Politiek nieuws


Plaatsing  
 
03-12-2019  

ChristenUnie in Almelo wil Erdogan de les lezen

 

ALMELO – De ChristenUnie in Almelo vraagt vanavond in de gemeenteraad aandacht voor de Vrijheid van Godsdienst en discriminatie van minderheden zoals respectievelijk omschreven in de Grondwet Art. 6 en Art. 1.
Het gaat de fractie dan om Christelijke minderheden in veel andere landen en Turkije in het bijzonder. De ChristenUnie verwijst in deze naar de ranglijst ‘Open Doors’ waarin wordt weergegeven hoe Christelijke minderheden achter worden gesteld dan wel vervolgd. Ook wijzen de indieners van deze motie naar de stijgende intolerantie jegens religieuze minderheden in eigen land.
De motie is dus tweeledig. Enerzijds om de Minister van Buitenlandse Zaken op te roepen de Turkse overheid te bekritiseren en anderzijds in Almelo er meer op toe te zien dat alle religieuze minderheden worden gevrijwaard van discriminatie.

Archief
Terug naar vorige pagina