In de zomer wordt het antwoord verwacht op de ingediende adviesaanvraag om de verbinding Zwolle/Lelystad/Leeuwarden te optimaliseren met een tijdwinst van 25 minuten.
Vanuit Twente moet men dan eerst met Blauwnet reizen tussen Enschede en Zwolle.Dit besluit valt pas na de zomer.

 
26-01-2023  

Diefstal AED in TV-programma Plaats Delict

 

ALMELO - Het gebeurde al begin december, de diefstal van een AED aan de Rohofstraat.
Vanavond toont RTV OOst beelden van de diefstal in het tv-programma Plaats Delict.
Uiteraaard is de EHBO in Almelo heel boos over de diefstal van dit levensreddende apparaat bij hartstilstand, maar het komt veel vaker voor zegt een woordvoerder van de politie.
Kortom kijken en wie iets weet? Melden!

 
13-11-2022  

Intocht Sinterklaas in Almelo.

Fotograaf Jan Bril
 

Fotoreportage (43 foto's)...

 
04-11-2022  

Diefstal e-bike accu's piekt naar 218

 

ALMELO – Honderden Almeloërs deden de laatste 3 maanden aangifte van diefstal van hun accu voor de elektrische fiets. Totaal turfde ‘Hermandad’ er 218 en dat is reden om deze golf van diefstal die de stad teistert, publiekelijk te maken. Het ‘gappen’ van de accu van een e-bike schijnt dan ook simpel te gaan en bezorgt fietsenmakers in de stad aardig wat extra werk. Kortom er is een belangrijke tip; ‘Laat uw e-bike met accu niet onbeheerd achter en neem de accu mee, ook als u gaat shoppen!’.
 

 
02-11-2022  

Almelo verlengt aanvraag energietoeslag

Kan in sommige gevallen ook schriftelijk
 

ALMELO – De aanvraag door particulieren voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten kan bij de gemeente Almelo nog tot eind december van dit jaar worden ingediend. Het Rijk stelde daarvoor per geval eerder een bedrag van 800 euro beschikbaar en verhoogde dat later nog eens met 500 euro.

Digitaal
Via advertenties en de gemeentelijke website maakte de gemeente Almelo de Rijksregeling publiek waarbij de in Almelo geldende norm tot 120 procent van het minimum inkomen wordt gehanteerd. Gemeenten kunnen daar onderscheid in maken want er zijn ook gemeenten die de grens hebben opgetrokken tot 140 procent van het minimum inkomen. Almelo is dus minder scheutig en dat heeft alles te maken met het ‘krappe financiële jasje’ sinds jaren waarin de gemeente verkeerde.
Aanvragers worden via een Link verwezen naar een digitale aanvraag met behulp van de persoonlijke DigiD-code om de nodige gegevens in te vullen. Almelo vraagt daarbij opgave over het inkomen over de maand april van dit jaar, zijnde de referentieperiode. Is dat maandinkomen onder de grenswaarde, kan de aanvraag online verder worden ingevuld. Dat kan in bijzondere gevallen echter  ‘verkeerd’ uitpakken want bij een te hoog normbedrag wordt verdere aanvraag geblokkeerd. Dat kan bijvoorbeeld ZZP’ers overkomen of ieder die in de maand april bij uitzondering door neveninkomsten net teveel hebben verdiend. Het bijvoegen van digitale persoonlijke gegevens is dan verder niet mogelijk.
Almelo verwijst ook naar de organisatie Almelo Sociaal waar vrijwilligers burgers kunnen helpen bij het indienen van een aanvraag energietoeslag. Ook hier de werkwijze een digitale aanvraag en hulp bij het verkrijgen van een persoonlijke DigiD-code.

DiGiD niet wettelijk verplicht
Toenmalig staatssecretaris Ank Bijleveld kwam er ooit voor naar Almelo voor de landelijke invoering van de persoonlijke DigiD-code. Niet iedereen omarmde deze invoering zoals digibeten en principiële tegenstanders die geen vertrouwen hebben in de veiligheid van digitale systemen. Hackers zouden zomaar allerlei persoonlijke gegevens kunnen achterhalen en misbruiken. De staatssecretaris gaf echter aan dat DigiD niet wettelijk verplicht is voor burgers  en dat er dus ook de mogelijkheid van schriftelijke communicatie met overheden blijft.  Op dat laatste wordt door gemeenten in het algemeen niet gewezen en blijft dus de pressie om DigiD aan te vragen.

De gemeente Almelo erkent nu dat toeslagen in het algemeen en dus ook de energietoeslag ook schriftelijk kunnen worden aangevraagd. Daarvoor moet u dan wel eerst bellen met de gemeente Almelo zodat u een aanvraagformulier kan worden toegezonden. Dat kan in sommige gevallen een voordeel opleveren zoals voornoemde digitale aanvragers met een te hoge inkomensnorm in de maand april. Bij een schriftelijke aanvraag kan namelijk een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule de de regeling omvat. Dan kan er namelijk een financieel overzicht over meerdere maanden worden bijgevoegd waaruit zou kunnen blijken dat uw jaarinkomen onder de door de gemeente gestelde normen blijft.
Het kost de controleurs van de gemeente wat meer werk, maar in dat geval terecht!
Kijk dus op internet: Vergoeding energiekosten | Gemeente Almelo en vraag als het niet anders kan telefonisch schriftelijke aanvraagformulieren aan.

 
02-05-2022  

Snelrecht voor Almeloër na slaan voetballer

 

ALMELO – Het ging er zaterdag verhit aan toe tijdens de derby tussen Heracles en Fc Twente. Op het veld kon na een kwartier Heraclesspeler Anas Quahim al zijn biezen pakken na te hard spel tegen tegenspeler Dimitris Limnios. De in Duitsland geboren Quahim kreeg vandaag al de strafmaat t horen van twee wedstrijden schorsing en één wedstrijd voorwaardelijk.

Ondanks het ondertal bleef Heracles strijden om resultaat en de uitslag van 1-1 werd dan ook als een overwinning beschouwd.
Voor een 31-jarige Almeloër kan dat achteraf niet gezegd worden. Terwijl Heracles- en Twentespelers enig handgemeen aan de rand van het speelveld niet uit de weg gingen, zag de vermeende supporter van de Heraclieden zijn kans schoon door een tik uit te delen aan Twentespeler Vaclav Cerny die zelf een Heraclesspeler in zijn nek greep. Echt aangeslagen leek Cerny niet, hoewel hij nog wel even boos richting het sta-vak keek. Inmiddels twee dagen verder heeft Cerny toch aangifte gedaan. De vermeende dader die uithaalde naar Cerny, moet zich nu op 25 mei voor de rechter verantwoorden voor zijn ‘losse handje’.
Het was in het Heracles-sta-vak toch al onrustig, want de ‘harde kern’ had voor de wedstrijd al een aardig ‘indrinkfeestje’ achter de rug.  Twentekeeper Unnerstall kreeg in de tweede helft het ‘teveel aan bier’ rijkelijk over zich heen gestort.

>> Kijk hier via Instagram

 
26-04-2022  

Zeven keer een Koninklijk Lintje in Almelo


Foto: Hardy Kruger
Zeven keer kon burgemeester Arjen Gerritsen 'aan de bak' met het opspelden van het Koninklijke Lintje 'Lid in de Orde van Oranje Nassau'
 

ALMELO - Zeven Almeloërs kregen dinsdag 26 april een lintje omdat ze zich bijzonder hebben ingezet voor de samenleving. Zes van hen, Henk Huisman, Marcel Hubers, Wim Kutterik, Margo Oude Bennink, Annelies de Roo en René Teerlink werden door burgemeester Arjen Gerritsen in een volle raadszaal in het bijzijn van familieleden in voornoemde volgorde toegesproken vanwege hun geprezen maatschappelijke inzet en bijzonderheden, voordat Gerritsen ieder van hen namens Koning Willem Alexander het lintje opspeldde behorende  bij de benoeming tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’.
De zevende Almeloër Fernando Valetta, kreeg het heuglijke feit via een online-verbinding met Italië te horen, het ‘thuisland’ waar hij op een korte vakantie is. Valetta krijgt de oorkonde en het bijbehorende lintje later uitgereikt.

Bekijk hier de foto's van Coen Mulder
 

 
23-02-2022  

Schaatsen op de havenkom in Almelo

 

ALMELO – De winter loopt alweer naar zijn einde. Zonder natuurijs, althans daar lijkt het dit jaar op. Net nu de beperkingen van Covid19 langzamerhand worden opgeheven en het lijkt dat natuurijs er niet meer komt, heeft Almelo Promotie toch nog voor ijspret gezorgd. Op een platform van 14 bij 22 meter in de havenkom aan het Marktplein, doet de vriesinstallatie haar best voor een heuse ijsvloer om te ‘zwieren en te zwaaien’, terwijl de omliggende horeca garant staat voor heuse ‘koek en zopie’.

Fotograaf Jan Bril maakte bijgaande fotoreportage.

Fotoreportage (15 foto's)...

 
11-10-2020  

Een duurzamer Almelo. Doe je mee?

 

ALMELO - Wil jij aan de slag met energiebesparing of energieopwekking? Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen in te kopen met je buren, of door met je wijkgenoten een elektrische deelauto aan te schaffen? Maar blijft dit altijd bij een wens, een droom, een idee? Je bent niet de enige! Veel mooie plannen om te verduurzamen blijven steken bij slechts een plan. Maar door onze krachten én ideeën te bundelen kunnen we het verschil maken! Energiek Almelo helpt daarbij.
Energiek Almelo brengt mensen met een duurzame ambitie zoals jij met elkaar in contact, en ondersteunt in de uitwerking en realisatie van de plannen. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen in de wijk, de aanschaf van een elektrische deelauto, of samen met je buren jullie woningen energiezuiniger maken.
Wil jij ook niet blijven steken bij een goed idee, maar samen met de wijk- of dorpsgenoten écht aan de slag?
Neem dan vóór 1 november a.s. contact op met Energiek Almelo via: info@natuurenmilieuoverijssel.nl

Energiek Almelo
Energiek Almelo is een initiatief van verschillende organisaties in samenwerking met de gemeente Almelo. Samen met bewoners, organisaties en bedrijven willen zij stappen zetten naar een mooier en duurzamer Almelo. “Met deze oproep kijken we of er bij de inwoners van Almelo animo is om in de wijken aan de slag te gaan met energiebesparing of energieopwekking. Veelal hebben mensen wel ideeën, maar meestal blijft het daar dan bij. Wij gaan proberen die initiatieven verder te helpen. Door samen te werken kunnen we meer bereiken en ook mensen met een laag inkomen laten profiteren van de voordelen van verduurzaming”, aldus Loet van der Heijden, van Natuur en Milieu Overijssel. “We hopen dat we in enkele wijken concrete energie initiatieven verder kunnen helpen”.

 
19-09-2020  

VVD: één corporatie, minder sociale huurhuizen


Ook deze woningen aan de Parallelweg werden gesloopt.
Op de Kerkelanden renoveerde Beter Wonen in het eerste decennium van deze eeuw alle portiekwoningen om van drie woningen er twee te maken. Ook werd er aan de Thorbeckelaan een groot flatgebouw gesloopt. Elders in Almelo sloopte Beter Wonen meerdere flatgebouwen om er deels nieuwe grondgebonden woningen voor terug te bouwen. Aan de Jan Vermeerstraat bleef het bij het slopen van drie flatgebouwen.
 

ALMELO – De VVD in Almelo wil dat de woningbouwcorporaties St. Joseph en Beter Wonen zo snel mogelijk gaan fuseren. De huisvesters van de mensen met lagere inkomens, moeten volgens die visie er tevens voor zorgen dat zij als gefuseerde organisatie ook nog eens gezamenlijk krimpen in het aanbod van sociale huurwoningen.

VVD-raadslid Martijn Makkinga, die het standpunt schriftelijk verkondigde, stelt dat Almelo teveel sociale huurwoningen heeft in verhouding met de buurgemeenten. De stad zou mede daardoor in financiële moeilijkheden zitten.

De kritiek kwam uit onverwachte hoek.
Mr. W.P. van der Elst, oud- afdelingsvoorzitter van de VVD en huidig voorzitter van het bestuur van de Stichting Huurdersplatform Beter Wonen, is het niet eens met de visie van zijn partijgenoten. Hij reageert in Tubantia dat Makkinga de plank volledig misslaat ten aanzien van het ‘moreel appèl’ om beide corporaties te willen laten fuseren;    ,,Daarmee bewijst hij de huurders van de corporaties op dit moment bepaald geen dienst. Een fusie zou nu geen enkele meerwaarde hebben.” Van der  Elst betoogde verder dat beide corporaties juist uitstekend samenwerken ten bate van de huurders van sociale huurwoningen. In de eerste publicatie in Tubantia, wees Van der Elst er samengevat tevens op, dat het eerst van belang zou zijn dat beide corporaties financieel even gezond zouden moeten zijn. Die strofe werd later door Tubantia geschrapt in de publicatie (op internet).

Lees ook:
Huren omlaag voor 260.000 sociale huurders met een te laag inkomen
Protest tegen sloop oudere sociale huurwoningen in Haaksbergen
 

 
26-05-2020  

De 3 ijsvogels gearriveerd in de haven van Almelo

 

ALMELO – Met een vertraging van bijna een half jaar, zijn in Almelo dan toch de drie keramische ijsvogels van kunstenares Anne Wenzel geplaatst. De plaatsing rond de havenkom aan de markt is de ‘finishing touch’ van de vernieuwing rond de markt en de verlenging van het kanaal naar de binnenstad.

Fotoreportage: Jan Bril

Fotoreportage (43 foto's)...

 
14-04-2020  

Botsing eindigt in het weiland

 

VRIEZENVEEN – Op de kruising Oostermaatweg-Horstweg in het buitengebied van Vriezenveen, benoorden Almelo, kwamen vanmorgen twee automobilisten met elkaar in botsing. Daarbij raakte een der bestuurders gewond, zodat deze naar het ziekenhuis moest worden vervoerd.
De kruising Oostermaatweg-Horstweg is vaker in het nieuws vanwege ongevallen, maar deze keer ontstond wel een behoorlijke ravage. Het bedrijfsbusje, waarin de jarige bestuurder ongedeerd bleef, sloeg door de botsing over de kop en eindigde in het naastgelegen weiland, ondertussen een spoor van schilders-attributen achter zich latend.
Beide voertuigen moesten door bergingsbedrijf Wolves worden afgevoerd.

Fotoreportage: Alwin Winkel Fotografie
 

Fotoreportage (6 foto's)...

 
02-04-2020  

LAS wil digitaal vergaderen i.v.m. Covid19

 

ALMELO - Fractievoorzitter Louis Kampman (Lokaal. Almelo Samen) kapittelt in een 'Open Brief' het Presidium van de gemeenteraad over de geplande fysieke raadsvergadering op 7 april a.s. Volgens Kampman houdt het Presidium onvoldoende rekening met raadsleden die in de hoog risicogroep vallen bij mogelijke besmettingen met de heersende pandemie Covid19. Ook zou de agenda geminimaliseerd moeten worden met de meest dringende onderwerpen. Kampman dringt tevens aan op digitaal vergaderen waarvoor het kabinet Rutte III een noodwet heeft aangekondigd en naar verwacht op 7 april a.s. in de Eerste Kamer zal worden bekrachtigd evenals de diverse budgetoverschijdingen i.v.m. het bestrijden van het Coronavirus en de economische gevolgen daarvan.

Lees verder in De Roskam


Open Brief LAS over fysiek vergaderen en Covid19

Fotoreportage (1 foto's)...

 
28-03-2020  

Almelo geeft verenigingen betalingsuitstel

Tot 31 oktober van dit jaar
 

ALMELO - De gemeente Almelo geeft (sport)verenigingen en stichtingen en ZZP?€?ers met zakelijk onroerend goed uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen. De nieuwe betaaldatum is uitgesteld tot 31 oktober van dit jaar. Voor ondernemers in het MKB en grotere ondernemingen werd dit al aangekondigd in de ondersteuningsmaatregelen die de regering neemt i.v.m. de economische gevolgen van de coronacrisis.
De gemeente Almelo voegt daar sportverenigingen met veldaccommodaties en kantines aan toe evenals geprivatiseerde wijkcentra en bijvoorbeeld clubgebouwen van de scouting. Wel moet dat uitstel van betaling met spoed worden aangevraagd via uitvoeringsinstantie Gemeente Belastingen Twente (GB Twente) te Hengelo dat werkt voor alle Twentse gemeenten en enkele gemeenten in de Achterhoek.

Vorige week vroeg de raadsfractie Lokaal Almelo Samen (LAS) het college van B&W om de opschorting van betaaldatum voor gemeentelijke lasten uit te breiden met organisaties van maatschappelijk belang zoals sport, scouting et cetera. Meer informatie is te vinden op de websites van de gemeente Almelo en GB Twente.

 
25-03-2020  

Almelose Ruiterdagen geschrapt vanwege corona


Deelnemers, supporters en publiek zorgen jaarlijks voor een economische input van zo'n 700.000 euro voor stad en regio, zo bleek eerder uit statistisch onderzoek van de gemeente.
Jaarlijks telt het hippische evenement tussen de 10.000 en 12.000 starts voor zo'n 800 pony's en 1400 paarden met hun berijders in dressuur en springen voor de basissport van alle klassen B, L, M. en Z, tot Intermediar en Kür in dressuur en nationaal de GP van Almelo 1.40m in het springen en de derby die maar zelden in Nederland verreden wordt.
 

ALMELO – Het had editie 54 moeten worden van de Almelose Ruiterdagen van 12 tot en met 21 juni. Zo’n beetje alles heeft men op het Twents Hippisch Centrum aan de Bosrand  in al die jaren wel meegemaakt. Dagen/uren die uitvielen vanwege hitte of hemelwater in belang van mens en dier, maar nog nooit werd een streep gezet door een volledige editie.
De coronacrisis is daar debet aan. Zo verkondigde vrijdag de organisatie van het CHIO Rotterdam dat   het 5*evenement in het Kralingse Bos niet doorgaat en nu meldt de organisatie van een der grootste hippische evenementen van Nederland dat ook de Almelose Ruiterdagen kan worden geschrapt. Geen duizenden paarden en pony’s met hun berijders naar Almelo dit jaar om aan de start te verschijnen en ook een flinke economische tegenvaller voor stad en regio.

In de eerste plaats vanwege diegenen die getroffen zijn door een besmetting met corona en het indammen daarvan, mede omdat het virus mogelijk langer moet worden bestreden dan gedacht, maar ook vanwege de economische gevolgen en onzekerheden voor de sponsoren van de Almelose Ruiterdagen. De organisatie meldt in deze in haar persbericht dat zij de trouwe sponsoren wil ontzien vanwege de acute zorgen voor personeel en bedrijf.
Normaliter is het aantal maximale inschrijvingen binnen een week vol, maar vanwege de corona-uitbraak werd de inschrijving al opgeschort naar 1 april en is nu dus helemaal gecanceld.

Voor de Almelose rijvereniging De Looleeruiters en de stichting Twents Hippisch Centrum Almelo is het niet doorgaan van de Almelose Ruiterdagen een grote aderlating. Het hippische evenement ging namelijk 54 jaar geleden van start om de rijvereniging en de stichting te ondersteunen.
Ook voor de honderden vrijwilligers van de Almelose Ruiterdagen is het besluit een grote teleurstelling, maar zij kunnen bij het opheffen van de veiligheidsvoorschriften ten aanzien van de coronacrisis mogelijk nog in actie komen bij eventueel kleinere regionale te organiseren concoursen op het Twents Hippisch Centrum. Aankondigingen daarvan komen te zijner tijd!
Voor de Almelose Ruiterdagen betekent het editie 54 in het jaar 2021, jaargang 55 na oprichting. 

 
25-03-2020  

Almeloër wil burgemeester aanklagen

 

ALMELO – De Almelose juridisch adviseur Marcel Middelkamp wil burgemeester Arjen Gerritsen en de gemeenteraadsleden aanklagen, zo stond vandaag in Tubantia te lezen. Aanleiding de gemeenteraadsvergadering, zonder publiek maar wel te volgen via internet en met aanwezigheid van de pers, van maandagavond jl.
Zonder publiek vanwege de voorschriften bij de huidige coronacrisis maar wel met inachtneming van die voorschriften. Kortom alle 22 aanwezige raadsleden deden hun wettelijke plicht net zoals het kabinet en de Tweede Kamer ook haar wettelijke taken uitvoert ondanks de coronacrisis. Beleid en wettelijke besluitvorming is nu eenmaal aan tijdspaden en regels gebonden.

Desondanks is juridisch adviseur Middelkamp boos. Hij sprak al eens in tijdens een hoorzitting namens cliënten die hun panden hebben/willen opdelen voor kamerverhuur en ook namens zichzelf omdat hij zijn woning en bijbouw wil scheiden voor ander gebruik. De gemeenteraad heeft die inbreng gewogen en zo kwam uiteindelijk het raadsvoorstel tot stand dat wildgroei in kamerbewoning met vaak bijkomende overlast moet voorkomen en waartoe de gemeenteraad maandagavond besloot. Een besluit dat 'huisjesmelkers' in Almelo aan banden moet leggen.

Middelkamp vindt die gang van zaken, dat hij thuis volgde via internet, niet juist en wil nu een aanklacht indienen omdat de gemeenteraad onder aanvoering van de burgemeester, de maandagavond eveneens door het kabinet aangescherpte veiligheidsvoorschriften ivm corona aankondigde, volgens Middelkamp compleet negeerde. Of Middelkamp werkelijk tot aanklacht van burgemeester en raadsleden over gaat, is af te wachten. Of dat kans maakt verdient een groot vraagteken gelet op het bestuursrecht waaronder de overheden vallen. Temeer daar ook de in principe openbare rechtzaken door rechtbanken vanwege het coronavirus zonder publiek worden afgewerkt.

 
17-03-2020  

Sociale isolatie en Coronavirus


Boodschappenhulp voor kwetsbaren.
 

ALMELO – Zo langzamerhand  begint bij iedereen door te dringen dat met het zich razendsnel verspreidende coronavirus Covid19 de wereld op zijn kop gaat staan. Dalende beurzen, sluitende bedrijven waaronder autofabrieken, winkels, sport en horeca, vliegtuigen massaal aan de grond, het onderwijs via internet en de scholen als opvang voor kinderen van ouders die werkzaam zijn op vitale maatschappelijke posities.

Ook bestuurlijk Nederland ligt plat, zoals opgeschorte raadsvergaderingen e.d. en zijn gemeentehuizen alleen telefonisch bereikbaar evenals huisartsenpraktijken, die gezamenlijk één coronapraktijk bemannen voor luchtwegengerelateerde klachten.
In Twente werd vandaag de eerste coronadode gemeld, een vrouw van 81 jaar uit Ootmarsum (gem. Dinkelland. Twente komt er tot nu toe genadig vanaf, maar de verwachting is dat ook Twente deze 'Danse Macabre' niet zal ontspringen!
Vooral ouderen zijn kwetsbaar voor een slechte afloop, hoewel het aantal IC-opgenomen patiënten onder de vijftig jaar toch ongeveer op 50 procent ligt. Totaal staat landelijk de teller op bijna 100 IC-patiënten en zijn ten gevolge van het virus nu vandaag 43 sterfgevallen te melden.

Ouderen en kwetsbaren sloten zich als eerste af van sociale contacten en minister-president Rutte deed een bewogen oproep om sociale contacten zoveel mogelijk te mijden, maar riep tegelijkertijd op om om ons heen te kijken hoe we kwetsbaren en ouderen kunnen bijstaan. Lokaal Almelo Samen ondersteunt die oproep en wijst op haar facebookpagina naar diverse initiatieven hoe we hulp kunnen bieden. Zo is er landelijk het Rode Kruis met het burgerhulpnetwerk Ready2Help en is lokaal door de gemeente m.m.v. Avedan het portaal AlmeloVoorElkaar in het leven geroepen.
Doel van dit alles zorgen voor enig telefonisch sociaal contact en voor vrijwillige hulpverlening aan kwetsbaren in onze samenleving bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

 
22-02-2020  

Winnaars trouwerij in het Huis van Katoen bekend.

Fotograaf Jan Bril
 

Fotoreportage (14 foto's)...

 
21-02-2020  

Waardering stijgt voor stations NS Almelo

 

ALMELO – Vergeleken met 2014 is de waardering van de treinreiziger voor het NS station Almelo Centraal gestegen van 51 procent naar 59 procent in 2018. Almelo De Riet steeg van 48% naar 60%, zijnde het percentage reizigers dat minimaal een 7 als waarderingscijfer gaf. Dat is nog ver achter het landelijke koploperstrio Schin op Geul, Sappemeer Oost en Dalfsen die elk een waardering krijgen van 95 procent. Koplopers in Twente zijn de NS stations Oldenzaal (87%), Nijverdal (85%) en Holten (82%). De laagste waardering oogstte het NS station Glanerbrug met 42 procent. Dalers in de Twentse lijst zijn de stations Enschede Kennispark en Rijssen.

Het percentage heeft betrekking op het aantal reizigers dat minimaal het waarderingscijfer 7 heeft toegekend. Landelijk steeg de gemiddelde waardering van 65 procent naar zo'n 76 procent. Voor een aantal stations in Twente is er dus nog werk aan de winkel.

Open de
hele lijst in PDF van NS stations in Nederland.

Fotoreportage (1 foto's)...

 
18-02-2020  

Almelo banenmotor in Twente

 

ALMELO – Per hoofd van de bevolking telt de gemeente Almelo procentueel al jaren de meeste banen. Toch is dat voor de stad niet altijd zichtbaar in de periodieke banencijfers van het Werkplein en de statistieken van het CBS. Almelo heeft al jaren een maakindustrie en zelfs sterk groeiend op hoog niveau, maar de stad telt ook veel forensen uit de regio.
Toch is er nu voor de stad een lichtpuntje, kijkend naar de cijfers over 2019 van het CBS is het aantal werkzoekenden in de stad zelfs gedaald onder het landelijk gemiddelde van 3,8 procent uit 2018.  In een jaar tijd was de daling binnen Twente zelfs in Almelo het grootst met -1,1 procentpunt. Daarmee droeg Almelo flink bij aan het Twentse resultaat als geheel dat nu met 3,3 procent onder het huidige landelijk gemiddelde staat van 3,4 procent.
Ook Enschede scoorde positief met een daling van -0,8 procent terwijl Hengelo het wat moeilijker heeft van de grootste drie Twentse gemeenten met een daling van -0,5 procent naar 3,5 procent. Van de kleinere gemeenten telt Tubbergen procentueel het laagste aantal werkzoekenden met 2,2 procent. De gemeente Wierden zag het aantal werkzoekenden het minst dalen met een krappe -0,2 procent.
<< Bron: CBS/Kennispunt Twente

 
10-02-2020  

Novito bouwt levensloopwoningen op Indië


Gebiedsontwikkelaar Erwin Tijhof (Ter Steege) en directeur Niek Nijenhuis (r) van Novito tekenen het koopcontract voor 14 bouwkavels op het Indiëcomplex.
Foto: Ter Steege/Novito
 

ALMELO - Ter Steege Gebiedsontwikkeling, eigenaar van het binnenstedelijk Indië-complex in Almelo, heeft met bouwer Novito een verkoopovereenkomst gesloten voor de bouw van 14 levensloopgeschikte woningen in de vrije huursector.
De levensloopwoningen worden gesitueerd in bouwblok 10 op het voormalige Royal TenCate Complex Indië. Ter Steege bouwt zelf koopwoningen en appartementen in het zelfde bouwblok. Deze woningen en appartementen gaan binnenkort in de verkoop (zie:www.indie.nl )

Nog deze zomer wordt bouwblok 10 bouwrijp gemaakt, zodat Novito na de bouwvakvakantie kan beginnen aan de prefab-woningen die in delen wordt gemaakt in de fabriek van Novito in Hengelo. Alle 14 levensloopwoningen hebben minimaal een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Hierdoor zijn deze woningen geschikt voor een brede doelgroep. De woningen zijn Co2 neutraal en gasloos, beschikken over een warmtepomp en zonnepanelen zodat de energiemeter bij gemiddeld gebruik jaarlijks op nul staat.

 
09-02-2020  

Bevrijdingsmonument spic & span bij herdenking

 

ALMELO – Even werd er gedacht het Bevrijdingsmonument 1940-1945 op het plein voor het voormalige stadhuis nog voor de herdenking in 2020 te kunnen verplaatsen naar een betere plek. Lokaal Almelo Samen maakte er zich vorig jaar druk voor omdat het monument er niet alleen slecht onderhouden uitziet, maar ook nog eens schuil gaat in de nu tijdelijke bouwopslag bij de verbouwing van het ‘Stadhuis van Oud’ tot Stadshuys met lofts en appartementen.

Ook de Almeloër Huisman (bekend van de hapjes) maakte er zich druk voor en zo liet wethouder in totaal acht locaties onderzoeken als mogelijk toekomstige plek. Zo werd vooral gedacht aan de eerste plek aan De Waag waar het monument van ontwerper Jo G. Baljet in 1951 door de toenmalige Canadese ambassadeur Pierre Dupuy werd onthuld. De Koormarkt, waar het monument ook al jaren stond, het Kerkplein, de Hoven en o.a. het Hagenpark werden bekeken maar B&W koos voor plaatsing bij het Stadspark aan de Wierdensestraat waar het busstation nog gaat verdwijnen in het kader van de binnenstadsvernieuwing. De meerderheid van de gemeenteraad kon zich eerder vinden in de voorkeur van het college, gevoed door de stadsarchitect als meest ideale plek toch dichtbij de eerste locatie die vanwege jaarlijkse evenementen minder geschikt is geworden.
Daarom blijft het monument nog even staan bij het in ontwikkeling zijnde Stadshuys. Zij het dat wethouder Van Rees (LAS) verzekerde dat het monument begin april er spic en span zal uitzien en de ontwikkelaar van het Stadshuys het plein keurig opgeruimd zal opleveren voor de 75-jarige Bevrijdingsherdenking.

Archief
Terug naar vorige pagina